Mobilpiaci jelentés: 2015 és 2018 között 6 millió fölé emelkedett az okostelefonos SIM-kártyák száma

Közzétéve: 2019. április 25.

A Jelentés a mobiltelefon-szolgáltatás, a mobilinternet-szolgáltatás és a mobil M2M szolgáltatás főbb volumen mutatóinak negyedéves alakulását ismerteti. A mobiltelefon- és mobilinternet-szolgáltatással kapcsolatos adatokat az 1. fejezet, míg a mobil M2M szolgáltatásra vonatkozó adatokat a 2. fejezet tartalmazza.

Az 1. fejezet a mobiltelefon- és/vagy mobilinternet-szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó SIM-kártya számok és összpiaci forgalmak áttekintését követően a két szolgáltatás részpiacának főbb mennyiségi adatait, mutatóit, illetve a szolgáltatók piaci részesedéseit részpiaconként elkülönítve ismerteti.

A mobiltelefon-szolgáltatás tekintetében az igénybevételi adatok összevontan és előfizetési típus (pre paid/post paid), valamint előfizetői szegmens (lakossági/nem lakossági) szerinti bontásban következnek. A hívásforgalmi adatokat a Jelentés hívásirány, illetve hálózati technológia szerinti bontásban is tartalmazza, míg az SMS-forgalom adatait forgalmi irányok szerint mutatja be. A Jelentés ezen kívül kitér a mobiltelefon-szolgáltatás külföldi igénybevételével kapcsolatos főbb volumen adatokra is.

A mobilinternet-szolgáltatás tekintetében a Jelentés az összevont igénybevételi adatok mellett részpiaci szegmens (nagyképernyős/okostelefonos), illetve az okostelefonos szegmensen belül előfizetési típus (pre paid/post paid), előfizetői szegmens (lakossági/nem lakossági) szerinti bontást is tartalmaz. A mobiltelefon-szolgáltatáshoz hasonlóan a mobilinternet-szolgáltatás esetében is megtekinthetők az előfizetők által bonyolított forgalom hálózati technológiák szerinti megoszlásával, illetve a mobilinternet-szolgáltatás külföldi igénybevételével kapcsolatos főbb volumenadatok.

A 2. fejezetben olvashatók mobil M2M szolgáltatáshoz kapcsolódó SIM-kártya számok és a kártyákon bonyolított forgalom.

A Jelentésben használt kifejezések, fogalmak értelmezését segítő fogalomjegyzék a Jelentés végén található.

Főbb megállapítások

  • A mobiltelefon- és/vagy mobilinternet-szolgáltatás elérését lehetővé tevő aktivált és forgalmat bonyolított SIM-kártyák száma a vizsgált időszakban (2015. év vége és 2018. év vége között) érdemben nem változott; az aktivált SIM-kártyák száma valamivel 11,1 millió, míg a forgalmat bonyolított SIM-kártyák száma 10,3 millió darab körül alakult. A stagnáló darabszám mellett folytatódott a kártyák előfizetési típus szerinti átrendeződése: a forgalmat bonyolított post paid kártyák aránya három év alatt 57,6 százalékról 64,6 százalékra emelkedett.
  • A mobilinternet-szolgáltatás adatforgalma több mint négyszeresére nőtt, a mobiltelefon-szolgáltatás hívásforgalma pedig több mint 13 százalékkal bővült 2015 és 2018 utolsó negyedévei között.
  • Az egy SIM-kártyára jutó havi átlagos hívásforgalom tekintetében jelentős a különbség az előfizetési típusok között: egy post paid előfizetés átlagban tízszer annyi forgalmat bonyolít (294 perc/hó), mint egy pre paid előfizetés (29 perc/hó). A teljes hívásforgalom 94,8 százalékát indították post paid előfizetésekről.
  • A belföldön indított mobilhívások 94 százaléka mobilirányú. A hálózaton belüli hívások aránya csökkenő, de még az időszak végén is 58 százalék volt az azonos mobilhálózatban indított és végződtetett hívások aránya.
  • A beszédcélú hívásforgalom döntő része az időszak egészében 3G hálózaton zajlott, de míg 2015 végén a fennmaradó hányadot szinte teljes egészében a 2G forgalom jelentette, addig az időszak végére csaknem ugyanakkora a 2G és a 4G részaránya (9,8 százalék és 12,2 százalék).
  • A mobilinternet-szolgáltatás piacának két szegmense – a nagyképernyős és az okostelefonos – mind a méret, mind a használati jellemzők tekintetében jelentős eltéréseket mutat. A nagyképernyős szegmenshez hozzávetőleg félmillió SIM-kártya tartozik, és a szegmens mérete érdemben nem változott a vizsgált időszakban. Az okostelefonos szegmens kártyáinak száma ezzel szemben a teljes időszakban növekedést mutatott: az időszak során 1,7 millió kártyával bővült és elérte a 6,13 millió kártyát. Mára az összes mobilinternet-kártya több mint 90 százaléka az okostelefonos szegmenshez tartozik. A két szegmens felhasználói által bonyolított átlagos havi internetforgalom jelentősen eltér: az időszak végén a nagyképernyős szegmens esetében az egy SIM-kártyára jutó havi forgalom 19,37 GByte volt, míg az okostelefonos szegmens felhasználói átlagosan 2,41 GByte forgalmat bonyolítottak havonta). A forgalmazásban meglévő különbség miatt a nagyképernyős szegmens részesedése a teljes forgalomból még az időszak végén is 37 százalék körül alakult.
  • A hálózathasználat tekintetében jelentős változások történtek a vizsgált időszakban a mobilinternet-forgalom esetében. Míg 2015 végén a mobilinternet-forgalom kevéssel több mint fele zajlott 4G hálózaton, addig az időszak végére a 4G hálózatok forgalomból való részesedése 90 százalék fölé nőtt.
  • Az Európai Bizottság 2017. június közepén hatályba lépett roaming rendelete jelentős hatást gyakorolt mind a mobiltelefon-, mind pedig a mobilinternet-szolgáltatások külföldi igénybevételére. A külföldön hívást indító SIM-kártyák száma és a hívásforgalom 2017 harmadik negyedévét követően jelentősen megugrott, az ezt megelőző megfelelő negyedéves időszakokkal összehasonlítva a hívást indító SIM-kártyák tekintetében 20-35 százalékos, míg a hívásforgalom tekintetében 50 százalékos növekedés látható. A mobilinternet esetében az összehasonlítás még látványosabb növekedést jelez. A 2017 harmadik negyedévét követő időszakban a külföldön adatforgalmat bonyolító kártyák száma hozzávetőleg duplájára, a forgalom pedig négyszeresére nőtt. 2018 harmadik negyedévétől a növekedés mindkét szolgáltatástípus esetében jelentősen mérséklődött, de a mobilinternet esetében továbbra is számottevő mértékű maradt.
  • Az M2M szolgáltatáshoz kapcsolódó SIM-kártyák száma évi 10-15 százalék körüli növekedéssel az időszak végére 1 millió darab fölé emelkedett.