Postai szolgáltatók és szolgáltatásaik

Legutóbb frissítve: 2023. augusztus 9.

A hatóság a postai szolgáltatókról és az általuk nyújtott szolgáltatásokról közhitelű nyilvántartást vezet.

Ezek közül ún. egyetemes postaszolgáltatást egyetlen szolgáltató, a Magyar Posta Zrt. végez. Az egyetemes postaszolgáltatás azt jelenti, hogy ahhoz az ország egész területén minden felhasználó egyformán hozzáférhet, és a küldeményeket napi egyszer kézbesítik számára. Ilyen szolgáltatás a két kilogrammnál könnyebb levelek, a hivatalos iratok, a nyomtatványok, a címzett reklámküldemények, illetve a 10 kilogramm alatti postacsomagok felvétele, feldolgozása, továbbítása és kézbesítése. Az egyetemes szolgáltatások esetén a szolgáltató a küldemény átvételét, illetve a kézbesítést a hivatalos iratoknál, a postacsomagnál, valamint – pótdíj ellenében – az ajánlott, a tértivevényes és az értéknyilvánítás többletszolgással feladott  küldemények esetében dokumentálja.

Egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő postai szolgáltatásnak bármely postai küldeménnyel kapcsolatos azon postai szolgáltatás minősül, amely nem tartozik a nem egyetemes szolgáltatások közé, és a postai szolgáltató nem az egyetemes postai szolgáltatási kötelezettség alapján nyújtja.

Ezen szolgáltatási kategória engedélyköteles.

Akkor milyen szolgáltatásokat végez a szolgáltatók többsége?

Egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő úgynevezett nem egyetemes postai szolgáltatást.

Ezen belül:

 1. futárposta-szolgáltatás: olyan - a küldemény felvételétől számított legfeljebb 24 órán belül teljesítendő - időgarantált postai szolgáltatás, amelynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai küldemény felvételét végző személy a postai küldeményt a kézbesítés megkísérléséig megszakítás nélkül személyes felügyelete alatt tartja oly módon, hogy a feladó ez alatt bármely időpontban rendelkezhessen a postai küldemény címzettjének vagy címének a megváltoztatásáról, és sikertelen személyes kézbesítés esetén megtehesse a szükséges intézkedéseket.
 2. expressz postai szolgáltatás: az az időgarantált szolgáltatás, melynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai küldeményt belföldön legkésőbb a felvételt követő munkanapon, Európai Unió tagállamaiba címzett küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő harmadik munkanapon, egyéb nemzetközi viszonylatú küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő ötödik munkanapon kézbesíti, és emellett az alábbi a)-f) pontban foglalt többletszolgáltatások közül legalább egyet teljesít:
  1. nyomon követhető kezelés;
  2. utánvétel;
  3. tértivevény;
  4. értéknyilvánítás;
  5. kizárólag a küldemény címzettjeként megjelölt személy kezéhez történő kézbesítés;
  6. a küldeménynek a feladó lakóhelyén, tartózkodási helyén, székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén történő felvétele
 3. nemzetközi EMS-szolgáltatás: az a nemzetközi viszonylatú postai szolgáltatás, amelyet az egyetemes postai szolgáltató az Egyetemes Postaegyezmény kihirdetéséről szóló jogszabály e szolgáltatásra vonatkozó szabályai szerint nyújt.
 4. Az alábbiakban meghatározott, jelentős hozzáadott értéket képviselő speciális többletszolgáltatások közül legalább egyet magában foglaló postai szolgáltatás:
  • a postai küldemény nyomon követhető kezelése,
  • időgarantált szolgáltatás,
  • utánvétel-szolgáltatás,
  • a címzettel - a postai küldemény felvételét követően - egyedileg egyeztetett időpontban történő kézbesítést lehetővé tevő szolgáltatás,
  • kizárólag a küldemény címzettjeként megjelölt személy kezéhez történő kézbesítés,
  • egyéb olyan, a feladó egyedi igényeinek megfelelően kialakított és egyedi szerződés alapján nyújtott, a küldemény kézbesítéséhez kapcsolódó többletszolgáltatás, amely nem tartozik az egyetemes postai szolgáltatáshoz kötelezően nyújtandó többletszolgáltatások közé, és amely igénybevétele esetén a postai szolgáltatás a felhasználó szempontjából már nem minősül az egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő szolgáltatásnak.

Fontos tudni, hogy a szolgáltató azonban nem tartozik kártérítési felelősséggel a nem garantált kézbesítési idejű postai küldemény késedelmes kézbesítéséért. Szintén nem terheli kártérítési kötelezettség a szolgáltatót az egyetemes postai szolgáltatás keretében felvett, nem könyvelt postai küldemények megsemmisülése, elveszése vagy megsérülése esetén – kivéve, ha a kárt szándékosan okozta. A szolgáltató a garantált kézbesítési idejű postai küldemény késedelmes kézbesítéséért azonban kártérítési átalányt köteles fizetni – kivéve, ha bizonyítja, hogy a késedelmet a működési körén kívül eső, elháríthatatlan ok idézte elő.

Vannak olyan, a postán igénybe vehető szolgáltatások, amelyek nem minősülnek postai szolgáltatásnak – ilyenek például a pénzküldemények, postautalványok, nyugdíjutalványok és egyéb pénzforgalmi termékek. Ezekről a pénzforgalommal foglalkozó szabályozások rendelkeznek.

A hatóság a postai szolgáltatók és szolgáltatásaik naprakész jegyzékét honlapján teszi elérhetővé (itt nem csak postai, de az összes hírközlési szolgáltató és szolgáltatás nyilvántartása böngészhető).

Európai Csomagár-összehasonlító Oldal

Az európai országok közötti csomagküldés árait átlátható módon foglalja össze az Európai Bizottság weboldala, ahol a legnépszerűbb európai csomagkézbesítési szolgáltatások tarifáit lehet összehasonlítani. Az Európai Csomagár-összehasonlító Oldal nemcsak a fogyasztóknak, de a kis- és középvállalkozásoknak is hasznos lehet.

A képen egy mikulásruhába öltözött alak látszik válltól lefelé csípőig. A kezében egy doboz, rajta egy angol nyelvű felirat, amelynek magyar fordítása így hangzik: „Törékeny. Kezelje óvatosan.” A dobozon a címzés fiktív. A mikulásruhás alak mellett látható feliratok: „Európai csomagár-összehasonlító oldal”; „Tudja Ön, mennyiért küldhet csomagot Európán belül?”; „Az összegekért kattintson ide!”. A kép bal alsó sarkában az Európai Bizottság címere látható. A kép kattintásra a https://ec.europa.eu/growth/sectors/postal-services/parcel-delivery/public-tariffs-cross-border_en címen elérhető, angol nyelvű oldalra navigálja a felhasználót.