Tájékoztató az egyetemes szolgáltatás elérhetőségének biztosítására kijelölt egyetemes szolgáltatókról és az egyetemes szolgáltatási kötelezettség tartalmáról

Közzétéve: 2022. december 19.

A tájékoztató tartalmazza az egyetemes szolgáltatás elérhetőségének biztosítására kijelölt egyetemes szolgáltatók listáját földrajzi számozási körzetenként, valamint az egyetemes szolgáltatási kötelezettség részletes tartalmát.

Kijelölt egyetemes szolgáltatók

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 117. § (1) bekezdés szerinti, az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos részletes szabályokról szóló 19/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésében rögzített sávszélességű egyetemes szolgáltatás elérhetőségének biztosítására az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről és az azonosítógazdálkodás rendjéről szóló 14/2020. (XII. 15.) NMHH rendelet (a továbbiakban: ANFT) 1. mellékletének 2.1.3. pontja szerinti számozási körzetenként kijelölt egyetemes szolgáltatók (a továbbiakban: Egyetemes Szolgáltató) a következők:

ANFT 1. melléklet 2.1.3. pontja szerinti számozási körzetMagyar Telekom Távközlési Nyrt.KalászNet Kábel TV Kft.Vodafone Magyarország Távközlési Zrt.DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.Invitel Távközlési Zrt.Tarr Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.ViDaNet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt.PR-Telecom Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Kft.Celldömölki Kábeltelevízió Műsorelosztó Kft.Hir-Sat 2000 Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.Parisat Távközlési és Szolgáltató Kft.
1 x   x x                
22 x   x                  
23 x     x                
24 x     x x              
25       x x              
26 x                      
27 x     x x              
28     x x x              
29 x   x x                
32     x x x              
33 x x   x x              
34 x                      
35 x                      
36 x   x                  
37 x     x                
42 x x x                  
44 x                      
45 x                      
46 x   x x                
47 x                      
48 x                     x
49 x                      
52 x   x x x              
53 x                      
54 x                      
56 x                      
57       x x     x        
59 x                      
62 x     x x              
63     x                  
66 x x   x x              
68 x                      
69 x         x            
72 x   x                  
73 x                      
74 x         x            
75 x         x            
76 x                      
77 x     x x              
78 x         x            
79 x       x              
82 x                      
83 x                   x  
84 x           x          
85 x                      
87 x   x                  
88     x x x              
89       x x       x      
92 x         x            
93 x   x                  
94 x   x                  
95         x       x x    
96 x           x          
99 x   x                  

Az egyetemes szolgáltatási kötelezettség részletes tartalma:

Az Egyetemes Szolgáltató valamennyi számozási körzetben, amelyben egyetemes szolgáltatóként kijelölésre került, köteles az Eht. 117. § (1) bekezdés szerinti, a Rendelet 3. § (1) bekezdésében rögzített sávszélességű egyetemes szolgáltatás elérhetőségének biztosítására a természetes személy végfelhasználók számára. Ennek megfelelően a kötelezettség keretében az egyetemes szolgáltató köteles helyhez kötött hozzáférésen keresztül a szélessávú internet-hozzáférési szolgáltatás, illetve hangszolgáltatás elérhetőségét – ideértve e szolgáltatások alapját képező csatlakozást is – biztosítani az internet-hozzáférési szolgáltatás tekintetében legalább 8 Mbit/s letöltési és legalább 2 Mbit/s feltöltési sebességgel.

Az Egyetemes Szolgáltató az egyetemes szolgáltatás elérhetőségét a Rendelet 10-14. §-aiban foglalt részletes szabályoknak és a kijelölési határozatban meghatározott, a továbbiakban részletezett egyéb feltételeknek megfelelően köteles biztosítani.

Szolgáltatásnyújtás kezdő időpontja és időtartama

Az Egyetemes Szolgáltató az egyetemes szolgáltatás elérhetőségét 2023. július 1-től 2026. június 30-ig vagy a kijelölési határozatban előírt kötelezettség Rendelet 8. §-ban foglaltak szerinti megszűnéséig köteles biztosítani.

Alkalmazott díjak

Az Egyetemes Szolgáltató az alacsony jövedelmű fogyasztók vagy különleges szociális helyzetű fogyasztók által benyújtott igények esetén az Egyetemes Szolgáltató az egyetemes szolgáltatás igénybevételéért legfeljebb a következő díjakat alkalmazhatja:

  • Egyszeri díj a csatlakozás létesítése esetén: 0 Ft;
  • Helyhez kötött telefon szolgáltatás önálló igénybevétele esetén, havi előfizetési díj: bruttó 899 Ft/hó, ahol a külön forgalmi díj nélkül igénybe vehető belföldi hívásforgalom mennyisége legalább 105 perc;
  • Helyhez kötött szélessávú internet szolgáltatás önálló igénybevétele esetén, havi előfizetési díj: bruttó 1766 Ft/hó;
  • Helyhez kötött telefonszolgáltatás és helyhez kötött szélessávú internet-hozzáférési szolgáltatás együttes igénybevétele esetén, havi előfizetési díj: bruttó 2665 Ft/hó, ahol a külön forgalmi díj nélkül igénybe vehető belföldi hívásforgalom mennyisége legalább 105 perc, ahol az Egyetemes Szolgáltató a 105 perc belföldi hívásforgalmat az ANFT 1. mellékletének 2.2., 2.3., 2.4. pontja szerinti számokra irányuló hívások esetén köteles biztosítani.

Nem alacsony jövedelmű fogyasztó vagy különleges szociális helyzetű fogyasztó által benyújtott igények esetén az Egyetemes Szolgáltató az általános szerződési feltételeiben rögzített áron köteles nyújtani az egyetemes szolgáltatást.

Korlátlan hozzáférés biztosítása

Az Egyetemes Szolgáltató az egyetemes szolgáltatás keretében korlátlan adatforgalmat biztosító helyhez kötött internet-hozzáférési szolgáltatást köteles biztosítani.

Határozatlan idejű szerződés lehetősége

Az Egyetemes Szolgáltató köteles biztosítani az egyetemes szolgáltatás határozatlan idejű szerződés keretében történő igénybevételét. Az Egyetemes Szolgáltató köteles az általános szerződési feltételeiben az ezzel kapcsolatos tájékoztatást elhelyezni, illetve erről a szerződéskötést megelőzően köteles külön is tájékoztatni a végfelhasználót.

Jogosultságok ellenőrzése

Amennyiben az Egyetemes Szolgáltató az egyetemes szolgáltatás elérhetőségét és a megfizethető árú egyetemes szolgáltatást alacsony jövedelmű fogyasztó vagy különleges szociális helyzetű fogyasztó számára biztosítja és a fogyasztó által benyújtott, a Rendelet 4. melléklete szerinti jogosultságot igazoló határozatban vagy hatósági bizonyítványban a jogosultság időszaka rögzítésre került, akkor az Egyetemes Szolgáltató a jogosultsági időszak lejártát megelőző 30 nappal felhívhatja az alacsony jövedelmű fogyasztót vagy különleges szociális helyzetű fogyasztót a jogosultság további fennállását igazoló határozat vagy hatósági bizonyítvány benyújtására. Amennyiben az alacsony jövedelmű fogyasztó vagy különleges szociális helyzetű fogyasztó a jogosultság fennállását igazoló határozatot vagy hatósági bizonyítványt nem nyújtja be, akkor az Egyetemes Szolgáltató a jogosultság megszűnésének időpontjától nem köteles az egyetemes szolgáltatás megfizethető áron történő nyújtására.

Amennyiben a Rendelet 11. § (3) bekezdése szerinti, a Rendelet 4. melléklete szerinti jogosultság igazolásával összefüggésben a Hatóság honlapján közzétett tájékoztató Elnök által megjelölt részei az első közzétételt követően módosulnak, az Egyetemes Szolgáltató a változástól számított 15 napon belül köteles a saját honlapján közzétett tájékoztatást ennek megfelelően módosítani.