Véleményezhető a helyhez kötött hívásvégződtetési nagykereskedelmi piac piacelemzési határozattervezete

Közzétéve: 2023. április 28.

Az NMHH közzétette az 1/2014. piac határozattervezetét. A „Hívásvégződtetés egyedi, nyilvános helyhez kötött telefonhálózatban” elnevezésű piacra vonatkozó tervezettel kapcsolatban 2023. május 28-ig bárki megküldheti álláspontját, javaslatát, egyéb észrevételét.

A helyhez kötött hívásvégződtetési nagykereskedelmi piaci határozattervezetre vonatkozó észrevételeket választása szerint a https://adatkapu.nmhh.hu címen elérhető elektronikus infrastruktúra igénybevételével, a Nyilatkozattételi űrlapon keresztül elektronikus ügyintézés keretében, vagy a Szolgáltató által igénybevehető, egyéb elektronikus ügyintézés keretében, vagy cégszerűen aláírva postai úton a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság címére várjuk (az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény értelmében a hatóság csak az így küldött észrevételeket tudja joghatályosan közöltnek tekinteni). Kérjük ugyanakkor, hogy a könnyebb feldolgozhatóság érdekében a levelek tartalmát e-mailben a 1_2014_piac@nmhh.hu címre is szíveskedjenek eljuttatni.

Az elektronikus hírközlésről szóló törvény alapján a benyújtott észrevételek nem minősülnek, nem minősíthetők üzleti titoknak.

A határozattervezet szövege az Egyeztetés a piacelemzési határozattervezetekről szóló menüpontból érhető el.

A piacelemzési eljárások hátteréről bővebben az elektronikushírközlés-szabályozás menüpontban lehet tájékozódni.