Pénzügyi és számviteli nyilvántartások

null

Készlet, eszköz analitikus nyilvántartása

Jogszabály

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 159., 165. § (1)

Tartalom

A nyilvántartás a Hatóság kezelésében, használatában, illetve tulajdonában lévő eszközöket és készleteket, illetve az eszközök és készletek mennyiségében és értékében változást előidéző gazdasági eseményeket tartalmazza. Az eszközökben és készletekben bekövetkezett változásokat a valóságnak megfelelően, folyamatosan, zárt rendszerben, áttekinthetően mutatja.

Elérhetőség

  • nem nyilvános

Kötelezettségvállalás analitikus nyilvántartása

Jogszabály

Az államháztartásról szóló CXCV. törvény 36. §, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 56. § (1), (6)

Tartalom

A nyilvántartás a Hatóságnak az adott év törvény által előírt kiadási előirányzatai terhére vállalt fizetési kötelezettségeinek kimutatása, amelynek alapja minden szabályszerűen megtett jognyilatkozat (elsősorban szerződés, megrendelés, együttműködési megállapodás stb.). A nyilvántartás tartalmazza a kötelezettségvállalások teljes összegét, a teljesítéseket és a még elkölthető szabad kereteket.

Elérhetőség

  • nem nyilvános

Partner, vevő, szállító analitikus nyilvántartása

Jogszabály

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 159. és 165. § (1)

Tartalom

A partner nyilvántartás a Hatóság azon partnereinek törzsállományát tartalmazza, amelyekkel a Hatóság bármilyen pénzügyi kifizetési vagy befizetési tranzakciót bonyolít le.

A vevő analitikus nyilvántartás a Hatóság saját bevételét biztosító kiállított számlák és a partner által befizetett összegek kimutatására szolgáló nyilvántartás, amely naprakészen tartalmazza az adott partnerrel kapcsolatos összes tranzakciót időrendi sorrendben.

A szállító analitikus nyilvántartás a Hatóság kiadásaihoz kapcsolódó beérkező számlák, és a Hatóság által kifizetett összegek kimutatására szolgáló nyilvántartás, amely naprakészen tartalmazza az adott partnerrel kapcsolatos összes tranzakciót időrendi sorrendben.

Elérhetőség

  • nem nyilvános