Jogvitás eljárásokhoz kapcsolódó segédlet készült

Közzétéve: 2023. június 15.

Az NMHH Szabályozási Igazgatóság Online Platformok Főosztálya jogvitás eljárásokhoz kapcsolódó segédletet, útmutatót készített az elektronikus hírközlési szolgáltatók és hálózatüzemeltetők részére, mely segítséget nyújt a jogvitás eljárások megindításához kapcsolódó kérelmek megfelelő előkészítéséhez és benyújtásához.

2016. július 1-jén a nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok kiépítési költségeinek csökkentésére irányuló intézkedésekről szóló 2014/61/EU irányelv átültetése miatt módosult az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.). A módosítás azt a célt szolgálta, hogy felgyorsuljanak, olcsóbbá váljanak a széles sávú hálózatok telepítései, és olyan területeken is megjelenjen ilyen szolgáltatás, ahol eddig az nem térült meg vagy kivitelezhetetlen volt. A szolgáltatók az ebből fakadó vitáikat ugyanezen évtől kezdődően ún. jogvitás eljárás keretében is rendezhetik az NMHH előtt.

Az NMHH 2022. június 8-án egy szakmai műhelyen osztotta meg elmúlt években lefolytatott jogvitás eljárások kapcsán szerzett tapasztalatait, azzal a nem titkolt céllal, hogy a jogvitás eljárást, mint a BEREC által is ajánlott, gyors és költséghatékony alternatív vitarendezési eszközt, és az ezzel kapcsolatban kialakult hatósági gyakorlatot részletesen bemutassa a hazai elektronikus hírközlési szolgáltatóknak. Ahogyan az a szakmai műhelyen is elhangzott az NMHH Szabályozási Igazgatóság Online Platformok Főosztálya munkatársai részéről, az eddigi tapasztalatok alapján gyakoriak a nem megfelelő tárgyú, alapvető hiányosságokkal teli, valamint az NMHH hatáskörrel nem rendelkező szerveihez (pl. Hivatal) benyújtott kérelmek.

A fentieket orvosolandó, az NMHH segédletet készített a szolgáltatók részére, amely tartalmazza a nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok kiépítéséhez kapcsolódó különböző jogvitás eljárások legfontosabb szabályait, így többek között az egyes jogvitás eljárásokat megelőző legfontosabb eljárási lépéseket, valamint a jogvitás eljárások iránti kérelmek kötelező tartalmi elemeit is.

A jogvitás eljárásokkal kapcsolatos útmutató elkészítésekor a legfőbb cél az volt, hogy az NMHH támogassa és segítse a kisebb szolgáltatókat jogaik érvényesítésében. A segédanyag hozzájárul a különböző eljárástípusok közötti eligazodás megkönnyítéséhez, valamint a kérelmek előkészítésének és benyújtásának hatékonyabbá, gyorsabbá tételéhez. A segédlet elkészítésekor az Online Platformok Főosztálya figyelembe vette a korábban lefolytatott jogvitás eljárások tapasztalatait, valamint a már kialakult hatósági gyakorlatot is, elősegítve a szolgáltatók hatékony jogérvényesítésének lehetőségét.