Internetes közönségmérési adatok (2021. II. negyedév)

Közzétéve: 2021. szeptember 10.

Az online médiatér közönsége a Digitális Közönségmérési Tanács adatai alapján

Az online médiumok piaca - a többi platformhoz hasonlóan - igényli az auditálást, a reklámértékesítés alapjául szolgáló „közös valuta” létrehozását. Az internet különbözik a televíziós és rádiós piactól a tekintetben, hogy a tartalomszolgáltatók ismerik a saját podcast-juk, weblapjuk, streaming szolgáltatásuk látogatottsági adatait, mivel ezek a statisztikák a szerverekből kiolvashatók. A reklámértékesítés önbevallás alapján történő elszámolása azonban a vásárlók számára nem nyújt teljes biztonságot. Ennek köszönhetően viszonylag hamar kezdeményezték az internetes tartalmak auditálását, amelyet jelenleg a Digitális Közönségmérési Tanács (DKT) megbízásából a Gemius Hungary Kft. folytat. Ennek a mérésnek ugyanaz a funkciója, mint a televíziók esetében a Nielsen Közönségmérés Kft. vagy a rádióknál a Kantar Hoffmann – M-Meter konzorcium által folytatott adatfelvételeknek. A DKT felelős a magyar internetes tartalmak mindenki által elfogadott és használt médiafogyasztási mérőszámainak és adatainak előállításáért. Jelen riport a DKT mérések eredményeit igyekszik bemutatni, továbbá megpróbál képet adni a magyar piac trendjeiről és jellegzetességeiről.

Digitális Közönségmérési Tanács

A Digitális Közönségmérési Tanács a magyar digitális ipar főbb képviselői által irányított iparközi szervezet (Joint Industrial Council). Fő célja, hogy a DKT18 tender nyertesének szolgáltatását a felhasználók felé eljuttassa, az ő érdekeiket képviselje a szolgáltató (Gemius) felé. A szolgáltatás a magyarországi digitális médiumok 15 év feletti lakosság körében történő forgalom- és közönségmérésének eredményeit foglalja össze.

Az adatok három dimenzióban vizsgálhatók: médiatípus, tartalom és idő alapján.

 • Médiatípus: PC, mobiltelefon, tablet – a médiafogyasztást mutatja különböző eszközökön
 • Tartalom: website-ok, mobil applikációk és stream-ek (video- vagy audio stream-ek)
 • Idő: 2020. október 1-jétől új módszertan lépett életbe, aminek köszönhetően – többek között – részletesebben vizsgálhatók a közönség demográfiai adatai és tetszőlegesen elemezhetők az időszakok

A forgalom- és közönségmérés során mérőkóddal figyelik az összes olyan hazai tartalmat, amelynek előállítója megrendeli a szolgáltatást. 2020 decemberében 594 magyar tartalomról rendelkeztek információkkal. Szerződés hiányában több népszerű hazai weboldal nem szerepel az elemzésben, mint például a gov.hu vagy az ncore.cc, míg a külföldi oldalak egyáltalán nem részei az elemzésnek (pl. facebook.com, youtube.com).

Egy kb. 9500 fős PC-s panel mintán mérőkód nélkül, szoftveresen mérik az internetes fogyasztást. E körbe beletartoznak a nagy látogatottságú külföldi tartalmak, azon magyar oldalak, amelyek nem állnak szerződésben a kutató céggel, valamint a vállalati, kereskedelmi tartalmak is – ezek az adatok azonban a hazai piac védelme érdekében nem publikusak. Mobiltelefonon és tableten nincs panelkutatás, ezeken az eszközökön csak az auditált tartalmakat vizsgálják. Az internetes fogyasztás csak a PC-re teljes.

Tematikus csoportosítások – tíz különböző csoportot határoz meg a DKT:

 1. magazin
 2. híroldal
 3. szórakozás
 4. közhasznú/információ/linkgyűjtemény
 5. közösségi média
 6. e-kereskedelem
 7. levelező
 8. keresők
 9. felnőtt tartalom
 10. egyéb

A tartalmak publikálása domain szinten történik. A tematikus csoportosításba minden tartalom besorolhatja önmagát, de ez nem kötelező.

Mérőszámok

Mivel az elemzés számos, az internetes közönségmérés során használt fogalmat tartalmaz, célszerű ezen kifejezéseket egyértelműsíteni. Az alábbiakban a tanulmányban alkalmazott mérőszámok kerülnek bemutatásra.

 • Real users: belföldi internetezők – azon internetezők száma, akik meglátogatták az adott tartalmat a vizsgált időszakban
 • Átlagos napi real users: a vizsgált időszakban a napi belföldi internetezők átlaga
 • Reach: az adott tartalom elérése a vizsgált célcsoporton belül – százalékos értékben kifejezve
 • Átlagos napi reach: a vizsgált időszakban a napi Reach-ek átlaga
 • ATS (average time spent): átlagosan eltöltött idő, a vizsgált tartalom közönségének a tartalmon eltöltött átlagos ideje a vizsgált időszakban
 • Views: kontaktusok száma a vizsgált tartalomnál (weboldalnál: oldal megnyitása)
 • Views/real user: a real user átlagos views száma
 • Eltöltött idő/view: egy view során a vizsgált tartalmon eltöltött átlagos idő
 • Visits: látogatások – a vizsgált tartalmon a folytonos látogatások teljes száma – 30 percnél hosszabb idő után újra kezdődik
 • Visit/real user: a real user visit-jeinek átlagos száma
 • Eltöltött idő/visit: egy visit átlagos hossza a vizsgált tartalmon
 • Views composition: a vizsgált tartalom közönségének megoszlása demográfiai (vagy más) jellemzők szerint a views tükrében
 • Internetpenetráció: az internet használatának elterjedtsége az adott célcsoporton belül

Demográfiai háttéradatok

A tanulmány során használt demográfiai adatok tekintetében (korösszetétel, nemek aránya) a Központi Statisztikai Hivatal adatbázisaiból elérhető, publikus adatokra támaszkodik az elemzés (Magyarország népességének száma nemek és életkor szerint, 2020. január 1.)

Internethasználat a 15 év feletti lakosok körében

A Real user olyan belföldi internetező, aki meglátogatott Magyarországról bármilyen, a DKT által mért internetes tartalmat. Összesen 6.122.040 Real user-t ért el az internet Magyarországon 2021. II. negyedévében, vagyis a 15 évnél idősebbek csaknem háromnegyedét.

Kördiagram. Internethasználat a 15 év feletti lakosok körében. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

Internethasználat a 15 év feletti lakosok körében (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. II. negyedév)
Internetező/nem internetezőArány
Internetező 73,3%
Nem internetező 26,7%

Real users és internetpenetráció – nemek és korosztályok szerint

A KSH Népességtudományi Kutatóintézetének népesség-előreszámítása alapján a 15 évnél idősebb magyar férfiak száma 3.950.940, a nőké pedig 4.397.250. Ennek köszönhető, hogy körülbelül háromszázezerrel több nő használ internetet, az internetpenetráció azonban körükben kilenc tizedponttal alacsonyabb, mint a férfiaknál. Több nő internetezik, ugyanakkor az internethasználók és a nem használók aránya csaknem megegyezik a két nemnél.

Oszlopdiagram. Internetpenetráció nemek szerint. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

Internetpenetráció nemek szerint (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. II. negyedév)
Egyedi felhasználók (real users)Internetpenetráció
Férfi 2 929 168 74,1%
3 192 872 72,6%

Az egymást követő generációk közötti különbség az internethasználat tükrében is kirajzolódik. Az elemzésben az Alfa-generáció még nem szerepel, ők ugyanis tízévesek, vagy annál fiatalabbak – így nem állnak rendelkezésre róluk adatok. A Z-generációnál csak a 15 évesekről vagy az annál idősebbekről rendelkezünk információkkal. A korosztályos besorolás és a korcsoportok népességének mérete a következőképpen alakul:

A korosztályos besorolás és a korcsoportok népességének mérete (Központi Statisztikai Hivatal)
Generáció Kor Népesség
Z-generáció 15-24 éves 1028806
Y-generáció 25-40 éves 2056240
X-generáció 41-56 éves 2326154
Baby-boomer 57-75 éves 2209167
Háborús 76 éves vagy idősebb 727823

Az adatok alapján kijelenthető, hogy a fiatalabb generációk körében jobban elterjedt az internethasználat. A Z-generáció száma csupán fele az Y-énak, emiatt körükben sokkal kevesebb a Real user-ek száma, az internetpenetráció azonban hasonló mértékű.

Diagram. Internetpenetráció korosztályok szerint. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

Internetpenetráció korosztályok szerint (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. II. negyedév)
Egyedi felhasználók (real users) Internetpenetráció
Z-generáció 969 408 94,2%
Y-generáció 1 912 568 93,0%
X-generáció 1 907 876 82,0%
Baby-boomer 1 286 356 58,2%
Háborús 45 832 6,3%

Tematikus oldalak látogatottsága

Mind a Real users, mind az oldalakon eltöltött átlagos idő (ATS) a negyedév havi átlagát mutatja. A legtöbb felhasználót a magazinok érik el, mégis a legtöbb időt a híroldalakon töltik az emberek. A legkevesebb ideig (az „egyéb” kategória kivételével) a felnőtt tartalmakat, a keresőket és az e-kereskedelem kategóriákba sorolt weboldalakat nézik a felhasználók. A kevésbé népszerű kategóriák színes nemzetközi tartalommal bírnak, amelyek nincsenek benne a statisztikában, csak a DKT-val szerződésben álló weboldalak.

Oszlopdiagram. A különböző tematikával rendelkező weboldalak látogatottsága. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

A különböző tematikával rendelkező weboldalak látogatottsága (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. II. negyedév)
Tematika Egyedi felhasználók (real users) ATS [óra:perc]
Magazin 5 357 425 2:27
Híroldal 5 229 699 4:11
Közhasznú / információ / linkgyűjtemény 4 573 340 1:11
Szórakozás 4 366 960 1:23
Közösségi média 4 028 887 2:21
E-kereskedelem 3 784 517 0:57
Keresők 2 681 716 0:49
Felnőtt tartalom 2 216 392 0:19
Egyéb 2 007 564 0:12
Levelező 1 260 380 1:10

Tematikus tartalmak látogatottsága otthonról és munkahelyről

Összesen 5.227.568 ember használt mobil eszközt (telefon vagy tablet), 4.532.744 PC-t otthonról és 1.900.464–en munkahelyről a három hónap során. A százalékos értékek (Reach) azt mutatják, hogy a különböző eszközök használóinak mekkora része érte el az egyes tematikus kategóriákat. Elsősorban mobilon keresztül fogyasztanak az internetezők. Az otthoni és a munkahelyi böngészés között nagy különbségek mutatkoznak a magazin, a szórakozás, a közösségi média, az e-kereskedelem és a felnőtt tartalmaknál.

Oszlopdiagram. Különböző tematikájú weboldalak látogatottsága a befogadás helyszíne szerint. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

Különböző tematikájú weboldalak látogatottsága a befogadás helyszíne szerint (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. II. negyedév)
Tematika Mobil Otthoni PC Munkahelyi PC
Magazin 97,78% 88,57% 77,28%
Híroldal 98,10% 79,26% 77,75%
Közhasznú / információ / linkgyűjtemény 88,66% 70,62% 67,29%
Szórakozás 89,53% 63,59% 42,16%
Közösségi média 84,61% 59,83% 38,39%
E-kereskedelem 81,62% 58,36% 44,23%
Keresők 62,35% 42,94% 34,56%
Felnőtt tartalom 56,80% 34,31% 21,22%
Egyéb 50,56% 32,76% 31,78%
Levelező 19,49% 20,77% 16,88%

Tematikus tartalmak látogatottsága hétköznap és hétvégén

A forgalmi adatok szerint egy átlagos hétköznap többen látogatnak híroldal, közhasznú/információ/linkgyűjtemény, levelező, kereső tematikájú tartalmakat, ezzel szemben egy átlagos hétvégi nap inkább a közösségi médiát és szórakozást részesítik előnyben.

Oszlopdiagram. A különböző tematikával rendelkező weboldalak látogatottsága hétvégén és hétköznap. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

A különböző tematikával rendelkező weboldalak látogatottsága hétvégén és hétköznap (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. II. negyedév)
Tematika Hétköznap Hétvége
Híroldal 2 806 886 2 638 416
Magazin 2 667 825 2 616 831
Közhasznú / információ / linkgyűjtemény 1 361 411 1 272 565
Szórakozás 1 105 334 1 126 799
Közösségi média 828 134 866 670
E-kereskedelem 672 844 640 264
Levelező 458 282 347 569
Keresők 418 191 335 988
Felnőtt tartalom 224 626 212 612
Egyéb 172 616 122 282

A tíz legtöbb internetezőt elérő weboldal

A 2021 II. negyedév aggregált adatai alapján felállított sorrend szerint a legnépszerűbb oldal közel 4,5 millió belföldi internetezőt ért el, ami a hazai netezők csaknem 75 százaléka. A weboldalak neve után szereplő szám az előző időszakban (I. negyedév) felállított ranglistához képest az eltérést mutatja. Ha ez az érték negatív, abban az esetben a weboldal előrébb került a listán, pozitív érték esetén fordítva.

Diagram. A magyarországi Top 10 weboldal elérése 2021. II. negyedévében. Az ábrázolt adatokat a kép alatti táblázat tartalmazza.

A magyarországi Top10 weboldal elérése 2021. II. negyedévében (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. II. negyedév)
Oldal neve Real users Reach
24.hu 4 469 776 71,6%
index.hu 4 402 252 70,5%
femina.hu 4 107 608 65,8%
origo.hu 4 020 432 64,4%
hvg.hu 3 821 056 61,2%
blikk.hu (-3) 3 806 164 61,0%
nlc.hu (-1) 3 765 568 60,3%
portfolio.hu (+2) 3 752 172 60,1%
telex.hu (-3) 3 675 740 58,9%
nosalty.hu 3 458 208 55,4%

Vannak olyan oldalak, amelyeknél az átlagos napi elérés viszonylag alacsony (pl.: nosalty.hu), mégis a negyedéves lista elejére kerültek. A hírportálokat, magazinokat napi rendszerességgel többen nézik, mint a blogokat, a receptoldalakat, azonban ha hosszabb időtávot vizsgálunk, akkor ezek is sok egyedi felhasználót vonzanak.

Oszlopdiagram. A magyarországi Top10 weboldal 2021. II. negyedévében az átlagos napi Reach alapján. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

A magyarországi Top10 weboldal 2021. II. negyedévében az átlagos napi Reach alapján (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. II. negyedév)
Oldal neve Átlagos napi real users Átlagos napi reach
24.hu 888 343 14,4%
index.hu 994 150 16,1%
femina.hu 556 005 9,0%
origo.hu 622 914 10,1%
hvg.hu 523 380 8,5%
blikk.hu (-3) 602 521 9,8%
nlc.hu (-1) 472 357 7,7%
portfolio.hu (+2) 458 902 7,4%
telex.hu (-3) 559 517 9,1%
nosalty.hu 295 361 4,8%

Az átlagosan eltöltött idő (ATS) a havi átlagot mutatja: ebbe beleszámít az is, aki egész hónap alatt egyszer véletlenül rákattintott egy hírre és az is, aki napi rendszerességgel látogatta a különböző portálokat. Az index.hu közönsége sokkal több időt töltött el az oldalon, mint bármely más, akár több internetezőt elérő weboldal.

Oszlopdiagram. A magyarországi Top10 weboldal 2021 II. negyedévében az oldalon átlagosan eltöltött idő tükrében (ATS). Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

A magyarországi Top10 weboldal 2021. II. negyedévében az oldalon átlagosan eltöltött idő (ATS) alapján (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. II. negyedév)
Oldal neve ATS
24.hu 0:25
index.hu 0:51
femina.hu 0:08
origo.hu 0:29
hvg.hu 0:18
blikk.hu (-3) 0:16
nlc.hu (-1) 0:10
portfolio.hu (+2) 0:13
telex.hu (-3) 0:32
nosalty.hu 0:09

A tíz legtöbb internetezőt elérő weboldal demográfiai profilja

Különbségek figyelhetők meg a legtöbb internetezőt elérő weboldalak közti sorrendben demográfiai jellemzők alapján. A top tíz weboldal más népszerűségnek örvend a két nem, a generációk és a különböző iskolai végzettségűek körében.

A top tíz weboldal népszerűsége a két nem tagjai körében (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. II. negyedév)
Férfi
1 24.hu 24.hu (-1)
2 index.hu femina.hu (+1)
3 origo.hu index.hu
4 portfolio.hu (-1) blikk.hu (-3)
5 hvg.hu (+1) nlc.hu (-1)
6 telex.hu (-3) origo.hu
7 jofogas.hu (-1) nosalty.hu (+2)
8 femina.hu (+2) mindmegette.hu
9 blikk.hu (-1) hvg.hu
10 nlc.hu (-1) portfolio.hu
A top tíz weboldal az egyes generációs csoportokban (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. II. negyedév)
Helyezés Z-generáció Y-generáció X-generáció Baby-boomer Háborús
1 24.hu 24.hu index.hu (-1) index.hu index.hu
2 index.hu index.hu 24.hu (+1) 24.hu 24.hu (-2)
3 femina.hu femina.hu femina.hu origo.hu origo.hu
4 origo.hu origo.hu origo.hu femina.hu portfolio.hu (+2)
5 nlc.hu (-2) hvg.hu (-1) blikk.hu (-2) blikk.hu (-1) blikk.hu (-3)
6 blikk.hu (-2) nlc.hu (-1) portfolio.hu (+1) hvg.hu (-1) hvg.hu (-1)
7 hvg.hu (+1) telex.hu (-4) hvg.hu (+1) portfolio.hu (+2) femina.hu (+2)
8 telex.hu (-5) portfolio.hu nlc.hu nlc.hu nosalty.hu (-7)
9 portfolio.hu blikk.hu (-1) telex.hu (-3) nosalty.hu (-1) napi.hu (-3)
10 nosalty.hu jofogas.hu (-2) nosalty.hu telex.hu (-5) telex.hu (-9)
A top tíz weboldal legmagasabb iskolai végzettség szerint (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. II. negyedév)
Helyezés Max. 8 általános Szakközépiskola Gimnázium Felsőfok
1 24.hu 24.hu 24.hu index.hu
2 index.hu index.hu index.hu 24.hu
3 femina.hu origo.hu femina.hu femina.hu
4 origo.hu femina.hu origo.hu origo.hu
5 blikk.hu blikk.hu hvg.hu portfolio.hu (-1)
6 nlc.hu portfolio.hu blikk.hu (-3) hvg.hu (+1)
7 hvg.hu hvg.hu nlc.hu telex.hu (-1)
8 telex.hu (-6) nlc.hu portfolio.hu (+2) nlc.hu (-1)
9 portfolio.hu jofogas.hu (-1) telex.hu (-3) blog.hu (+2)
10 jofogas.hu (-3) telex.hu (-3) nosalty.hu blikk.hu (-2)

Az öt legtöbb internetezőt elérő oldalak keresztfogyasztása

Az alábbiakban a teljes internetező népesség körében öt legtöbb internetezőt elérő weboldal keresztfogyasztását mutatjuk be. A százalékos értékek azt jelzik, hogy az adott oldal látogatóinak hány százaléka kereste fel a negyedév során a többi oldalt. A 24.hu a teljes magyar internetező közösség csaknem háromnegyedét érte el, a hvg.hu kevesebb, mint a kétharmadát. A 24.hu-t emiatt mind a négy másik weboldal közönsége nagyobb mértékben látogatta, míg a hvg.hu-t éppen ellenkezőleg. A 24.hu olvasói leginkább az index.hu-t, legkevésbé pedig a hvg.hu-t látogatták.

Sugárdiagram. A 24.hu webhely keresztfogyasztása. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

A 24.hu webhely keresztfogyasztása (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. II. negyedév)
Oldal neve Keresztolvasottság
index.hu 89,5%
femina.hu 84,1%
origo.hu 82,9%
hvg.hu 80,5%

Sugárdiagram. Az index.hu webhely keresztfogyasztása. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

Az index.hu webhely keresztfogyasztása (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. II. negyedév)
Oldal neve Keresztolvasottság
24.hu 90,9%
femina.hu 83,4%
origo.hu 82,9%
hvg.hu 80,7%

Sugárdiagram. A femina.hu webhely keresztfogyasztása. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

A femina.hu webhely keresztfogyasztása (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. II. negyedév)
Oldal neve Keresztolvasottság
24.hu 91,6%
index.hu 89,4%
origo.hu 84,5%
hvg.hu 81,2%

Sugárdiagram. Az origo.hu webhely keresztfogyasztása. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

Az origo.hu webhely keresztfogyasztása (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. II. negyedév)
Oldal neve Keresztolvasottság
24.hu 92,1%
index.hu 90,8%
femina.hu 86,4%
hvg.hu 82,2%

Sugárdiagram. A hvg.hu webhely keresztfogyasztása. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

A hvg.hu webhely keresztfogyasztása (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. II. negyedév)
Oldal neve Keresztolvasottság
24.hu 94,2%
index.hu 93,0%
femina.hu 87,3%
origo.hu 86,5%

A tíz leglátogatottabb oldal

A Visits a látogatások számát mutatja, vagyis azt, hogy a negyedév során hányszor léptek fel az adott oldalra és böngésztek rajta 30 percnél rövidebb ideig. Ha valaki 30 percnél több időt töltött el egyhuzamban az oldalon, akkor az két látogatásnak számít. A Visit/Real user azt mutatja meg, hogy egy olyan felhasználó, aki a három hónap során legalább egyszer meglátogatta a weboldalt, átlagosan hányszor tette ezt meg. Egyes tartalmak a gyakran visszatérő internetezők révén érik el a magas látogatások számát (pl.: index.hu, startlap.hu). A weboldalak után lévő szám az előző időszakhoz képest történt változást jelzi.

Oszlopdiagram. A tíz leglátogatottabb oldal a Visits/Real user tükrében. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

A tíz leglátogatottabb weboldal látogatás és látogatás/real user alapján (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. II. negyedév)
Helyezés Oldal neve Látogatások Látogatások/real user
1 index.hu 178 230 890 40,5
2 24.hu 126 399 702 28,3
3 origo.hu 95 479 789 23,7
4 telex.hu 93 739 051 25,5
5 idokep.hu (-7) 80 729 699 27,9
6 blikk.hu 80 270 360 21,1
7 startlap.hu (+2) 77 956 127 30,6
8 hvg.hu (+1) 71 356 798 18,7
9 444.hu 62 258 158 21,2
10 femina.hu (+2) 60 123 372 14,6

Bizonyos oldalaknál (pl.: startlap.hu, index.hu) egy átlagos Visit hosszúnak számít, ami az oldalon való tartós böngészést tükrözi. Máshol ellenben rövidnek (pl.: femina.hu, blikk.hu), ami azt jelenti, hogy ezekre az oldalakra jellemzően csupán egy-egy hír, egy-egy cikk elolvasására érkeznek a látogatók.

A tíz leglátogatottabb weboldal az egy látogatás során eltöltött idő átlaga alapján (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. II. negyedév)
Helyezés Oldal neve Eltöltött idő/látogatás (perc)
1 index.hu 4:03
2 24.hu 2:53
3 origo.hu 3:47
4 telex.hu 3:51
5 idokep.hu (-7) 2:32
6 blikk.hu 2:18
7 startlap.hu (+2) 4:24
8 hvg.hu (+1) 3:02
9 444.hu 3:30
10 femina.hu (+2) 1:48

A tíz legtöbb interakciót elérő oldal

A Views a kontaktusok számát mutatja meg a vizsgált tartalomnál (weboldalnál: oldal megnyitása). Egyes weboldalak a kontaktusok számát úgy érik el, hogy aránylag kevés internetező viszonylag sok oldalt nyit meg (pl.: freemail.hu), míg másoknál a sok felhasználó kevés oldalletöltést hajt végre (pl.: 24.hu, blikk.hu).

A top10 webhely oldalmegtekintés (oldalletöltés) alapján (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. II. negyedév)
Helyezés Oldal neve Oldalletöltés Oldalletöltés/real user
1 index.hu 544 459 107 124
2 freemail.hu 436 541 658 413
3 hasznaltauto.hu 388 934 291 168
4 origo.hu 343 573 752 85
5 jofogas.hu 316 332 832 93
6 24.hu 249 304 041 56
7 telex.hu 212 681 927 58
8 idokep.hu (-7) 182 321 116 63
9 blikk.hu (+1) 165 797 103 44
10 nemzetisport.hu (-4) 152 102 841 77

Az ATS paraméter órában és percben mutatja, hogy egy átlagos látogató mennyi időt töltött el az adott oldalon a negyedév során, az Eltöltött idő/View pedig azt, hogy egy View (megnyitott oldalon tartózkodás) átlagosan mennyi ideig tartott (perc és másodperc). A levelezőknél egy email elolvasása, a különböző kontaktusok száma kevés ideig tart, de ezek a rövid ideig tartó oldallátogatások összeadódnak, így magas ATS-t eredményeznek. Híroldalaknál például, ahol hosszabb cikkeket közölnek, ott egy átlagos View hosszabb, akár másfél perces is lehet.

A tíz legtöbb interakciót elérő oldal az Eltöltött Idő/View tükrében (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. II. negyedév)
Helyezés Oldal neve Átlagosan eltöltött idő (ATS, ó:p) Eltöltött idő/oldalletöltés
1 index.hu 2:44 1:20
2 freemail.hu 3:12 0:28
3 hasznaltauto.hu 1:52 0:40
4 origo.hu 1:30 1:03
5 jofogas.hu 1:06 0:43
6 24.hu 1:21 1:28
7 telex.hu 1:38 1:42
8 idokep.hu (-7) 1:10 1:07
9 blikk.hu (+1) 0:48 1:07
10 nemzetisport.hu (-4) 1:30 1:10

A három leglátogatottabb hírportál real user száma

Az alábbi idősoros ábra a három leglátogatottabb hírportál látogatását mutatja be napi szinten 2021 második negyedévében. A visszatérő mélypontok a hétvégék, amikor kevesebbet interneteznek. A kicsúcsosodó értékek egy-egy nagyobb olvasóközönséget az oldalra csábító hírt jelenítenek meg.

Vonaldiagram. A három leglátogatottabb hírportál real user (valós látogató) száma. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

A három leglátogatottabb hírportál real user (valós látogató) száma (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. II. negyedév)
Dátum Origo.hu 24.hu Index.hu
ápr.1. 643 688 868 564 1 004 564
ápr.2. 603 296 898 144 1 130 704
ápr.3. 565 352 915 008 884 068
ápr.4. 602 344 841 092 1 032 716
ápr.5. 564 468 926 160 1 037 748
ápr.6. 710 056 1 020 544 1 228 896
ápr.7. 748 816 871 692 1 083 172
ápr.8. 689 656 985 932 1 099 016
ápr.9. 695 844 1 164 772 1 330 352
ápr.10. 589 560 851 904 987 972
ápr.11. 626 348 913 784 1 096 364
ápr.12. 624 308 868 156 1 145 664
ápr.13. 655 044 875 636 1 114 248
ápr.14. 687 548 980 900 1 096 296
ápr.15. 777 104 1 024 420 1 075 828
ápr.16. 665 652 901 340 1 040 876
ápr.17. 646 408 779 484 986 136
ápr.18. 694 824 969 340 1 105 612
ápr.19. 748 748 1 039 584 1 110 032
ápr.20. 689 656 1 024 964 1 052 504
ápr.21. 658 172 1 086 368 1 059 780
ápr.22. 632 808 1 042 984 1 115 268
ápr.23. 595 272 926 908 1 009 120
ápr.24. 549 508 776 016 800 904
ápr.25. 583 916 846 260 952 816
ápr.26. 653 208 906 984 1 112 072
ápr.27. 645 524 788 596 1 001 912
ápr.28. 670 888 854 420 1 079 500
ápr.29. 612 068 948 872 1 098 880
ápr.30. 641 444 956 284 1 141 584
máj.1. 569 432 936 224 968 524
máj.2. 566 032 876 588 936 632
máj.3. 623 832 975 528 997 356
máj.4. 606 560 917 932 992 664
máj.5. 613 088 830 552 1 158 992
máj.6. 607 444 880 600 1 060 936
máj.7. 575 552 938 944 973 488
máj.8. 512 584 794 988 906 712
máj.9. 532 916 869 380 983 280
máj.10. 654 704 906 712 962 132
máj.11. 608 328 951 728 1 055 700
máj.12. 615 876 808 724 1 085 484
máj.13. 705 908 813 076 1 108 264
máj.14. 610 096 894 880 954 584
máj.15. 483 072 739 976 828 240
máj.16. 581 468 879 444 895 696
máj.17. 613 836 984 980 1 032 852
máj.18. 551 616 877 472 1 037 952
máj.19. 626 076 957 100 1 126 624
máj.20. 608 396 999 668 1 118 124
máj.21. 604 520 878 900 908 480
máj.22. 558 892 831 980 792 472
máj.23. 596 700 1 084 192 927 588
máj.24. 645 252 913 988 921 876
máj.25. 584 120 823 616 984 232
máj.26. 566 780 847 892 1 003 544
máj.27. 631 448 774 928 902 020
máj.28. 627 300 827 560 884 612
máj.29. 489 804 863 396 877 336
máj.30. 477 428 905 828 877 880
máj.31. 628 456 845 444 995 860
jún.1. 644 232 786 896 1 073 040
jún.2. 652 936 859 792 1 066 444
jún.3. 598 536 965 124 1 122 612
jún.4. 573 240 926 976 1 030 540
jún.5. 598 060 778 668 841 568
jún.6. 621 928 792 880 804 576
jún.7. 633 624 870 536 856 732
jún.8. 696 796 887 468 942 004
jún.9. 691 764 887 808 968 252
jún.10. 663 816 831 708 979 812
jún.11. 608 260 871 148 926 840
jún.12. 557 736 780 844 972 060
jún.13. 629 340 713 728 1 068 552
jún.14. 621 112 691 152 948 464
jún.15. 599 896 713 592 921 264
jún.16. 634 848 759 492 900 456
jún.17. 635 256 796 620 933 096
jún.18. 614 040 877 948 843 880
jún.19. 640 424 820 828 809 880
jún.20. 593 368 743 308 956 216
jún.21. 658 920 890 120 894 812
jún.22. 728 892 909 772 889 304
jún.23. 711 280 967 096 1 006 060
jún.24. 687 412 995 452 1 050 872
jún.25. 620 500 1 020 136 944 520
jún.26. 618 392 899 708 860 948
jún.27. 526 388 799 476 788 800
jún.28. 595 952 821 440 950 300
jún.29. 643 008 929 832 944 180
jún.30. 636 140 962 336 896 784

A három leglátogatottabb hírportál olvasótábora

A hírolvasók nem, korosztály és iskolai végzettség szerinti megoszlását vetítettük rá a három leglátogatottabb weboldal olvasótáborára.

A 0% és az ehhez közeli érték azt jelzi, hogy az adott weboldal és általánosságban a hírportálok látogatóinak (hírolvasók) összetétele arányaiban megegyezik.

Pozitív érték esetén a vártnál több embert ér el az oldal a csoporton belül, negatív érték esetén pedig nem sikerül a többi hírportálhoz hasonlóan az oldalra vonzania a demográfiai csoportot.

Mindhárom portál a nőket inkább, a férfiakat kevésbé érte el. A fiatalok legkevésbé az origo.hu-t és az index.hu-t látogatták.

Az origo.hu-t 11,8 százalékkal, az index.hu-t pedig 6,6 százalékkal kevesebben keresték fel a fiatalabb generáció tagjai (15-17 év), mint egy átlagos hírportált. A 60 év felettiek közül a vártnál kevesebben olvasták a 24.hu-t és az index.hu-t.

Az origo.hu és az index.hu a maximum nyolc általánossal rendelkezőket kevésbé érte el.

Eltérés a két nem esetében a hírportálok látogatóinak összetételétől (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. II. negyedév)
Nem Eltérés – 24.hu Eltérés – Origo.hu Eltérés – Index.hu
Férfi -4,0% -2,8% -3,6%
3,4% 2,5% 3,1%
Eltérés az egyes korcsoportok esetében a hírportálok látogatóinak összetételétől (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. II. negyedév)
Korcsoport Eltérés – 24.hu Eltérés – Origo.hu Eltérés – Index.hu
15-17 3,0% -11,8% -6,6%
18-29 6,7% -1,3% 1,8%
30-39 -3,3% -3,1% -1,3%
40-49 0,4% 1,3% 1,8%
50-59 1,1% 6,4% 4,1%
60+ -9,0% -0,2% -6,1%
Eltérés iskolai végzettség tekintetében a hírportálok látogatóinak összetételétől (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. II. negyedév)
Iskolai végzettség Eltérés – 24.hu Eltérés – Origo.hu Eltérés – Index.hu
Max. 8 általános 1,9% -6,7% -4,4%
Szakközépiskola 1,6% 2,8% -0,1%
Gimnázium -0,1% 1,0% 0,7%
Felsőfokú -2,6% 0,2% 1,7%

A három leglátogatottabb hírportál közönségmegoszlása

Nemek szerint kettő, korcsoportok szerint hat, iskolai végzettség szerint négy csoportra bontva az oldalak látogatótáborai a következőképpen alakultak:

Oldalmegtekintések aránya a két nem esetében (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. II. negyedév)
Nem Oldalmegtekintés szerint – 24.hu Oldalmegtekintés – Origo.hu Oldalmegtekintés – Index.hu
Férfi 46,2% 46,8% 46,4%
53,8% 53,2% 53,6%
Oldalmegtekintések aránya az egyes korcsoportok esetében (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. II. negyedév)
Korcsoport Oldalmegtekintés szerint – 24.hu Oldalmegtekintés – Origo.hu Oldalmegtekintés – Index.hu
15-17 4,1% 3,6% 3,7%
18-29 23,7% 21,9% 22,5%
30-39 19,0% 19,1% 19,4%
40-49 23,0% 23,3% 23,4%
50-59 15,0% 15,9% 15,5%
60+ 15,1% 16,4% 15,5%
Oldalmegtekintések aránya iskolai végzettség szerint (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. II. negyedév)
Iskolai végzettség Oldalmegtekintés szerint – 24.hu Oldalmegtekintés – Origo.hu Oldalmegtekintés – Index.hu
Max. 8 általános 16,4% 15,1% 15,4%
Szakközépiskola 21,2% 21,4% 20,8%
Gimnázium 37,7% 38,1% 38,0%
Felsőfokú 24,7% 25,4% 25,8%

A három leglátogatottabb hírportálon eltöltött idő

A különböző demográfiai csoportokhoz kapcsolódó ATS az átlagos, adott oldalon eltöltött időt mutatja. A férfiak mindhárom portálon több időt töltöttek el, mint a nők, a legjelentősebb különbség az index.hu-nál mutatkozott. A 24.hu-n és az origo.hu-n a fiatalok kevesebb, az idősebbek viszont több időt tartózkodtak. Az iskolai végzettség növekedése egyenesen arányos az oldalakon töltött átlagos idővel.

Az oldalon eltöltött átlagos idő (ATS, ó:p) a két nem esetében (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. II. negyedév)
Nem Eltöltött idő (ATS, ó:p) – 24.hu Eltöltött idő (ATS, ó:p) – Origo.hu Eltöltött idő (ATS, ó:p) – Index.hu
Férfi 0:40 0:54 1:42
0:27 0:26 0:37
Az oldalon eltöltött átlagos idő (ATS, ó:p) az egyes korcsoportok esetében (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. II. negyedév)
Korcsoport Eltöltött idő (ATS, ó:p) – 24.hu Eltöltött idő (ATS, ó:p) – Origo.hu Eltöltött idő (ATS, ó:p) – Index.hu
15-17 0:05 0:03 0:07
18-29 0:12 0:07 0:25
30-39 0:19 0:31 1:31
40-49 0:30 0:50 1:36
50-59 0:46 1:03 1:05
60+ 1:17 0:54 1:06
Az oldalon eltöltött átlagos idő (ATS, ó:p) iskolai végzettség szerint (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. II. negyedév)
Iskolai végzettség Eltöltött idő (ATS, ó:p) – 24.hu Eltöltött idő (ATS, ó:p) – Origo.hu Eltöltött idő (ATS, ó:p) – Index.hu
Max. 8 általános 0:10 0:08 0:12
Szakközépiskola 0:24 0:30 0:30
Gimnázium 0:36 0:45 1:02
Felsőfokú 0:50 0:55 2:12

Megjelenés a közösségi médiában

Közhelynek számít, hogy az internetes médiafogyasztás, ezen belül pedig a közösségi média használata egyre nagyobb szerepet játszik az életünkben. A fentiekre tekintettel egyetlen társadalmi szereplő, így a híroldalak, az internetes magazinok, a televíziós csatornák, vagy éppen a rádiók sem engedhetik meg maguknak, hogy ne legyenek jelen a platformokon – ami újabb felületet biztosít a tartalmaiknak, üzeneteiknek. 2020 áprilisában 5,4 millió regisztrált felhasználója volt a Facebooknak és 2,1 millió az Instagramnak Magyarországon - ez a nagykorú lakosság 87 százaléka, illetve 34 százaléka.

Az alábbi ábrákon a weboldalak és hírportálok, a televíziók illetve a rádióadók Facebook-oldalainak látogatottságát tüntettük fel. (Az oldalak népszerűségét mutató követői számok egy pillanatnyi időpontot rögzítenek – 2021. július első hetében, egy időpontban gyűjtöttük össze.)

A követők számán kívül az ábrákon szerepel az oszlopok tetején egy érték. Ez az előző elemzéshez (2021. I. negyedév) képest a változást mutatja ezer főre kerekítve. A +0 azt fejezi ki, hogy pozitív irányba történt változás, azonban ez nem érte el az ötszázat, -0 esetében pedig a mínusz ötszázat.

A legtöbb felhasználót elérő weboldalak és híroldalak Facebook-követőinek száma

A legtöbb felhasználót elérő weboldalak és híroldalak Facebook-követőinek száma (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. II. negyedév)
Helyezés Oldal neve II. negyedév Változás
1 24.hu 890 651 +15
2 femina.hu 511 374 +5
3 origo.hu 493 631 +4
4 index.hu 594 427 +7
5 hvg.hu 594 694 +7
6 blikk.hu 744 185  -0
7 nlc.hu 777 803 +13
8 portfolio.hu 204 961 +24
9 blog.hu 15 293  -0
10 nosalty.hu 1 180 608 +1
11 telex.hu 444 272 +16
12 444.hu 382 382 +9
13 ripost.hu 161 408 +3
14 szeretlekmagyarország.hu 583 000 +0
15 hirado.hu 285 758 +21

Televíziós csatornák Facebook-követőinek száma

Televíziós csatornák Facebook-követőinek szám (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. II. negyedév)
Helyezés Televíziós csatorna II. negyedév Változás
1 Duna TV 49 745 +6
2 RTL Klub 200 946 +3
3 TV2 335 993  -0
4 Hír TV 273 058 +2
5 ATV 522 345 +23
6 Life TV 206 333 +24
7 Story4 22 379 +0
8 Duna World 8 166 +0
9 M2 114 757 +10

Rádióadók Facebook-követőinek száma

Rádióadók Facebook-követőinek száma (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. II. negyedév)
Helyezés Rádió II. negyedév Változás
1 Retro Rádió 304 436 +8
2 Petőfi Rádió 262 029 +3
3 Kossuth Rádió 39 036 +1
4 Rádió 1 705 270 +14
5 Sláger FM 298 384 +0
6 Dankó Rádió 25 513 +0
7 Bartók Rádió 11 276 +0
8 Jazzy Rádió 31 648 +0
9 InfoRádió 51 069 +5
10 Tilos Rádió 43 377 +0