Tudnivalók a számhordozásról és a szolgáltatóváltásról

A Média- és Hírközlési Biztos tájékoztatása, 2021. június

Legutóbb frissítve: 2021. június 29.

Előfizetői hívószámunkat megtarthatjuk, ha a mobil (vagy vezetékes) szolgáltatást a jövőben egy másik szolgáltatótól kívánjuk igénybe venni (számhordozás szolgáltatóváltással), illetve vezetékes előfizetésünket más földrajzi helyen kívánjuk igénybe venni(áthelyezés szolgáltatóváltás nélkül). A nemrégiben módosult hírközlési szabályok pedig külön kiemelik azt a lehetőséget, hogy szolgáltatóváltással internet-hozzáférési szolgáltatásunkat másik szolgáltatóhoz vigyük át.

A jelen tájékoztatás fenti esetek közül a számhordozás és az internet-hozzáférési szolgáltatóváltás kérdésében kíván segítséget nyújtani. Mint minden hírközlési szolgáltatással kapcsolatos ügyintézés során, itt is érdemes külön figyelni a lényeges feltételekre, részletekre.

Számhordozás mobil telefonszolgáltatás esetében

A részletes szabályokat a 23/2020. (XII. 21.) NMHH rendelet tartalmazza.

Számhordozásra szolgáltatóváltással, tehát akkor kerül sor, ha előfizetésünket a korábbi szolgáltatótól (átadó szolgáltató) átvisszük egy másik szolgáltatóhoz (átvevő szolgáltató), úgy, hogy megtartjuk korábbi hívószámunkat. A korábbi szolgáltatóval fennálló szerződésünk megszűnik, és az új szolgáltatóval kötünk szerződést. (A vezetékes hívószámra ugyanezek a szabályok vonatkoznak, a technológiai különbségekből fakadó értelemszerű eltérésekkel.)

Újdonság, hogy utólagos számhordozásra is lehetőségünk van, amely azt jelenti, hogy előfizetői szerződésünk felmondását követő 31 napon belül kérhetjük a megszűnt szerződésben szereplő hívószámra vonatkozó számhordozást. Érdemes tisztában lennünk a szerződésünk feltételeivel, mert nincs mód utólagos számhordozásra abban az esetben, ha erről a jogunkról (az előfizetői szerződésben) lemondtunk.

Érdemes tudni, hogy ha a feltöltőkártyás előfizetésünk hívószámát hordozzuk el, akkor a fennmaradó egyenlegünk visszatérítését 30 napon belül kérhetjük az átadó szolgáltatótól. Lényeges, hogy a visszatérítés díjköteles lehet, ha ezt előfizetői szerződésünk rögzítette. Ugyanakkor fontos kitétel, hogy ebben az esetben ennek a díjnak arányosnak és összemérhetőnek kell lennie a visszatérítés során – a szolgáltatónál – jelentkező költségekkel.

Hogyan történik a szolgáltatóváltás és a számhordozás?

1. Az előfizetőnek az új (átvevő) szolgáltatónál kell bejelentenie, hogy a jövőben tőle szeretné a szolgáltatást igénybe venni, korábbi hívószámának megtartásával(számhordozásra vonatkozó igény bejelentése).

Jó, ha tudjuk…

 • Az igényt a leendő szolgáltató személyes, telefonos, illetve online ügyfélszolgálatán egyaránt be lehet jelenteni.
 • Ha igényünket adott munkanapon délután 4 óráig bejelentjük, az átvevő szolgáltató még aznap este 8 óráig köteles értesíteni erről az átadó szolgáltatót.
 • A bejelentéssel lejárttá válnak a régi szolgáltatóval szemben fennálló tartozások, ezeket rendezni kell.

2. Az átvevő szolgáltató elvégzi a bejelentő azonosítását az általános szerződési feltételeiben (ÁSZF) meghatározott módon. Ha ennek nincs akadálya, az átvevő szolgáltató az igénylővel megállapodik a számhordozásról és megköti vele az új szerződést. Ezt követően az átvevő szolgáltató jár el a nevünkben („szám kikérése” az átadó szolgáltatótól stb.).

Mikor hiúsulhat meg a számhordozás vagy a szolgáltatóváltás?

Akkor, ha

 • az előfizető a közölt adatok alapján nem azonosítható (pl. a lakcíme vagy neve nem pontosan ugyanúgy szerepel a szolgáltató adatbázisában és a hivatalos okmányokon);
 • az előfizetőnek az átadó szolgáltatóval szemben 30 napon túli lejárt tartozása van;
 • a „bonyolultabb” esetekben (pl. szolgáltatáscsomag átadása vagy tízet meghaladó hívószámot magába foglaló üzleti előfizetés számainak hordozása) a két érintett szolgáltatónak egyeztetnie szükséges;
 • szolgáltatóváltás esetén a műszaki megoldás tekintetében egyeztetés szükséges az előfizetővel;
 • az előfizető nem jogosult utólagos számhordozásra.

3. A számhordozással – az átvevő szolgáltató intézkedése kapcsán – az átadó szolgáltatóval fennálló előfizetői szerződésünk megszűnik.

Mire legyünk külön figyelemmel?

 • Kerüljük el a hűségidős szerződés idő előtti megszüntetését – akár az 1-2 nappal a hűségidő lejárta előtt indított számhordozással is elveszítjük a hűségidőre tekintettel járó kedvezményeket és jelentős összegű kötbért terhelhet ki a szolgáltató!

Egyéb tudnivalók

 • Az internet-hozzáférési szolgáltatóváltás esetén az átvevő szolgáltatónak biztosítania kell, hogy a szolgáltatáskiesés időtartama ne haladja meg az egy munkanapot.
 • Amennyiben nincs indokolt akadálya, a számhordozást a munkanapon délután 4 óráig beérkezett igénybejelentéstől számított második munkanapon végre kell hajtani.
 • A szolgáltatás feltételei változhatnak a korábbi szerződéshez képest, így különösen akkor, ha az új szolgáltató eltérő díjazást alkalmaz.

Ha a számhordozás elmaradt, vagy – a megállapodásban foglaltakhoz képest – késedelmesen valósult meg, illetve a szolgáltatáskiesés az egy munkanapot meghaladta, az átvevő szolgáltató kompenzációt nyújt az előfizetőnek. Ennek összegét a jogszabály az alábbiak szerint határozza meg:

 • szolgáltatáskiesés esetén az egy munkanapot meghaladó minden további napra 10.000 Ft, de legfeljebb 50.000 Ft;
 • késedelmes számhordozás esetén 5.000 Ft naponként, de legfeljebb 25.000 Ft.

Hasznos link:

Kisokos