Egyetemes szolgáltatás

Az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás szabályozásának jogi alapját az Eht. 117. §-a, és a 163/L. §-a, valamint a 19/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet képezi.

Az NMHH Elnöke folyamatosan figyelemmel kíséri és rendszeresen ellenőrzi, hogy Magyarország egész területén megfizethető áron rendelkezésre áll-e az egyetemes szolgáltatás körébe tartozó, helyhez kötött hozzáférésen nyújtott, megfelelő szélessávú internet-hozzáférési szolgáltatás, illetve hangszolgáltatás.

Ha az NMHH Elnöke vizsgálata alapján azt állapítja meg, hogy egy adott földrajzi számozási körzetben a megfelelő sávszélességű egyetemes szolgáltatás nem elérhető, illetve az egyetemes szolgáltatás az alacsony jövedelmű fogyasztók vagy a különleges szociális helyzetű fogyasztók számára megfizethető áron nem elérhető, úgy ezek biztosítására egyetemes szolgáltatót vagy egyetemes szolgáltatókat jelöl ki.

A fentieken túl az NMHH Elnöke 2021. december 21-ig felülvizsgálja a nyilvános telefonállomás működtetése, az országos belföldi tudakozó nyújtása és az előfizetői névjegyzék elérhetővé tétele egyetemes szolgáltatáselemek fenntartásának indokoltságát. Amennyiben vizsgálata eredményeként azt állapítja meg, hogy ezen szolgáltatások egyetemes szolgáltatáselemként történő fenntartása nem indokolt, úgy az adott szolgáltatáselem tekintetében az egyetemes szolgáltató kijelölését megszünteti. Amennyiben a vizsgálat eredményeként valamelyik szolgáltatáselem egyetemes szolgáltatáselemként való további fenntartása indokolt, úgy ajánlati felhívás közzétételét követően egyetemes szolgáltató(ka)t jelöl ki.