Ellenőrzés, zavarelhárítás, adatszolgáltatás

A hatósági ellenőrzést az ellenőrzést végrehajtó a helyszínen vagy sugárzott jelek vétele útján, illetve adminisztratív eszközökkel valósítja meg.

A Hivatal (VRFGI) nem polgári célú rádiótávközlés védelme érdekében zavarelhárító tevékenységet folytat  bejelentésre vagy hivatalból – rádiómérések alapján.

Az adatszolgáltatás – a tervezésin kívül – távlati tervezési célokat szolgál. A nem polgári célú hatósági nyilvántartás, amely nem nyilvános, az egyedi engedélyekben foglalt adatokat, a frekvencia-foglaltságot és a rádióberendezések műszaki jellemzőit tartalmazza.