Földrajzi felmérés

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.) 83/C. §-a alapján a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke a nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatokkal kapcsolatban földrajzi felmérést készít, továbbá a rendkívül nagy kapacitású hálózattal ellátatlan földrajzi területről jegyzéket készíthet, valamint felmérheti a kijelölt terület tekintetében a rendkívül nagy kapacitású hálózat kiépítésére vonatkozó piaci beruházási terveket.

A földrajzi felmérés elkészítésével összefüggésben a nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok felmérésének részletes szabályairól szóló 9/2020. számú NMHH rendelet („Rendelet”) éves gyakoriságú, jogszabály alapján teljesítendő adatszolgáltatást ír elő az adatszolgáltatók számára.

Az adatszolgáltatási kötelezettség valamennyi olyan elektronikus hírközlési szolgáltatóra vonatkozik, amely mobil, illetve helyhez kötött internet-hozzáférés szolgáltatás nyújtására alkalmas elektronikus hírközlő hálózaton az időszakos adatszolgáltatás időpontját megelőző naptári évben internet-hozzáférés szolgáltatást nyújtott vagy ilyen hálózaton az időszakos adatszolgáltatás benyújtásának naptári évében internet-hozzáférés szolgáltatás nyújtását tervezi.

Az adatszolgáltatást az adatszolgáltatóknak Rendelet 6. § (1) bekezdése szerinti határidőnek megfelelően kell megküldenie a Hatóságnak.