Földrajzi felmérés – az adatszolgáltatásra kötelezettek köre

Legutóbb frissítve: 2024. január 31.

A nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok felmérésének részletes szabályairól szóló 9/2020. számú NMHH rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § 1. pontjában található meghatározásnak megfelelően az az elektronikus hírközlési szolgáltató kötelezett adatszolgáltatásra, amely mobil, illetve helyhez kötött internet-hozzáférés szolgáltatás nyújtására alkalmas elektronikus hírközlő hálózaton az időszakos adatszolgáltatás időpontját megelőző naptári évben internet-hozzáférés szolgáltatást nyújtott vagy ilyen hálózaton az időszakos adatszolgáltatás benyújtásának naptári évében internet-hozzáférés szolgáltatás nyújtását tervezi (a továbbiakban: Adatszolgáltató).

Az Adatszolgáltató a Rendelet 6. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az adatszolgáltatást a jogszabály alapján, az Elnök erre irányuló külön felhívása vagy döntése nélkül köteles teljesíteni.

A Rendelet 2. § 1. pontjában található meghatározásnak való megfelelés megállapítása az elektronikus hírközlési szolgáltató felelőssége. Az adatszolgáltatási folyamat hatékony lebonyolítása, illetve az adatszolgáltatás megkönnyítése érdekében ugyanakkor a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság az elektronikus hírközlő hálózatokról és elektronikus hírközlési szolgáltatókról vezetett nyilvántartásában (Elektronikus hírközlési szolgáltatók, szolgáltatások, interfészek nyilvántartása) szereplő adatok alapján a mobil-, illetve helyhez kötött internet hozzáférési (elérési) szolgáltatás nyújtására vonatkozóan bejelentkezett szolgáltatók listáját közzéteszi a honlapján (Földrajzi felmérés – az adatszolgáltatásra kötelezett szolgáltatók listája).

A közzétett lista tájékoztató jellegű, sem joghatással, sem jogi kötőerővel nem bír, közvetlen adatszolgáltatási kötelezettséget nem keletkeztet. Ennek megfelelően valamely elektronikus hírközlési szolgáltató listán való szereplése nem jelenti automatikusan, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség fennáll, illetve előfordulhat, hogy a listán nem szereplő szolgáltató is megfelelhet a Rendelet 2. § 1. pontjában található meghatározásnak, és a Rendelet szerint adatszolgáltatásra köteles. Az adatszolgáltatási kötelezettség fennállását kizárólag a Rendelet 2. § 1. pontja szerinti meghatározásban szereplő feltételeknek való megfelelés határozza meg, amely feltételeknek való megfelelést az elektronikus hírközlési szolgáltató maga köteles vizsgálni.