Földrajzi felmérés – az adatszolgáltatás nem vagy nem megfelelő teljesítése

Legutóbb frissítve: 2024. január 31.

A Rendelet 6. § (9) bekezdésében foglaltak szerint az adatszolgáltatás során az adatszolgáltató felelős az adat tartalmának megfelelőségéért, időszerűségéért, hitelességéért, pontosságáért, ellenőrizhetőségéért és helyességéért. Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését a Rendelet 6. § (10) bekezdésében foglaltak szerint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke (a továbbiakban: Elnök) általános hatósági felügyeleti eljárás keretében ellenőrzi.

Az adatszolgáltatási kötelezettség nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén a lefolytatott felügyeleti eljárás eredményeként az Elnök határozatban felhívhatja vagy kötelezheti az adatszolgáltatót a hiányok pótlására és az adatszolgáltatás benyújtására, illetve ismételt benyújtására. Indokolt esetben az Elnök az Eht. szerinti jogkövetkezményeket alkalmazhatja.