Postai szolgáltatások bemutatása

A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény értelmében postai szolgáltatásnak minősül a postai küldemény felvételét, szükség szerint gyűjtését, feldolgozását, szállítását és kézbesítését együttesen vagy részben magában foglaló, gazdasági tevékenység keretében végzett szolgáltatás.

Postai küldeménynek minősül az a legfeljebb 40 kg tömegű küldemény, mely a küldeményen, annak csomagolásán vagy az ahhoz tartozó listán legalább címmel el van látva, vagy az a küldemény, amelyet jogszabály postai küldeménynek minősít; ilyen postai küldemény lehet a levélküldemény, a hivatalos irat, a vakok írását tartalmazó küldemény, a postacsomag, valamint a könyvet, katalógust és sajtóterméket tartalmazó küldemény, továbbá minden olyan küldemény, amelynek tartalma a törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet szerint a postai szolgáltatásból nem kizárt.

A hatályban lévő magyar szabályozás értelmében a postai szolgáltatások az alábbiak szerint különböztethetőek meg:

Egyetemes postai szolgáltatások

Az egyetemes postai szolgáltatásnak az alábbi postai küldeményekkel kapcsolatos szolgáltatások minősülnek:

a) a kettő kilogrammot meg nem haladó tömegű belföldi vagy nemzetközi viszonylatú nem könyvelt postai küldemények;
b) a tíz kilogrammot meg nem haladó tömegű, belföldi vagy nemzetközi viszonylatú postacsomagok;
c) a vakok írását tartalmazó, belföldi vagy nemzetközi viszonylatú küldemények;
d) a hivatalos iratok.

Az egyetemes postai szolgáltatás keretében a szolgáltatónak biztosítania kell az ajánlott, a tértivevény, illetve értéknyilvánítás-szolgáltatás igénybevételét.

Egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő postai szolgáltatások (engedélyköteles)

Egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő postai szolgáltatásnak bármely postai küldeménnyel kapcsolatos azon postai szolgáltatás minősül, amely nem tartozik a nem egyetemes szolgáltatások közé, és a postai szolgáltató nem az egyetemes postai szolgáltatási kötelezettség alapján nyújtja.

Egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő úgynevezett nem egyetemes postai szolgáltatások

Ezen belül:

1. futárposta-szolgáltatás: olyan - a küldemény felvételétől számított legfeljebb 24 órán belül teljesítendő - időgarantált postai szolgáltatás, amelynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai küldemény felvételét végző személy a postai küldeményt a kézbesítés megkísérléséig megszakítás nélkül személyes felügyelete alatt tartja oly módon, hogy a feladó ez alatt bármely időpontban rendelkezhessen a postai küldemény címzettjének vagy címének a megváltoztatásáról, és sikertelen személyes kézbesítés esetén megtehesse a szükséges intézkedéseket.

2. expressz postai szolgáltatás: az az időgarantált szolgáltatás, melynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai küldeményt belföldön legkésőbb a felvételt követő munkanapon, Európai Unió tagállamaiba címzett küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő harmadik munkanapon, egyéb nemzetközi viszonylatú küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő ötödik munkanapon kézbesíti, és emellett az alábbi a)-f) pontban foglalt többletszolgáltatások közül legalább egyet teljesít:

a) nyomon követhető kezelés;
b) utánvétel;
c) tértivevény;
d) értéknyilvánítás;
e) kizárólag a küldemény címzettjeként megjelölt személy kezéhez történő kézbesítés;
f) a küldeménynek a feladó lakóhelyén, tartózkodási helyén, székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén történő felvétele

3. nemzetközi EMS-szolgáltatás: az a nemzetközi viszonylatú postai szolgáltatás, amelyet az egyetemes postai szolgáltató az Egyetemes Postaegyezmény kihirdetéséről szóló jogszabály e szolgáltatásra vonatkozó szabályai szerint nyújt.

4. Az alábbiakban meghatározott, jelentős hozzáadott értéket képviselő speciális többletszolgáltatások közül legalább egyet magában foglaló postai szolgáltatás:

  • a postai küldemény nyomon követhető kezelése,
  • időgarantált szolgáltatás,
  • utánvétel-szolgáltatás,
  • a címzettel - a postai küldemény felvételét követően - egyedileg egyeztetett időpontban történő kézbesítést lehetővé tevő szolgáltatás,
  • kizárólag a küldemény címzettjeként megjelölt személy kezéhez történő kézbesítés,
  • egyéb olyan, a feladó egyedi igényeinek megfelelően kialakított és egyedi szerződés alapján nyújtott, a küldemény kézbesítéséhez kapcsolódó többletszolgáltatás, amely nem tartozik az egyetemes postai szolgáltatáshoz kötelezően nyújtandó többletszolgáltatások közé, és amely igénybevétele esetén a postai szolgáltatás a felhasználó szempontjából már nem minősül az egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő szolgáltatásnak.

Európai Csomagár-összehasonlító Oldal

Az európai országok közötti csomagküldés árait átlátható módon foglalja össze az Európai Bizottság weboldala, ahol a legnépszerűbb európai csomagkézbesítési szolgáltatások tarifáit lehet összehasonlítani. Az Európai Csomagár-összehasonlító Oldal nemcsak a fogyasztóknak, de a kis- és középvállalkozásoknak is hasznos lehet.

A képen egy mikulásruhába öltözött alak látszik válltól lefelé csípőig. A kezében egy doboz, rajta egy angol nyelvű felirat, amelynek magyar fordítása így hangzik: „Törékeny. Kezelje óvatosan.” A dobozon a címzés fiktív. A mikulásruhás alak mellett látható feliratok: „Európai csomagár-összehasonlító oldal”; „Tudja Ön, mennyiért küldhet csomagot Európán belül?”; „Az összegekért kattintson ide!”. A kép bal alsó sarkában az Európai Bizottság címere látható. A kép kattintásra a https://ec.europa.eu/growth/sectors/postal-services/parcel-delivery/public-tariffs-cross-border_en címen elérhető, angol nyelvű oldalra navigálja a felhasználót.