Mobilpiac: kismértékű árnövekedés, bővülő adatkeretek

Közzétéve: 2023. március 9.

Az NMHH rendszeresen vizsgálja a mobilpiac változásait. A verseny egyik legfontosabb eleme az újabb és újabb díjcsomagok bevezetése. A hatóság a négy legjelentősebb szolgáltató (a Magyar Telekom, a Vodafone, a Yettel és Digi) kínálatának alakulását kísérte figyelemmel 2022 második félévében.

Szemben az első félévvel, amikor a Yettel és a Vodafone újította meg kínálatát, a második félévben a Diginél és a Magyar Telekomnál történtek nagyobb változások. Előbbi kismértékben megemelte a havidíjakat, míg utóbbi részben az árakat, részben pedig az egyes díjcsomagok előfizetési díjában foglalt szolgáltatások körét módosította. A kártyás (pre-paid) ajánlatok tekintetében nem történt érdemi változás sem náluk, sem a Yettel és a Vodafone esetében. Ez utóbbi két cég közül csak a Vodafone számlás (post-paid) Go tarifáival kapcsolatos módosítások érdemelnek említést: október második felétől határozott idejű szerződés esetén a Go Light díjcsomag adatkerete 2 GB-ról 3 GB-ra, a Go Easy díjcsomagé 15 GB-ról 17 GB-ra, a Go Midi-é 3 GB-ról 5 GB-ra, a Go Super díjcsomagé pedig 3 GB-ról 7 GB-ra bővült.

Digi: változatlan tartalom, 100 forintos díjnövekedés

A félév során leghamarabb a Digi módosította kínálatát. A kereskedelmi mobil szolgáltatását saját hálózaton a négy szolgáltató közül legkésőbb, 2021 januárjában elindító cég díjcsomagjai lényegesen eltérnek a többi mobilszolgáltatóétól. Egyrészt a társaság kizárólag lakossági számlás díjcsomagokat kínál, kártyás szolgáltatást nem nyújt. Másrészt a versenytársakhoz képest ez a kínálat is erősen korlátozott, mivel mindössze két alapdíjcsomagból áll. A két díjcsomag havi díja azonos, és egyéb paramétereikben is csak kismértékben térnek el egymástól. A Digimobil Plusz előfizetési díja 200 perc belföldi lebeszélhetőséget és 15 GB belföldön (az EU-ban 3,5 GB) felhasználható adatkeretet tartalmaz, a Digimobil Max-ban nincs benne foglalt perc, viszont adatkerete 30 GB (az EU-ban szintén 3,5 GB). A július 1-jével életbe lépő változások kizárólag a díjcsomagok havi díját érintették, mely 6,7%-kal, 1 500 Ft-ról 1 600 Ft-ra nőtt.

A Digi havi díjai az emelést követően is lényegesen alatta maradtak a konkurensek által kínált csomagok díjának. Miközben a Diginél 1 600 Ft-os havi díjjal lehet szerződni, addig a más szolgáltatónál elérhető legolcsóbb díjcsomagért csaknem 3 500 Ft-ot kell fizetni. Hasonlóképpen a Digi percdíjai is jelentősen alacsonyabbak, mint más szolgáltatók nem korlátlan hívást biztosító díjcsomagjainak percdíjai. A társaság mindkét díjcsomagja esetében a belföldi hívások ára csak 4 Ft/perc és az Unióba indított hívásoké is csak 5 Ft/perc, míg a versenytársaknál ezekért legalább 20, illetve 37 forintot kell fizetni percenként.

Magyar Telekom: bővülő adatkeretek

A másik, az időszak során a kínálatát jelentősen átalakító szolgáltató a Magyar Telekom volt. A Magyar Telekom lakossági előfizetési rendszere alapjaiban tér el a többi szolgáltatóétól. Míg a versenytársaknál a díjcsomagok előre meghatározott mennyiségű lebeszélhető percet (és/vagy SMS-t) és leforgalmazható adatmennyiséget tartalmaznak, addig a Telekom esetében a fogyasztók a szolgáltató által kínált hangcsomagokat és adatcsomagokat csaknem szabadon kombinálhatják. Korlátot csupán az jelent, hogy bármely hangcsomag mellé kötelező adatcsomagot választani, továbbá, hogy a legalacsonyabb árú hang díjcsomag mellé nem választhatók sem a legkevesebb – 4 GB adatot tartalmazó –, sem pedig a korlátlan adatforgalmat biztosító adatcsomagok.

A Magyar Telekom szeptember 9-től újította meg hang- és adatcsomag kínálatát. A hangcsomagokat illetően a korábban kínált 5 csomag (Mobil XS, Mobil S, Mobil M, Mobil L és Mobil XL) nevét 2020 utótaggal egészítette ki (kivéve a Mobil S 2021-re átnevezett Mobil S díjcsomag), és ezzel párhuzamosan ugyanezen neveken új díjcsomagokat vezetett be. Ezzel egyidőben hasonló módon járt el az adatcsomagokkal is. Az addig a kínálatban szerepelő 5 adatcsomag (Net 4 GB, Net 8 GB, Net 25 GB, Gigaerős Net és Gigaerős Net+) megkapta a 2021 utótagot. Az ezeket felváltó új kínálatban azonban már 6 adatcsomag szerepel, melyek – a Net 4 GB – kivételével új nevet kaptak az általuk biztosított magasabb adatkeret, illetve változó szolgáltatástartalom miatt (Net 4 GB, Net 10 GB, Net 50 GB, Gigaerős Korlátlan Net Okosvilág, Gigaerős Korlátlan Net Szórakozás, Gigaerős Korlátlan Net Utazás).

Míg a díjcsomagkínálatát 2022 első félévében megújító Yettel és Vodafone esetében megállapítható, hogy valamelyest nőtt a legolcsóbban kínált díjcsomag ára, továbbá, hogy általában némi plusz szolgáltatás fejében az új díjcsomagok árai kismértékben emelkedtek, addig a Telekom új hangdíjcsomagjai esetében (a legolcsóbb választható adatcsomaggal kombinálva) csak egy díjcsomagnál (Mobil XS) volt áremelkedés. Kettő díjcsomag esetében (Mobil S, Mobil M) az ár nem változott, a Mobil L és a Mobil XL ára (az elérhető legkisebb 4 GB-os adatcsomaggal kombinálva) pedig csökkent. Tekintetbe véve azonban, hogy (mint azt már említettük) a Telekom esetében a hang- és adattermékek (csaknem) szabadon kombinálhatók, érdemes a komponensek változásait is vizsgálni.

A hangcsomagokat tekintve a legolcsóbb Mobil XS sem tartalmában, sem árában nem változott. A Mobil S és M díjcsomagok ára szintén változatlan maradt, miközben a szolgáltatás tartalma kismértékben kibővült. A Mobil S 2021 és a Mobil M 2020 díjcsomagoknál a havi díjban foglalt lebeszélhető perceket és SMS-eket csak a saját hálózatból vagy az EU-ból indított belföldi hívásokra lehetett felhasználni, addig az őket felváltó díjcsomagok esetében ez már az EU-s alapdíjas irányra is kiterjed. A Mobil L díjcsomag esetében a havi díj 14 százalékkal, 6 990 Ft-ról 6 000 Ft-ra csökkent. Szűkült azonban a havi díjban foglalt szolgáltatások köre is. Míg a Mobil L 2020 díjcsomag belföldről és az EU-ból is korlátlan belföldi hívást és SMS-t biztosított, addig az új Mobil L díjcsomag havidíja az SMS-ek esetében már csak 1000 darab küldését tartalmazza. E felett pedig már 25 Ft-ot vagy 37 Ft-ot kell fizetni darabonként annak függvényében, hogy az előfizető honnan hová küldi az üzenetet. A legtöbb szolgáltatást magában foglaló Mobil XL díjcsomag tartalma nem változott, az ára viszont 9 490 Ft-ról 8 700 Ft-ra csökkent.

A hangcsomagok mellé kötelezően választandó adatcsomagokat vizsgálva túlnyomórészt már azt a tendenciát lehetett megfigyelni, hogy mérsékelt áremelés mellett jelentősen bővült a havi díjért leforgalmazható adatmennyiség vagy a kínált szolgáltatások köre.

Kivétel ez alól a Net 4 GB adatcsomag, amelynek sem az ára (2 190 Ft), sem pedig az adatkeret (4 GB) nem változott. A Net 8 GB díjcsomag helyébe lépő Net 10 GB esetében az adatkeret 25 százalékkal, a díj pedig 18 százalékkal nőtt, míg a korábbi Net 25 GB helyett kínált Net 50 GB díjcsomag esetén az ár mindössze 100 Ft-tal lett magasabb (6 990 Ft helyett 7 090 Ft), miközben az adatkeret duplájára, 50 GB-ra nőtt. Az új tarifastruktúrában a korábbi két, belföldön korlátlan adatforgalmat biztosító díjcsomag helyett három került kialakításra, melyek egységesen 10 990 Ft-ba kerülnek, és ezzel a korábbi Gigaerős Net+-hoz állnak közelebb, amelynek ára 10 590 Ft volt. A három díjcsomagot részben az EU-ban felhasználható adatkeret mértéke különbözteti meg egymástól, részben pedig a díjcsomagokban szereplő egyéb szolgáltatások. A Gigaerős Korlátlan Net Okosvilág az alap SIM mellett két darab, másik eszközben, például okosórában, tabletben használható díjmentes SIM-et tartalmaz, a Gigaerős Korlátlan Net Szórakozás díjcsomag díja pedig magában foglal egy HBO Max előfizetést. A Gigaerős Korlátlan Net Utazás – a másik két Gigaerős csomagnál 10 GB-tal több, összesen 39 GB EU-ban felhasználható adatkeretet kínál, és emellett 2 GB olyan adatkeretet nyújt, amely 66 EU-n kívüli országban vehető igénybe. Mindhárom Gigaerős csomag 5G-képes, mely a Net 4 GB esetében nem, a Net 10 GB és Net 50 GB esetében pedig csak 1 600 Ft-os külön havidíjba került.