Postai szolgáltatók és szolgáltatásaik

A hatóság a postai szolgáltatókról és az általuk nyújtott szolgáltatásokról közhitelű nyilvántartást vezet. A nyilvántartásban jelenleg 176 postai szolgáltató szerepel.

Ezek közül ún. egyetemes postaszolgáltatást egyetlen szolgáltató, a Magyar Posta Zrt. végez. Az egyetemes postaszolgáltatás azt jelenti, hogy ahhoz az ország egész területén minden felhasználó egyformán hozzáférhet, és a küldeményeket napi egyszer kézbesítik számára. Ilyen szolgáltatás a két kilogrammnál könnyebb levelek, a hivatalos iratok, a nyomtatványok, a címzett reklámküldemények, illetve a 20 kilogramm alatti postacsomagok felvétele, feldolgozása, továbbítása és kézbesítése. Az egyetemes szolgáltatások esetén a szolgáltató a küldemény átvételét és a kézbesítést csak a postacsomagnál, illetve – pótdíj ellenében – az ajánlott, a tértivevényes és az értéknyilvánításos küldeményeknél dokumentálja.

A 2013-as postapiaci liberalizáció nyomán jelentősen bővült a hatóság szerepe: a törvényi változásoknak köszönhetően megnyílt a lehetőség újabb postapiaci szereplők belépésére, változott a működésük engedélyezése. A liberalizációval a levélküldemények piaca is többszereplőssé vált: 2015-ben kapta meg szolgáltatási engedélyét az első „engedélyes postai szolgáltató”, a CityMail Hungary Kft., amely ezáltal Budapest területén jogosult 2 kg alatti küldemények felvételére, továbbítására és kézbesítésére.

Akkor milyen szolgáltatásokat végez a szolgáltatók többsége? A bejelentés alapján ellátható egyéb szolgáltatások az egyedi igények kielégítését célozzák. Például futárpostát lehet belföldön igénybe venni, a kézbesítési idő itt garantált, legfeljebb 24 óra lehet. Ekkor a futár a küldeményt a címzettnek történő személyes kézbesítéséig személyes felügyelete alatt tartja. Az expressz postai szolgáltatás olyan, szintén időgarantált belföldi vagy nemzetközi postai szolgáltatás, amellyel a szolgáltató a küldeményt belföldön a feladást követő munkanapon, az EU-tagállamokba címzett küldemény esetén legkésőbb a feladást követő harmadik munkanapon, míg más külföldi címnél legkésőbb az ötödik munkanapon kézbesíti. Az EMS gyorsposta-szolgáltatás szintén időgarantált szolgáltatás, amelyről elektronikus értesítést küldenek sms-ben vagy e-mailben.

Fontos tudni, hogy a szolgáltató azonban nem tartozik kártérítési felelősséggel a nem garantált kézbesítési idejű postai küldemény késedelmes kézbesítéséért. Szintén nem terheli kártérítési kötelezettség a szolgáltatót az egyetemes postai szolgáltatás keretében felvett, nem könyvelt postai küldemények megsemmisülése, elveszése vagy megsérülése esetén – kivéve, ha a kárt szándékosan okozta. A szolgáltató a garantált kézbesítési idejű postai küldemény késedelmes kézbesítéséért azonban kártérítési átalányt köteles fizetni – kivéve, ha bizonyítja, hogy a késedelmet a működési körén kívül eső, elháríthatatlan ok idézte elő.

Vannak olyan, a postán igénybe vehető szolgáltatások, amelyek nem minősülnek postai szolgáltatásnak – ilyenek például a pénzküldemények, postautalványok, nyugdíjutalványok és egyéb pénzforgalmi termékek. Ezekről a pénzforgalommal foglalkozó szabályozások rendelkeznek.

A hatóság a postai szolgáltatók és szolgáltatásaik naprakész jegyzékét honlapján teszi elérhetővé (itt nem csak postai, de az összes hírközlési szolgáltató és szolgáltatás nyilvántartása böngészhető).

Európai Csomagár-összehasonlító Oldal

Az európai országok közötti csomagküldés árait átlátható módon foglalja össze az Európai Bizottság weboldala, ahol a legnépszerűbb európai csomagkézbesítési szolgáltatások tarifáit lehet összehasonlítani. Az Európai Csomagár-összehasonlító Oldal nemcsak a fogyasztóknak, de a kis- és középvállalkozásoknak is hasznos lehet.

A képen egy mikulásruhába öltözött alak látszik válltól lefelé csípőig. A kezében egy doboz, rajta egy angol nyelvű felirat, amelynek magyar fordítása így hangzik: „Törékeny. Kezelje óvatosan.” A dobozon a címzés fiktív. A mikulásruhás alak mellett látható feliratok: „Európai csomagár-összehasonlító oldal”; „Tudja Ön, mennyiért küldhet csomagot Európán belül?”; „Az összegekért kattintson ide!”. A kép bal alsó sarkában az Európai Bizottság címere látható. A kép kattintásra a https://ec.europa.eu/growth/sectors/postal-services/parcel-delivery/public-tariffs-cross-border_en címen elérhető, angol nyelvű oldalra navigálja a felhasználót.