A NATO Polgári-katonai Spektrum Képesség Panel (CaP 3) összetétele és működése

Legutóbb frissítve: 2020. április 20.

A NATO frekvenciagazdálkodás Magyarországon a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás keretében valósul meg.

A NATO Polgári-Katonai Spektrum Képesség Panel (CaP3) szervezetében a magyar katonai képviseletet a VRFGF vezetője látja el, míg a polgári képviseletet az NMHH Hivatalának főigazgató-helyettese által megbízott személy.

A CaP3 értekezleteit katonai és polgári-katonai összetételben tartja. Ez utóbbi esetben a tagállamok nemzeti polgári és katonai képviselői együtt vesznek részt az értekezleten, az egyeztetett nemzeti álláspontot képviselve.

A NATO védelmi képességeit kritikusan befolyásolja a rádiófrekvenciás spektrumhoz való megfelelő hozzáférés, ezért a CaP3 koordinatív, a nemzeti erőfeszítéseket összefogó tevékenysége több területen is nélkülözhetetlen a tagállamok szempontjából, melyek közül a legfontosabbak:

 • NATO Közös Polgári-katonai Frekvenciaegyezményének (NJFA) – a NATO frekvenciagazdálkodás alapdokumentumának – kidolgozása és felülvizsgálata;
 • A Rádiótávközlési Világértekezletek (WRC) napirendi pontjaival kapcsolatos NATO állásfoglalás kidolgozása, melyet az Észak-atlanti Tanács hagy jóvá;
 • NATO frekvenciajegyzékek kidolgozása és a frekvencia-használat nyilvántartása;
 • Egységes frekvencia adatcsere formátumok valamint spektrumgazdálkodási rendszerek és adatbázisok fejlesztése;
 • Katonai és egyéb műveletek, gyakorlatok és kiképzési feladatok békeidejű frekvenciaigényeinek teljesítése.

A NATO szövetségi frekvencia igények nemzeti hatóságokkal koordinált megfelelő mértékű és harmonizált kielégítése veszélyhelyzet, válság és háború idején.

A feladatok egy része kiterjesztésre kerül a Békepartnerség részvevő államai vonatkozásában is.

A CaP3 döntés-előkészítő munkáját kidolgozói szinten az irányítása alatt működő négy feladatorientált munkacsoport, úgynevezett Képesség Csoport (CaT) támogatja a következők szerint:

 • WRC Felkészülési Képesség Csoport (WRC CaT)
  Fő feladata a Rádiótávközlési Világértekezletekre történő felkészülés, a katonai spektrumigények felmérése, a NATO álláspont kidolgozása.
 • Spektrumelemző Képesség Csoport (SpA CaT)
  Fő feladata a felhasználásra tervezett spektrum részletes elemzése, a vonatkozó NATO szabályozó dokumentumok kidolgozása, melyeknek célja a katonai spektrumhozzáférés biztosítása.
 • Spektrumgazdálkodási Szoftverkonfigurációs Képesség Csoport (STCCT)
  Fő feladata a spektrumgazdálkodási szoftvereszközök fejlesztésével kapcsolatos témák vizsgálata.
 • NATO Frekvenciakészlet Koordinációs Képesség Csoport (Pools Coordination CaT)
  Fő feladata a NATO közös használatú frekvenciakészletek kialakítása, naprakészen tartása.

A CaP3 munkájában való nemzeti képviselet tagállami kötelezettség

NATO Polgári-katonai Spektrum Képesség Panel (CaP 3) működése:

Ábra a NATO Polgári-katonai Spektrum Képesség Panel (CaP 3) összetételéről és működéséről. Az ábra teljes értékű szöveges alternatívája a kép fölött található szöveg.