Piaci jelentések

Az NMHH folyamatosan nyomon követi a hírközlési piacok kínálati oldalának változásait, melynek keretében a legjelentősebb hírközlési szolgáltatók adatai alapján havi gyakorisággal két gyorsjelentést publikál.

A vezetékes gyorsjelentés egyrészt a vezetékeshang-szolgáltatás piacáról közöl átfogó képet hangcsatorna szám és forgalmi adatok alapján, ismertetve az egyes technológiák elterjedtségét, ennek változását, valamint bemutatva a hívások időtartamának alakulását, továbbá biztosítja a vezetékes telefon piacon a piaci részesedések nyomon követését hangcsatorna szám alapján.

A vezetékes gyorsjelentés másik része a helyhez kötött internet szolgáltatás piacáról nyújt technológiai bontásban az előfizetések számára vonatkozó információkat. Segítségével nyomon követhető az egyes technológiák elterjedtségének és a szolgáltatók piaci részesedésének alakulása.

A televíziós gyorsjelentés az előfizetéses műsorterjesztési szolgáltatások piacáról közöl rendszeres információkat. Segítségével nyomon követhető technológiánkénti bontásban az előfizetések számának és a digitalizáció mértékének változása. Emellett ugyancsak technológiai bontásban megismerhető belőle a szolgáltatók piaci részesedése.