Az NMHH további hiánypótlásra küldött ki felhívást a szélessávú szolgáltatásokhoz kapcsolódó frekvenciapályázat keretében

Közzétéve: 2014. július 16.

null

2014. július 16-án a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság a szélessávú szolgáltatásokhoz kapcsolódó frekvenciapályázatra jelentkezőket ismételt hiánypótlásra hívta fel az alaki érvényességi feltételek teljesítése érdekében.

2014. június 16-án lezárult a szélessávú szolgáltatásokhoz kapcsolódó frekvenciahasználati jogosultságok tárgyában kiírt pályázat jelentkezési határideje. A jelentkezési határidőt követően az NMHH azonnal megkezdte az alaki kvetelményeknek való megfelelés vizsgálatát.

A hatóság hiánypótlásra hívta fel a jelentkezőket, hogy a beadott jelentkezésekhez további pontosításokat és kiegészítő tájékoztatást kérjen az eljárási rend megtartása mellett. A hatóság kiemelten fontosnak tartja, hogy a pályázati eljárás során a döntések meghozatalához, az alaki megfelelés megállapításához szükséges összes adat és információ – az átláthatóság alapelve szerint – az NMHH rendelkezésére álljon a pályáztatás sikeres lebonyolítása érdekében.

A hiánypótlások beérkezését és értékelését követően zárul le a pályázati nyilvántartásba vételi folyamat. A nyilvántartásba vett résztvevők listáját az NMHH a honlapján közzéteszi. A pályázatok tartalmi vizsgálatára csak a nyilvántartásba vételt követően kerülhet sor. Az NMHH az eljárás további részleteiről is tájékoztatást nyújt a későbbiekben.