Hozzáférés és összekapcsolás

Az Eht. 106-107. § alapján az Elnök határozatában valamely nagykereskedelmi szolgáltatási piacon jelentős piaci erejű szolgáltató számára meghatározott hálózati elemekhez, szolgáltatásokhoz való hozzáférést és kapcsolódó eszközhasználatot írhat elő.

Ilyen kötelezettség előírása különösen akkor indokolt, ha a hozzáférés megtagadása, a korábbi hozzáférés visszavonása vagy hasonló hatással járó feltételek kikötése megakadályozná a hatékony piaci verseny kialakulását az előfizetői szolgáltatások terén, és ebből eredően az előfizetők érdekeivel ellentétes eredményre vezetne.

Mind a hozzáféréssel és összekapcsolással kapcsolatos kötelezettséghez, mind az átláthatóság kötelezettséghez szorosan kötődik a megfelelő bontású és részletezettségű referenciaajánlat készítési és nyilvánosságra hozatali kötelezettség előírása.

A referenciaajánlat az Elnök határozata alapján a JPE szolgáltató által kötelezően közzétett, a megajánlott hálózati szolgáltatásokat, illetőleg azok jogi, műszaki, pénzügyi feltételeit részletező ajánlat.

A referenciaajánlat jóváhagyásával összefüggő eljárás szintén a JPE szolgáltató kérelemére indul, ugyanakkor a JPE szolgáltatónak kötelezettsége a hatósági eljárás előírt határidőn belül és formában történő kezdeményezése.

A referenciaajánlat jóváhagyása iránti eljárás abból a szempontból speciális, hogy az Elnök a referenciaajánlat jóváhagyásra irányuló határozat-tervezetét köteles egyeztetni az érdekeltekkel, illetve, hogy az Elnök az Elnök határozatában meg is állapíthatja a referenciaajánlat tartalmát, amennyiben a benyújtott referensajánlat-tervezet hiányos, vagy egyébként nem felel meg az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályoknak.

A már jóváhagyott referenciaajánlat módosítására irányuló eljárás történhet a JPE szolgáltató kérelmére és hivatalból egyaránt.