A Médiatanács 119/2018. (II. 13.) számú döntése

Az Mttv. 10. § (7) bekezdésének megsértése a DIGITAL MEDIA AND COMMUNICATIONS Zrt. (Story4 csatorna) vonatkozásában

Hatósági döntés dátuma: 2018. február 13.

A Médiatanács megállapítja, hogy a DIGITAL MEDIA AND COMMUNICATIONS Zrt. által üzemeltetett Story4 csatorna teletext oldalon 2017. november 9-én közzétett saját műsorát közlő tartalommal a Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 10. § (7) bekezdésében foglaltakat, ezért az Mttv. 186. § (1) bekezdésében meghatározott jogkövetkezményt alkalmazza.