Földrajzi felmérés: kötelező adatszolgáltatás a szélessávú internethálózatokról

Közzétéve: 2023. augusztus 14.

A nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok felmérésének részletes szabályairól szóló 9/2020. NMHH rendeletben („Rendelet”) foglaltak alapján a mobil, illetve helyhez kötött internet-hozzáférés szolgáltatás nyújtására alkalmas elektronikus hírközlő hálózaton az időszakos adatszolgáltatás időpontját megelőző naptári évben internet-hozzáférés szolgáltatást nyújtó elektronikus hírközlési szolgáltatók vagy ilyen hálózaton az időszakos adatszolgáltatás benyújtásának naptári évében internet-hozzáférés szolgáltatás nyújtását tervező elektronikus hírközlési szolgáltatók („Adatszolgáltatók”) adatszolgáltatásra kötelesek.

Az adatszolgáltatási kötelezettségnek az Adatszolgáltatók a Hatóság honlapján elérhető adatlapok kitöltésével és az Adatkapu rendszerben erre a célra rendszeresített űrlapon történő benyújtásával tehetnek eleget.

Az adatszolgáltatási felület kialakítása során felmerült, előre nem látható hiba miatt az Adatkapu rendszerben erre a célra rendszeresített űrlapon történő benyújtás egyelőre nem lehetséges. Ugyanakkor az Adatkapu rendszerben erre a célra rendszeresített űrlap olvasható állapotban 2023. augusztus 14-től elérhető az adatszolgáltatások előkészítéséhez szükséges háttérinformációkkal együtt.

A benyújtás lehetőségének későbbi elérhetősége miatt az adatszolgáltatás joghatályos benyújtására a Rendeletben foglalt határidőn túl is lehetőséget biztosít a Hatóság úgy, hogy az Adatszolgáltatóknak a benyújtásra legalább a Rendeletben foglalt 60 napos határidő rendelkezésére álljon.

Az erre a célra rendszeresített űrlapon történő benyújtási lehetőség megnyitásáról a Hatóság a honlapján tájékoztatja az Adatszolgáltatókat és a Cégkapu hozzáféréssel rendelkező elektronikus hírközlési szolgáltatókat tájékoztató levélben, az Adatkapu hozzáféréssel rendelkező elektronikus hírközlési szolgáltatókat az Adatkapu rendszer által küldött üzenet útján külön is értesíti. A tájékoztatás, illetve az értesítések az adatszolgáltatások benyújtására vonatkozó végső határidőt is tartalmazni fogják.

Az adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatlapokkal és az adatszolgáltatás teljesítésével kapcsolatos további, részletes információk az Adatkapu felületen és a Földrajzi felmérés című oldalunkon érhetők el.