A NATO Nemzeti Rádiófrekvencia Hivatal (NARFA) nemzeti hatósági feladatai

Hatályos: 2022. október 1.

A NATO Nemzeti Rádiófrekvencia Hivatal (NARFA) feladatait a Hivatal (VRFGI) látja el, amely biztosítja a katonai frekvencia-használatban a NATO követelmények érvényesítését és kapcsolatot tart a NATO központi frekvenciagazdálkodási szervével (SC3IB).

A magyar NARFA feladatai

  • a szövetségi igények érvényre juttatása a nemzeti frekvenciahasználat hosszú távú tervezésében (állami stratégia kialakításában), NATO követelmények érvényesítése a nemzeti frekvenciafelosztást és a frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapítását tartalmazó jogszabályokban;
  • a rádiótávközlés nemzetközi szabályozásában a szövetségi igények és a nemzeti katonai frekvenciafelhasználók érdekeinek képviselete nemzeti küldöttségek keretében különféle értekezleteken és üléseken (ITU/WRC, RRC; CEPT/ECC/WGFM);
  • nemzeti katonai és polgári frekvenciahasználat összehangolása;
  • szomszédos országokra kiterjedő operatív katonai frekvencia-koordináció;
  • katonai képviselet a NATO Polgári-katonai Spektrum Képesség Panelben (CaP3) és képességcsoportjaiban, kapcsolattartás a NATO tagállamok NARFA szerveivel;
  • a hazánkba érkező szövetséges és partnerségi erők, valamint a külföldre vezényelt magyar csapatok frekvenciaigényeinek kielégítése (frekvenciahasználat lehetővé tételének intézése);
  • katonai frekvenciahasználat ellenőrzése;
  • a NATO Polgári-katonai Spektrum Képesség Panellel és a polgári frekvenciagazdálkodási hatósággal együttműködve a berendezés használati hozzájárulások (NATO spektrumtámogatási kérelmek) elbírálása, valamint ezek nyilvántartása.