Tájékoztató az előfizetői elektronikus hírközlés szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók részére az általános szerződési feltételek (ÁSZF) benyújtásának NMHH Adatkaput érintő változásairól

Közzétéve: 2018. március 26.

Tisztelt Ügyfelünk!

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) tájékoztatja, hogy a Hatóság 2018. március 26-tól az NMHH Adatkaput érintő informatikai fejlesztést valósított meg annak érdekében, hogy elősegítse az általános szerződési feltételek módosításának (a továbbiakban: ÁSZF módosítás) a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő megküldését. Az új űrlap a kitöltés során további információkat nyújt a megküldés jogszerű teljesítéséhez, illetve lehetőséget biztosít az adatok pontosítására.

Amennyiben a Szolgáltató az NMHH Adatkapu igénybevételével, elektronikus úton tesz eleget az ÁSZF módosítások megküldésének, abban az esetben a rendszer egy 32 karakterből álló, betűket és számokat tartalmazó kapcsolati azonosítóval a beadvány érkeztetését elektronikusan visszaigazolja. Az új űrlap bevezetésével a Hatóság a jövőben az elektronikus visszaigazolásban szereplő kapcsolati azonosítón túl további tájékoztatást nem küld az ÁSZF módosításának megérkezéséről.

Amennyiben a Szolgáltató személyesen vagy postai út igénybevételével, papír alapon teljesíti az ÁSZF módosításának megküldésére vonatkozó kötelezettségét, abban az esetben a Hatóság az ÁSZF módosítás megérkezéséről tájékoztatást küld, mely a beküldő és a beadvány azonosítására szolgáló adatokat tartalmazza.

A Hatóság az ÁSZF módosítások megküldésével kapcsolatban felhívja a figyelmet arra, hogy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi. C. törvény, valamint az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 2/2015. (III. 30.) NMHH rendelet vonatkozó előírásai szerint a Szolgáltató

  • az ÁSZF módosítást minden módosítás esetén a módosítás hatálybalépését 30 nappal megelőzően,
  • amennyiben az ÁSZF módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó ÁSZF-et nem érinti, a módosítás hatálybalépését követő 8 napon belül,
  • az akciók részletes leírását tartalmazó melléklet módosítása esetén a módosítás hatálybalépését követő 8 napon belül köteles a Hatóságnak megküldeni.

A Hatóság tájékoztatja, hogy a megküldési kötelezettség teljesítésére vonatkozó, jogszabályban előírt határidő betartását ellenőrzi.