Helyhez kötött piaci jelentés – 2018. IV. – 2022. II. negyedév

A dokumentum letöltése (pdf)

Közzétéve: 2022. december 2.

A 2018. IV. negyedév és 2022. II. negyedév közötti időszakra vonatkozóan a 21 legnagyobb szolgáltató adatai alapján a következő megállapításokat emeljük ki a helyhez kötött hírközlési szolgáltatásokkal kapcsolatban:

  1. Lakossági ügyfélkörben továbbra is műsorterjesztési szolgáltatásra fizetnek elő legtöbben (az időszak végén mintegy 3 millió 480 ezer volt a lakossági televízióhozzáférések száma), azonban ebben alig történt változás (az időszak egészében, 3 és fél év alatt mintegy 110 ezer darabos volt a bővülés, és az utolsó negyedévtől csökkenőbe váltott a trend).
  2. Bár az internet növekedési üteme nem a régi, azért a tárgyidőszak során mégis közel 12%-kal több lett a lakossági hozzáférések száma (mintegy 330 ezer darabos növekedés, évi 3,4%-os bővülés).
  3. A helyhez kötött telefonszolgáltatás régóta csak stagnál, azonban a 2020 közepéig igen lassú leépülés hirtelen fokozatot váltott: míg 2018 IV. negyedéve és 2019 megfelelő időszaka között csak 8 ezer lakossági vonal morzsolódott le, 2020. II. és 2022. II. negyedéve között már 175 ezer vonal volt a veszteség (7%-os csökkenés két év alatt).
  4. Egy szolgáltatótól kizárólag egyetlen szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek száma és aránya is erőteljesen csökkent, például a csak vezetékes telefont rendelő lakossági előfizetők száma az első időszakban mért 358 ezerről 205 ezerre, a „szólóban” tévét rendelőké 230 ezerrel csökkent a kezdeti egymilliós számról. Ezen folyamatok következtében míg 2018 végén az összes ügyfél 38%-a fizetett elő egy szolgáltatónál egyetlen termékre, arányuk 2022 közepére 30%-ra csökkent.
  5. Egyértelmű előretörést a kombinált előfizetések terén a valamilyen mobilszolgáltatást is tartalmazó csomagok (750 ezer előfizetés az időszak végén a korábbi 487 ezerrel szemben), továbbá az internet+tévé kombináció tudott elérni (utóbbira az időszak végén közel kétszázezerrel többen fizettek elő, mint korábban: 318 ezer helyett jelenleg már 511 ezer háztartás használja).
  6. A mérsékelten bővülő előfizetőszámmal szemben a használat intenzitását jelző mutatókban jelentős fejlődésnek lehettünk tanúi. Míg 2018 végén egy lakossági előfizetőre átlagosan 84 GB havi letöltési forgalom jutott, 2022 közepén a megfelelő adat már mintegy 140 GB, tehát 66%-kal nőtt a fajlagos, egy lakossági előfizetőre jutó letöltés (mintegy 16%-os éves átlagos növekedés).
  7. A mai igények szerint már gyors, legalább 100 Mbps-os névleges sebesség jó ütemben nyer teret: a 2018. decemberi 59% helyett 2022 közepén már a lakossági előfizetők 80% kapta az internetszolgáltatást ilyen gyors hálózaton.
  8. Mindig is jellemző volt, hogy a ténylegesen használt vezetékes telefonvonalak száma jóval alacsonyabb, mint az összes, ugyanakkor míg 2018 végén az összes lakossági vonal 61%-án bonyolítottak hívásokat, 2022 közepén már csak 45%-ukon (és a két időpont között lényegében egyenletes volt a csökkenés).
  9. A helyhez kötött tévé piacán tart a verseny a vezetéken továbbított illetve a sugárzott műsorterjesztés között: előbbi részeszedése folyamatosan növekszik utóbbi rovására. Míg 2018 végén az összes előfizetés 75%-a szólt vezetékes tévére, három és fél év múltán már 81%. Ez az eltolódás elsősorban arra vezethető vissza, hogy a felhasználók keresik, az azt nyújtani képes szolgáltatók pedig erősen ösztönzik a több helyhez kötött szolgáltatás csomagban történő igénybe vételét, márpedig a sugárzott műsor mellé (érkezzen az akár műholdról, akár földi adótoronyról), ha műszakilag nem is lehetetlen helyhez kötött vezeték nélküli internet- vagy telefonszolgáltatást kínálni, ezek nem igazán elterjedt kombinációk.

Részletek a letölthető dokumentumban.