Nyilvános meghallgatás a vezetéknélküli szélessávú szolgáltatások nyújtására használható frekvenciasávokkal kapcsolatos elképzelésekről, piaci igényekről

Az esemény helyszíne: MVM Dome
1098 Budapest, Üllői út 131.
Az esemény időpontja: 2022. március 22.
10:00–12:00
A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban Eht.) 39. §-ában foglalt rendelkezések szerint a vezetéknélküli szélessávú szolgáltatások nyújtására használható frekvenciasávokkal kapcsolatos elképzelésekről, piaci igényekről nyilvános meghallgatást tart.

Az NMHH a Rádióspektrum Stratégia végrehajtása keretében, különös tekintettel a 450 MHz-es frekvenciasávban beérkezett megújítás iránti kérelemre, meg szeretné ismerni a lehetséges érintettek (pl. piaci szereplők, szolgáltatók, gyártók, frekvenciahasználók, intézmények) egyes szélessávú vezetéknélküli elektronikus hírközlési szolgáltatásra is alkalmas frekvenciasávok, frekvenciasávrészek iránti piaci keresletét. A nyilvános meghallgatás tárgya lesz a 450 MHz-es, 700 MHz-es, 1500 MHz-es, 2300 MHz-es, 2600 MHz-es, 26 GHz-es és 32 GHz-es frekvenciasávok (részletes ismertetők készültek) és a 410-430 MHz, valamint 3,8-4,2 GHz frekvenciasáv.

A nyilvános meghallgatásra 2022. március 22-én 10 órai kezdettel a MVM Dome-ban (1098 Budapest, Üllői út 131.) kerül sor.

A nyilvános meghallgatás tárgyával kapcsolatos előkészítő dokumentumokat a melléletben találják (Konzultációt előkészítő anyag és mellékletei a 450 MHz-es, 700 MHz-es, 1500 MHz-es, 2300 MHz-es, 2600 MHz-es, 26 GHz-es és 32 GHz-es frekvenciasávokról készült sávismertetők).

A Hatóság felhívja a figyelmet, hogy az érdekeltek álláspontjukat, javaslatukat, észrevételeiket legkésőbb a nyilvános meghallgatáson szóban vagy írásban terjeszthetik elő, az elektronikus dokumentumként a Hatósághoz a konzultacio2022@nmhh.hu e-mail címre beküldött anyagokat a Hatóság legkésőbb a meghallgatást megelőző 8. napig honlapján közzéteszi.

Kérjük, hogy a szakmai érdekeltek részvételi szándékukat a konzultacio2022@nmhh.hu e-mail címen legkésőbb 2022. március 17-ig jelezzék. A rendezvény nem sajtónyilvános.

A járványügyi helyzettel összefüggő, valamint a parkolással és egyéb technikai részletekkel kapcsolatos tájékoztatást a regisztráltak a meghallgatás előtt legalább 5 nappal kapják majd meg.

A nyilvános meghallgatásról a Hatóság összefoglalót készít, amely tartalmazza az előterjesztett, illetve elhangzott észrevételeket és javaslatokat, kivéve az észrevételt vagy javaslatot tevő által üzleti titoknak minősített adatokat. Az összefoglalót a Hatóság a meghallgatás időpontját követő harminc napon belül közzéteszi internetes honlapján.