Tájékoztató a műsorterjesztők számára a Dtv. szerinti, 2023. február 28-i határidővel teljesítendő adatszolgáltatásról

Közzétéve: 2023. január 19.

Tisztelt Műsorterjesztő!

A műsorterjesztésről és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény (továbbiakban: Dtv.) 6. § (8) – (12) bekezdései értelmében a műsorterjesztő köteles a Dtv. hivatkozott bekezdéseiben meghatározott adatokat – minden év február 28-ig – a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) által biztosított elektronikus űrlap útján, kizárólag elektronikus úton szolgáltatni.

A Hatóság a Dtv. 6. § (10) bekezdésében foglaltak alapján, a Dtv. 6. § (8) – (9) bekezdéseiben meghatározott adatszolgáltatás határidőben – 2023. február 28-ig – történő teljesítésének elősegítése érdekében a műsorterjesztők számára Adatkapu útján elérhető webes (online) űrlapokat és XML-alapú beküldés lehetőségét biztosítja.

(Az XML-fájl feltöltéséhez alapul szolgáló mintafájl a „Kapcsolódó tartalmak” közül tölthető le.)

A pontos és sikeres adatszolgáltatás érdekében az egyes űrlapok kitöltését segítő útmutatót mellékeltünk, amelyben ábrák és magyarázatok könnyítik a kért adatok felvitelét.

A Hatóság felhívja a kötelezettek figyelmét, hogy az adatszolgáltatás kizárólag elektronikus úton, a Hatóság Adatkapuján keresztül rendelkezésre bocsátott alkalmazások útján lehetséges.

A Hatóság a 2023. évi adatszolgáltatás támogatásaként közzéteszi a nyilvántartása szerinti médiaszolgáltatások, az alkalmazott technológia és a tematika listáit.