Már most érdemes felkészülni az új szemléletű szabályozásra

Közzétéve: 2021. június 30.

A tavaly decemberben kiadott rendeletek nyomán kibővül a teljesen elektronikus formában intézhető ügyek köre. Módosultak, illetve módosítás alatt állnak a rendeletek Hír-Közmű projektet érintő rendelkezései. 2022 júniusától már lehetséges, szeptembertől pedig kötelező a tervdokumentációkat az EHO szerint benyújtani. A megújuló, térinformatikára alapuló rendszerrel járó változásokra már most érdemes felkészülni.

Az elmúlt év végén, 2020 decemberében születtek meg a Hír-Közmű rendszerről és a Hírközlés Hálózati Nyilvántartás vezetéséről szóló jogszabályok. Ezek alkalmazása – a szabályozott eljárásokban – megnyitja az utat a teljes elektronikus ügyintézés előtt, melynek köszönhetően a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) tovább elektronizálja az építésügyi hatósági eljárásokat és vezeti a Hírközlés Hálózati Nyilvántartást.

A nyilvántartás megalkotása a szélessávú infrastruktúra, a digitális versenyképesség szempontjából és így a nemzetgazdaság alapvető érdeke, a projekt megvalósítása pedig hosszútávú támogatást jelent az elektronikus hírközlési ágazatnak. A nyilvántartás vezetését a Hírközlés Hálózati Nyilvántartásról szóló 21/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet (HHNY-rendelet) szabályozza.

A Hírközlés Hálózati Nyilvántartás az NMHH Hivatala által vezetett térinformatikai alapú hatósági nyilvántartás, amely az NMHH honlapján közzétett Egységes Hírközlési Objektummodell (EHO) szerint, az abban meghatározott adattartalommal és adatszerkezettel tartalmazza a tervezett, a meglévő és a bontott elektronikus hírközlő hálózatok, elektronikus hírközlési építmények és kapcsolódó eszközök elhelyezkedését, hírközlési jellemzőit, valamint a tulajdonosának, illetve üzemeltetőjének adatait. A nyilvántartás vezetése az NMHH megbízásából fejlesztett Hír-Közmű rendszerben valósul meg.

Ennek első állomásaként a tervezett és a bontott hálózatok, és eszközök nyilvántartásba vétele az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 20/2020. (XII.18.) NMHH rendeletben (figyelemmel a HHNy -rendeletben foglaltakra) meghatározottak alapján történhet. A tervdokumentációk EHO szerinti benyújtása 2022. június 1-től lehetséges, szeptember 1-jétől pedig már kötelező. Azokban az ügyekben, melyek nem EHO szerinti dokumentációval indultak, 2023. május 31-ig lehet a tervdokumentációt az EHO-tól eltérő formában benyújtani. A Hír-Közmű 1.0 bevezetésének átütemezése okán a rendelet Hír-Közmű projektet érintő rendelkezései módosultak, a HHNY-rendeletben szereplő dátumok módosítása pedig folyamatban van.

A meglévő elektronikus hírközlő hálózatok, elektronikus hírközlési építmények és kapcsolódó eszközök nyilvántartásba vételére a HHNY-rendelet öt év alatt teljesítendő részletes adatszolgáltatást ír elő.

Az elektronikus hírközlés új szabályozása alapján a szakmai szereplők már most megkezdhetik a felkészülést az új szemlélet szerinti feladatok ellátására.