Felhívás az 5G bevezetését támogató és további vezeték nélküli szélessávú szolgáltatásokhoz kapcsolódó frekvenciahasználati jogosultságok tárgyában kiírt árverési eljárás dokumentációjának tervezetéről tartandó konzultációra – HIRDETMÉNY

Legutóbb frissítve: 2019. június 18.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Kiíró) a 700 MHz-es, a 2100 MHz-es, a 2600 MHz-es, valamint a 3600 MHz-es frekvenciasávon nyújtható szélessávú szolgáltatásokhoz kapcsolódó frekvenciahasználati jogosultságok tárgyában kiírt árverési eljárás (a továbbiakban: Árverés) kiírási dokumentációjának (a továbbiakban: Dokumentáció) tervezetéről az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 40/A. § (4) bekezdése alapján 2019. július 3-án 10 órakor a MOM Kulturális Központ Kupolateremében (1124 Budapest, Csörsz u. 18.) konzultációt tart.

A konzultáción a Kiíró képviselői elsősorban a megszerezhető frekvenciakészlet jellemzőire, használatára és a használat körülményeire, továbbá a frekvencia használatával végezhető tevékenységre, valamint az Árverés eljárásrendjére, menetére, formájára, alapvető szabályaira vonatkozóan adnak tájékoztatást.

A konzultáció a sajtó számára nem nyilvános. A konzultáción kizárólag előzetes regisztráció alapján lehet részt venni. Az érdekelteknek a konzultáción történő részvételi szándékukat és a résztvevő(k) nevét legkésőbb a konzultáció napját megelőző nap 12 óráig be kell jelenteniük az mfcn2019@nmhh.hu e-mail címen.

A konzultáción természetes személyt, jogi személyt, egyéb jogképes szervezetet legfeljebb négy személy képviselhet. A konzultáció megkezdése előtt a képviseleti jogosultságot igazolni kell.

Az érdekeltek a konzultáció témájához kapcsolódó írásbeli kérdéseiket a konzultáció időpontját megelőzően is megküldhetik a Kiíró alábbiakban megjelölt bármely elérhetőségére:

Levelezési cím: 1525 Pf. 75.

Telefax: (+36 1) 468 0682

E-mail: mfcn2019@nmhh.hu

Cégkapu:

Hivatal rövid neve: NMHH

Hivatal teljes neve: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

KRID: 516334978

Az Eht. 40/A. § (6) bekezdése alapján a konzultáción szóban feltett, illetve a konzultációra érkezett írásbeli kérdéseket a Kiíró a konzultáció időpontjától számított tíz napon belül írásban megválaszolja és – az Eht. 33. §-ban foglalt törvény által védett titok kivételével – internetes honlapján közzéteszi. A Kiíró által közzétett válaszok tájékoztató jellegűek, a Dokumentációval szemben sem joghatással, sem jogi kötőerővel nem rendelkeznek az egyedi hatósági ügy és a hatósági döntések tekintetében.