A 19/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet 4. melléklet szerinti jogosultság igazolásával összefüggésben kiadott tájékoztató

Közzétéve: 2022. december 19.

Az alacsony jövedelmű fogyasztónak vagy a különleges szociális helyzetű fogyasztónak az egyetemes elektronikus hírközlés szolgáltató felé benyújtandó igénybejelentése során nyilatkoznia kell arról, hogy alacsony jövedelmű fogyasztóként vagy különleges szociális helyzetű fogyasztóként igényli a megfizethető árú egyetemes szolgáltatást. Az alacsony jövedelmű fogyasztónak vagy a különleges szociális helyzetű fogyasztónak a nyilatkozatához mellékelnie kell a vonatkozó jogosultságát igazoló, 30 napnál nem régebbi határozat vagy hatósági bizonyítvány másolatát.

A megfizethető árú egyetemes szolgáltatás igénybevételéhez az alacsony jövedelmű fogyasztóknak a következő, a jogosultsági jogcímnek megfelelő dokumentumot kell benyújtaniuk:

  • 4. melléklet 1. a) pont szerinti jogosultság (időskorúak járadékában részesül) esetén: fővárosi kormányhivatal kerületi hivatala vagy megyei kormányhivatal járási hivatala által kiadott 30 napnál nem régebbi határozat vagy hatósági bizonyítvány másolata
  • 4. melléklet 1. b) pont szerinti jogosultság (aktív korúak ellátására jogosult) esetén: fővárosi kormányhivatal kerületi hivatala vagy megyei kormányhivatal járási hivatala által kiadott 30 napnál nem régebbi határozat vagy hatósági bizonyítvány másolata
  • 4. melléklet 1. c) pont szerinti jogosultság (lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül) esetén: települési önkormányzat polgármesteri hivatala vagy közös önkormányzati hivatala által kiadott 30 napnál nem régebbi határozat vagy hatósági bizonyítvány másolata
  • 4. melléklet 1. d) pont szerinti jogosultság (gyermekek otthongondozási díjában részesül) esetén: fővárosi kormányhivatal kerületi hivatala vagy megyei kormányhivatal járási hivatala által kiadott 30 napnál nem régebbi határozat vagy hatósági bizonyítvány másolata
  • 4. melléklet 1. e) pont szerinti jogosultság (ápolási díjban részesül) esetén: fővárosi kormányhivatal kerületi hivatala vagy megyei kormányhivatal járási hivatala által kiadott 30 napnál nem régebbi határozat vagy hatósági bizonyítvány másolata
  • 4. melléklet 1. f) pont szerinti jogosultság (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult) esetén: települési önkormányzat polgármesteri hivatala vagy közös önkormányzati hivatala által kiadott 30 napnál nem régebbi határozat vagy hatósági bizonyítvány másolata
  • 4. melléklet 1. g) pont szerinti jogosultság (otthonteremtési támogatásban részesült) esetén: fővárosi kormányhivatal kerületi hivatala vagy megyei kormányhivatal járási hivatala által kiadott 30 napnál nem régebbi határozat vagy hatósági bizonyítvány másolata
  • 4. melléklet 1. h) pont szerinti jogosultság (nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő) esetén: fővárosi kormányhivatal kerületi hivatala vagy megyei kormányhivatal járási hivatala által kiadott 30 napnál nem régebbi határozat vagy hatósági bizonyítvány másolata

A megfizethető árú egyetemes szolgáltatás igénybevételéhez a különleges szociális helyzetű fogyasztóknak a következő, a jogosultsági jogcímnek megfelelő dokumentumot kell benyújtaniuk:

  • 4. melléklet 2. a) pont szerinti jogosultság (fogyatékossági támogatásban részesül) esetén: fővárosi vagy megyei kormányhivatal által kiadott 30 napnál nem régebbi határozat vagy hatósági bizonyítvány másolata
  • 4. melléklet 2. b) pont szerinti jogosultság (vakok személyi járadékában részesül) esetén: fővárosi vagy megyei kormányhivatal által kiadott 30 napnál nem régebbi határozat vagy hatósági bizonyítvány másolata

Amennyiben a fogyasztó által benyújtott, a jogosultságot igazoló határozatban vagy hatósági bizonyítványban a jogosultság időszaka rögzítésre került, akkor az Egyetemes Szolgáltató a jogosultsági időszak lejártát megelőző 30 nappal felhívhatja az alacsony jövedelmű fogyasztót vagy különleges szociális helyzetű fogyasztót a jogosultság további fennállását igazoló határozat vagy hatósági bizonyítvány benyújtására.

Ha az alacsony jövedelmű fogyasztó vagy különleges szociális helyzetű fogyasztó a jogosultság fennállását igazoló határozatot vagy hatósági bizonyítványt nem nyújtja be, akkor az Egyetemes Szolgáltató a jogosultság megszűnésének időpontjától már nem köteles az egyetemes szolgáltatás megfizethető áron történő nyújtására.