Postafelügyelet – Magyarország mint alapító tag

Magyarország is alapító tagja az 1874-ben létrejött Egyetemes Postaegyesületnek, amely a világ postai szolgáltatóit és szabályozó hatóságait fogja össze. A nemzetközi munkában Magyarországot az NMHH mellett a nemzeti pénzügyi és postaügyekért felelős államtitkár, valamint az egyetemes szolgáltató, a Magyar Posta Zrt. képviseli.

A magyar postafelügyelet magában foglalja a hazai postai piac átfogó felügyeletét, az igénybe vevők széles rétegeit érintő területek ütemezett, rendszeres ellenőrzését, valamint általános és egyedi hatósági vizsgálatokat.

Az NMHH ezenkívül bejelentés vagy kérelem alapján is eljár. Ha a postai szolgáltatás nem felel meg a jogszabályoknak vagy az üzletszabályzatnak, az ügyfél a küldemény feladási napjától számított fél éven belül szóbeli vagy írásbeli panasszal élhet a szolgáltatónál, aki köteles nyilvántartásba venni és 30 napon belül kivizsgálni az ügyet. Ha a panaszos a választ nem fogadja el, vagy a szolgáltató nem válaszol a határidőn belül, akkor a panasszal élő az NMHH-hoz fordulhat. A hatóság ellenőrzi a panaszkezelés jogszerűségét, és indokolt esetben egyedi vagy átfogó hatósági intézkedéseket is tesz.

Jó tudni, hogy a postai szolgáltatók a panaszokról és kezelésük módjáról kötelesek évente egyszer az NMHH-nak beszámolni, és a beszámolót saját honlapjukon közzétenni.