Véleményezhető a Vodafone átengedési referenciaajánlatának (VODRUO) hivatalbóli módosításáról szóló határozattervezete.

Közzétéve: 2022. január 26.

Az NMHH közzétette a Vodafone átengedési referenciaajánlatának (VODRUO) hivatalbóli módosításáról szóló határozattervezetét. A határozattervezettel kapcsolatban 2022. február 25-ig bárki megküldheti álláspontját, javaslatát, egyéb észrevételét.

A Vodafone átengedési referenciaajánlatának (VODRUO) hivatalbóli módosításáról szóló határozattervezetre vonatkozó észrevételeket választása szerint a https://adatkapu.nmhh.hu címen elérhető elektronikus infrastruktúra igénybevételével, a Nyilatkozattételi űrlapon keresztül elektronikus ügyintézés keretében, vagy a Szolgáltató által igénybevehető, egyéb elektronikus ügyintézés keretében, vagy cégszerűen aláírva postai úton a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság címére várjuk (az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény értelmében a hatóság csak az így küldött észrevételeket tudja joghatályosan közöltnek tekinteni).

Kérjük ugyanakkor, hogy a könnyebb feldolgozhatóság érdekében a levelek tartalmát e-mailben a vodruo@nmhh.hu címre is szíveskedjenek eljuttatni.

Az elektronikus hírközlésről szóló törvény alapján a benyújtott észrevételek nem minősülnek, nem minősíthetők üzleti titoknak.