Összefoglaló az 5G bevezetését támogató és további vezeték nélküli szélessávú szolgáltatásokhoz kapcsolódó frekvenciahasználati jogosultságok tárgyában kiírt árverési eljárás dokumentációjának tervezetéről 2019. július 3-án megtartott konzultációról

Közzétéve: 2019. július 12.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: NMHH, Kiíró) 2019. június 18-án az 5G bevezetését támogató és további vezeték nélküli szélessávú szolgáltatásokhoz kapcsolódó frekvenciahasználati jogosultságok tárgyában dokumentációtervezetet (a továbbiakban: Dokumentáció) és hirdetményt tett közzé. Ezzel az NMHH egy olyan frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverési eljárást készít elő, mely a 700, a 2100, a 2600 és a 3600 MHz-es frekvenciasávok meghatározott részeinek hasznosítására irányul.

A Kiíró az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 40/A. § (4) bekezdése alapján a piaci szereplők részvételével 2019. július 3-án 10 órától tartotta meg a konzultációt. A konzultáción résztvevőket Dr. Pados László, a rendezvény levezető elnöke köszöntötte, ismertette a megjelentekkel a napirendet és a legszükségesebb tudnivalókat. Felhívta a figyelmet, hogy a felkínált több mint 400 MHz-nyi frekvenciakészlet elemeit az NMHH uniós kötelezettségek figyelembe vételén túl iparági konzultációkat követően, a várható piaci érdeklődés alapján határozta meg. Az NMHH célja, hogy a szolgáltatók 2019 végéig rendelkezhessenek az ötödik generációs hálózatok működéséhez szükséges frekvenciákkal. Az árverés céljai közé tartozik még a rádióspektrum hatékony használatának ösztönzése, az innováció és a vállalkozásfejlesztés elősegítése, valamint az adatátviteli sebesség jelentős növeléséhez, az alacsony késleltetéshez, a hálózatra kapcsolható eszközök, azaz szenzorok és egyéb más okos eszközök számának drasztikus növekedéséhez szükséges frekvenciakészlet biztosítása.

A Kiíró munkatársai tájékoztatást adtak a megszerezhető frekvenciakészlet jellemzőiről, a használat körülményeiről, az árverési eljárás eljárásrendjéről, valamint az emelkedő áras árverés lebonyolításának menetéről.

Vári Péter NMHH főigazgató-helyettes bemutatta, hogy mit tett, illetve mit tehet még az NMHH az 5G bevezetése érdekében, kiemelve azokat a fontos dokumentumokat, amelyeket az iparági szereplők már ismerhetnek és amelyek tartalma a szakmával való közös gondolkozás eredménye. Ismertette a nemzetközi koordináció jelenlegi státuszát és áttekintést nyújtott az MFCN-re1 kijelölt frekvenciasávokkal kapcsolatban. Az árverés tárgyát képező frekvenciasávok esetében külön-külön ismertette a felhasználási szabályokat, az MFCN felhasználhatóságra ható tényezőket, a nemzetközi tapasztalatokat és terveket, a használat előfeltételeit, illetve a felhasználói blokkok képzésének szabályait. Vári Péter előadásában kiemelten foglalkozott azzal az ösztönzőrendszerrel, amelyet az NMHH az 5G mihamarabbi kiépítése érdekében dolgozott ki.

Ezt követően áttekintő előadás hangzott el a jogszabályi környezetről, a hatósági eljárásról, annak részleteiről, és egy áttekintő időütemezést ismerhettek meg a konzultáción résztvevők. Dr. Karl Károly főosztályvezető ismertette, hogy az árverési eljárás hatósági ügy, amely hivatalból a hirdetmény közzétételének napján indul, ez az NMHH jelenlegi tervei szerint 2019. július 18-án történik meg. A jelentkezés határnapja 2019. augusztus 7-e, ezt követi majd a jelentkezések bontása. Ez egyéni időpont lesz, mindenki csak a saját jelentkezésének a bontásán vehet részt, amely közjegyző jelenlétében és dokumentálásával történik meg. A korábbi frekvenciaértékesítések gyakorlatától eltérően az NMHH próbaárverést fog tartani, ennek pontos időpontjáról és helyszínéről a nyilvántartásba vett jelentkezőket értesíteni fogja a Kiíró az árverési nyilvántartásba vételkor. A helyszíni licitálás időpontjait a Dokumentáció tervezetében nyilvánosságra hozta az NMHH, ezek megismerhetőek mindenki számára. A helyszíni licitáláshoz az NMHH magatartási szabályokat fogalmazott meg, ezek a Dokumentációtervezet V. mellékletében találhatóak. Mindezek alapján az NMHH véleménye szerint az eredményről szóló döntés várhatóan október második felében születhet meg.

Dr. Karl Károly előadásában külön kitért az elektronikus kapcsolattartás jelentőségére és módjára. Az elektronikus ügyintézésről és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény a gazdálkodó szervezetek számára kötelezővé tette az elektronikus kapcsolattartást. A Cégkapus kapcsolattartást kifelé irányuló kommunikációban sokat használja az NMHH. A Kiíró felé irányuló kommunikációban a közigazgatásban rendszeresített, általános nyomtatványkitöltőt kell használni, amelyhez van egy általános NMHH-s űrlap is. Az általános nyomtatványkitöltő keretprogram használatáról számos leírás található a weben, a speciális NMHH-s űrlap használatát pedig kitöltési útmutatóval segíti a Kiíró.

A licitálás módszertanát Kollár Péter, az NMHH közgazdasági szabályozási szakértője ismertette. Az általános cél az árveréssel kapcsolatban, hogy minél több frekvencia kerüljön használatba, minden résztvevő szerezhessen annyi frekvenciát, amennyit használni és megfizetni is képes. Az árverés során a frekvenciasávokat egymás után  értékesíti a Kiíró, és arra kell licitálni, hogy az adott áron hány értékesítési egységre tart igényt a résztvevő. Ez nem lehet nagyobb, mint a Dokumentációtervezetben rögzített szerzési korlát vagy a maximálisan megszerezhető értékesítési egységek száma. A Kezdőliciteket nem ismerteti a Kiíró a helyszíni licitálás kezdetekor, ezt követően azonban minden fontos információt a Kiíró megoszt a résztvevőkkel, minden licitkör után résztvevőnként közzéteszi, hogy ki mennyi értékesítési egységre tartott igényt. Ez biztosítja, hogy az eljárás teljesen átlátható, transzparens legyen, minden résztvevő tisztában lesz azzal, hogy melyik licitkörben, milyen áron, melyik résztvevő hány értékesítési egységre tartott igényt, és mennyi az összigény az adott frekvenciasávra.

A konzultáción résztvevők hozzászólásaikban megfogalmazták kérdéseiket, javaslataikat, észrevételeiket.

Dr. Drozdy Győző, a Telenor Magyarország képviseletében köszönetét fejezte ki azért, hogy az 5G-t támogató frekvenciasávokat időben  allokálják, az NMHH egy jól kidolgozott, nagyon jó minőségű Dokumentációtervezetet hozott nyilvánosságra, illetve a konzultáción elhangzott információk jól mutatták be a Kiíró koncepcióját. Javasolta a Dokumentáció kiegészítését a tulajdonosváltozás bejelentésének kezelésével és a korábbi versenyjogi szabályok megsértésének szankcionálásával. Érdemi megjegyzés hangzott el az értékesíteni kívánt frekvenciasávok sorrendiségének átgondolásáról.

Ruzsa Róbert a Vodafone képviseletében köszönetet mondott mind a Dokumentációtervezet előkészítésében folytatott egyeztetésekért, mind az elhangzott prezentációkért. Elhangzott, hogy komoly pénzügyi, gazdasági, műszaki számításokat igényel egy-egy szolgáltatónál annak értékelése, hogy mekkora frekvencia-mennyiségre tesznek kezdőlicitet. Ennek következtében a hatósági eljárás megindulása és a jelentkezések benyújtása közötti három hetes időtartamot javasolja átgondolni és egy későbbi jelentkezési időpontot meghatározni a Dokumentációban. Ruzsa Róbert másik észrevétele a próbaárveréssel és a helyszíni licitálás során megosztott információkkal kapcsolatban hangzott el, továbbá érintette a felhasználói blokkok kialakítását és a hálózatépítési esetek pontosítására is javaslatokat tett.

Balla Ferenc, a Pro M Zrt. képviselője észrevételében megerősítette a 700 MHz-es PPDR célú felhasználási igényeket.

Dr. Kövesi Gabriella a Magyar Telekom képviseletében megköszönte az árverési eljárás időzítését és a Dokumentáció minőségét. Jelezte, hogy kérdéseiket, észrevételeiket írásban fogják megtenni.

Zsitkovszki Sándor a Belügyminisztérium részéről jelezte, július 8-ig fognak reagálni a Dokumentáció tervezetére, különös tekintettel a PPDR-re.

Kéry Ferenc a Magyar Kábelkommunikációs Szövetség képviseletében tett észrevételt a Dokumentáció tervezetéhez. Javasolta, hogy a Dokumentáció foglalkozzon konkrétabban azzal a kérdéssel, hogy a bázisállomások hogyan és milyen módon zavartatják egymást a kábeltelevízióval.

Dr. Fiala Károly a Spectrum Advise képviseletében az értékesítési egységek kikiáltási árának a meghatározására és annak módszertanára vonatkozóan fogalmazta meg kérdését.

Vári Péter, az NMHH főigazgató-helyettese reagálásában érintette a 3600 MHz-es sáv műszaki hátterét és pontosította az 5G mihamarabbi kiépítése érdekében kidolgozott ösztönzőrendszer egyes pontjait. Köszönetet mondott minden kábeles és mobilszolgáltatónak azért a zökkenőmentes együttműködésért, melyet eddig mutattak a 800 MHz-es zavartatás kezelésében. Erre az előremutató együttműködésre számít a 700 MHz esetében is.

A konzultációhoz érkezett írásban feltett, illetve a konzultáción a dokumentációtervezettel kapcsolatban szóban feltett kérdéseket az NMHH  megválaszolja és 2019. július 12-ig hivatalos honlapján közzéteszi.

1 Mobile/Fixed Communication Network – mozgó és állandóhelyű hírközlési hálózatok