A nyomtatott sajtótermékek terjesztése, olvasottsága és online megjelenése 2022-ben

Közzétéve: 2023. szeptember 14.

Az adatközpontú összefoglaló dokumentum célja a nyomtatott sajtó print és online megjelenéseinek éves gyakoriságú feltérképezése. A sajtóorgánumok terjesztési és olvasottsági számainak vizsgálatával, a lapokhoz kacsolható weboldalak látogatottságával, illetve a korábbi évek adatainak összehasonlításával jól nyomon követhető, hogy milyen változások jellemezték a hazai lappiacot. Az elemzés egyik pillére a MATESZ által nyilvánosságra hozott auditált jelentéseken, a másik a NOK olvasottsági információin, míg a harmadik az EDME-nek a nyomtatott sajtótermékek hivatalos weboldalaira vonatkozó adatain nyugszik.

A nyomtatott sajtópiac a reklámértékesítés alapjául szolgáló „közös valutát” 1993-ban, nemzetközi mintára hozta létre. A kezdeményezést tizenöt szervezet: hirdetők, reklámügynökségek és kiadóvállalatok indították el. Megalapították a Magyar Terjesztés-ellenőrző Szervezetet (MATESZ), amely így Közép- és Kelet-Európa első szakmai, nonprofit önszabályozó szervezetévé vált. A nemzetközi, jól bevált mintákat követő modell azóta biztosítja a hiteles terjesztési adatokat az iparág számára. A MATESZ együtt fejlődött a piaccal, szabályozási gyakorlata az évek során alkalmazkodott a helyi terjesztési módszerekhez. A szervezet – állítása szerint - a hirdetési piacon jelen lévő kiadványok 85 százalékát auditálja. Munkája eredményeként alakult ki az egységes ellenőrzési rendszer. A tagjai által kiadott sajtótermékek példányszámát hitelesíti (félévente illetve évente), az eredményeket negyedéves gyorsjelentésekben teszi közzé.

Az Egységes Digitális Mérésért Egyesület (EDME) egy auditálást végző piaci szerv, melynek célja a magyarországi online médiafelületek látogatottságának mérésére és kiértékelésére szolgáló egységes, hiteles, transzparens, a piaci szereplők részére használható mérés kiválasztása és fejlesztése, illetve a módszertan egységes használatának elősegítése. Együttműködő partnerének, a Gemius-nak szolgáltatása a magyarországi digitális médiumok 16 és 75 év közötti lakosság körében történő forgalom- és közönségmérésének eredményeit foglalja össze.

A Nemzeti Olvasottság Kutatást (NOK) harminc kiadó és ügynökség hívta életre 2010 végén az egyes nyomtatott sajtótermékek olvasottsági és a közönség fogyasztási szokásainak minél pontosabb megismerése érdekében. A kutatási feladatot a TNS-Hoffmann – M-Meter kutatói konzorcium végzi hibrid módszertannal, több mint száz mért lappal (melyből közel hatvanra tér ki jelen összeállítás) egy évi 25.000 főt meghaladó reprezentatív mintán.

A dokumentumban azon nyomtatott sajtótermékek szerepelnek, amelyek vagy a MATESZ, vagy a NOK, vagy az EDME adatbázisában megtalálhatók. Azokban az esetekben, melyekben a NOK-ban mért újság megjelenik az online térben is, és a Gemius méri a közönségét, egyaránt vizsgáljuk a print, valamint az online felület olvasói közönségének különbségeit.

Napilapok terjesztett példányszáma (lapszámonkénti átlag)

Összesen hatvan sajtótermék szerepel a 2022-es év adatai között (egyes lapok digitális kiadásairól is található információ az elemzésben). Az előző évhez képest összességében kevesebb napilapot terjesztettek. Míg 2021-ben a megfigyelt lapok disztribúciós adatainak átlaga 15.800 felett volt, addig 2022-ben ez az érték a 14.900-at sem érte el (5,7%-os csökkenés). A Blikk és a Kisalföld került a legnagyobb példányszámban az olvasókhoz.

Sávdiagram. Napilapok terjesztett példányszáma (lapszámonkénti átlag)
Napilapok terjesztett példányszáma (forrás: matesz.hu)
A kiadvány címeNapilapok terjesztett példányszáma (lapszámonkénti átlag)
24 Óra 4764
Békés Megyei Hírlap 8285
Blikk (digitális) 1950
Blikk (nyomtatott) 48192
Bors 25256
Délmagyarország 16153
Dunaújvárosi Hírlap 1996
Észak-Magyarország 16327
Fejér Megyei Hírlap 13421
Hajdú-Bihari Napló 16190
Heves Megyei Hírlap 4621
Kelet-Magyarország 18909
Kisalföld 31090
Napló 15186
Nemzeti Sport 19217
Népszava 14057
Petőfi Népe 8240
Somogyi Hírlap 8283
Tolnai Népújság 6120
Új Dunántúli Napló 11080
Új Néplap 7511
Vas Népe 23123
Zalai Hírlap 22352

A regionális napilapok népszerűsége kiolvasható a vármegyék népességének mérete és a terjesztett példányszám hányadosából. Minél alacsonyabb az egy terjesztett példányra jutó lakosok száma (zöld), arányosan annál több emberhez jut el a lap. A legkevésbé Heves és Komárom-Esztergom vármegyékben voltak kelendők a vármegyei napilapok, minden hatvanharmadik lakosra jutott egy példány, ellenben Vas vármegyében a Vas Népéből minden tizenegyedikre.

Az egy napilappéldányra jutó lakosok száma (forrás: matesz.hu)
Vármegye Újság Egy példányra jutó lakosok száma
Bács-Kiskun Petőfi Népe 60,4
Baranya Új Dunántúli Napló 32
Békés Békés Megyei Hírlap 39
Borsod-Abaúj-Zemplén Észak-Magyarország 38,4
Csongrád-Csanád Délmagyarország 24,3
Fejér Fejér Megyei Hírlap 31,2
Győr-Moson-Sopron Kisalföld 15,4
Hajdú-Bihar Hajdú-Bihari Napló 32,4
Heves Heves Megyei Hírlap 62,7
Jász-Nagykun-Szolnok Új Néplap 48
Komárom-Esztergom 24 Óra 62,7
Somogy Somogyi Hírlap 36,1
Szabolcs-Szatmár-Bereg Kelet-Magyarország 28,5
Tolna Tolnai Népújság 34,5
Vas Vas Népe 11
Veszprém Napló 22,3
Zala Zalai Hírlap 11,8

Hetilapok terjesztett példányszáma (lapszámonkénti átlag)

Miként a napilapoknál, úgy a hetilapok esetében is példányszám csökkenést regisztrálhattunk. Egy átlagos hetilapot 2021-ben még közel 52.700 példányban terjesztettek, 2022-ben azonban már csak 39.400 példányban (25,2%-os visszaesés). A korábbi években publikált legolvasottabb hetilap, a Nők Lapja esetében ugyan ezúttal nem közölt a MATESZ auditált adatokat, de a Kiskegyed és a Színes RTV 2022-ben is meghaladta a százezres példányszámot.

Sávdiagram. Hetilapok terjesztett példányszáma (lapszámonkénti átlag)
Hetilapok terjesztett példányszáma (forrás: matesz.hu)
A kiadvány címe Hetilapok terjesztett példányszáma (lapszámonkénti átlag)
AutóMotor 14944
Best 36524
Blikk Nők (digitális) 1337
Blikk Nők (nyomtatott) 36276
 Fanny  50087
 Füles  30228
 Hot!  37965
 HVG  25551
 Kétheti RTV Műsormagazin  44250
 Kiskegyed (digitális)  16316
 Kiskegyed (nyomtatott)  121663
 Magyar Demokrata  7977
 Meglepetés  55330
 Story  81550
 Szabad Föld  37697
 Színes RTV  111031
 Telenovella  19100
 Vasárnap Reggel  13337
 Vasárnapi Blikk  27492
 Vasárnapi Bors  19073
Az AutóMotor és a Kétheti RTV Műsormagazin kéthetente jelenik meg

Havilapok és ritkábban megjelenő lapok terjesztett példányszáma (lapszámonkénti átlag)

A havonta vagy ritkábban megjelenő lapoknál is szomorú fordulatot hozott a tavalyi év: a 2021-es átlagos laponkénti 19.200-as példányszámhoz képest közel ötezres csökkenést mutatnak az adatok (23,5%). Ennek ellenére a digitális kiadásokkal együtt a Glamour összesen 50 ezer lapot juttatott el az olvasókhoz, őt követte a sorban az Otthonok és Megoldások periodika, mely megjelenésenként 43 ezer példánnyal rendelkezett.

Sávdiagram. Havilapok terjesztett példányszáma (lapszámonkénti átlag)
Havilapok terjesztett példányszáma (forrás: matesz.hu)
A kiadvány címe Havilapok terjesztett példányszáma (lapszámonkénti átlag)
Agrárágazat 12203
Blikk Nők Otthon és Kert* 6395
DUE Tallózó 29761
FORBES 14970
GépMax* 7916
Glamour (digitális)* 12282
Glamour (nyomtatott)* 37588
InStyle* 8618
Joy (digitális)* 3077
Joy (nyomtatott)* 27692
Képmás családmagazin (digitális) 33
Képmás családmagazin (nyomtatott) 10428
Lakáskultúra 15225
Mezőhír 12198
National Geographic 19376
Otthon 10400
Otthonok és Megoldások* 43037
Praktika 11331
Techmonitor 6000
Trade Magazin* 19715
Transpack* 6882
Vidék Íze 12522
Vitál Magazin 10275
A Glamour évente tízszer, a Blikk Nők Otthon és Kert, a GépMax, a Joy, a Trade Magazin és a Transpack lapok évente hatszor, az InStyle, a Nők Lapja Évszakok és az Otthonok és Megoldások évente négyszer jelenik meg

Nyomtatott napilapok olvasottsága (lapszámonkénti átlag)

A NOK adatbázisában 59 sajtótermék olvasottsági információi találhatók a 2022-es évre vonatkozóan, külön feltüntetve a recent és broadest értékeket. A recent olvasottság a legutóbbi számra jutó olvasókat mutatja, a broadest pedig azokat, akik a napilapok esetén kéthetente, hetilapok esetén negyedévente, havilapoknál pedig évente legalább egyszer kezükbe fogták a szóban forgó sajtóterméket.

A napilapoknál a listát toronymagasan a Blikk, a Bors és a Nemzeti Sport vezeti, mi több, a Blikknél a recent olvasók száma a félmillió főt is meghaladja, de mindhárom lapnál legalább 200 ezer fő az, aki naponta kézbe veszi a kedvenc újságját.

Sávdiagram. Nyomtatott napilapok olvasottsága (lapszámonkénti átlag)
Nyomtatott napilapok olvasottsága (forrás: NOK)
Napilap Recent olvasottság Broadest olvasottság
24 Óra  30827 55726
Békés Megyei Hírlap  37955 76249
Blikk  511609 1048000
Bors  252208 646000
Délmagyarország  78137 140489
Észak Magyarország  83714 152518
Fejér Megyei Hírlap* 86554 125426
Hajdú-Bihari Napló  82512 134422
Heves Megyei Hírlap  37586 81994
Kelet Magyarország  98718 140727
Kisalföld  98744 144719
Napló  54514 92376
Nemzeti Sport  208227 459000
Petőfi Népe  29602 64039
Somogyi Hírlap  40804 60860
Tolnai Népújság  26536 52250
Új Dunántúli Napló  38639 59953
Új Néplap  40067 62528
Vas Népe  68660 94851
Zalai Hírlap  79658 112052
A Fejér Megyei Hírlap értékei a Dunaújvárosi Hírlapéval összevonva került közlésre.

Nyomtatott hetilapok olvasottsága (lapszámonkénti átlag)

A hetilapok közül a Szuperinfó bizonyult a legolvasottabbnak, megjelenésenként 1,35 millióan veszik a kezükbe. A broadest és recent olvasótáborok aránya a hetilapok esetén magasabb, mint a napilapoknál (a Színes RTV és a Szuperinfó kivételével). A hébe-hóba olvasók kétszer vagy négyszer többen vannak, mint a leglojálisabb, heti szinten fogyasztók. A legnépesebb recent olvasótáborral a hetilapok rendelkeznek, a legfrissebb számokat átlagosan 245 ezren olvassák.

Sávdiagram. Nyomtatott hetilapok olvasottsága (lapszámonkénti átlag)
Nyomtatott hetilapok olvasottsága (forrás: NOK)
Lap neve Recent olvasottság Broadest olvasottság
AutóMotor* 91563 365721
Best  190689 489527
Blikk Nők  116117 469935
Fanny  132377 369391
Füles  220105 555516
HOT! Magazin  140611 416939
HVG  250278 661524
Kétheti RTV Műsormagazin* 106003 282301
Kiskegyed  384686 841510
Meglepetés  226420 601949
Nők Lapja  494522 1013886
Sárga RTV  82110 215908
Story  436594 899438
Szabad Föld  92485 280374
Színes Kéthetes*  95787 258993
Színes RTV  271717 481240
Szuperinfó  1349636 1776498
TV Kéthetes* 96028 274657
TVR Újság  111028 311940
Tvr-hét  219167 443330
Ügyes* 148442 401651
Vasárnapi Blikk  133138 391953
Az AutóMotor, a Kétheti RTV Műsormagazin, a Színes Kéthetes, a TV Kéthetes és az Ügyes kéthetente jelenik meg.

Havilapok és ritkábban megjelenő lapok olvasottsága (lapszámonkénti átlag)

A havonta vagy ritkábban megjelenő nyomtatott sajtótermék közül az ingyenes Patika Magazin a legnépszerűbb, a legutolsó lapot közel 606 ezren olvasták, míg az elmúlt tizenkét lap bármelyikét több mint 1,03 millióan. A recent olvasótábort figyelembe véve nem sokkal nagyobb értékekkel büszkélkedhetnek az itt szereplő sajtótermékek (átlag: 136 ezer), mint a napilapok (átlag: 99 ezer).

Sávdiagram. Havilapok és ritkábban megjelenő lapok olvasottsága (lapszámonkénti átlag)
Havilapok és ritkábban megjelenő lapok olvasottsága (forrás: NOK)
Lap neve Recent olvasottság Broadest olvasottság
Blikk Nők Konyha* 68295 314959
Bors Extra  87923 143683
GEO* 62364 216058
Glamour* 129091 462299
Kiskegyed Konyhája* 111111 376921
Lakáskultúra  112492 413657
National Geographic  172449 542090
Nők Lapja Egészség* 68495 227028
Nők Lapja Évszakok* 97921 248243
Nők Lapja Konyha  90320 391723
Otthon  95707 323086
Patika Magazin  605849 1033628
Praktika* 98408 359065
Szabad Föld Kalendárium* 170603 170603
Vidék Íze 76288 277400
A Glamour évente tízszer, a Nők Lapja Egészség évente kilencszer, a Blikk Nők Konyha, a Kiskegyed Konyhája és a GEO kéthavonta, a Nők Lapja Évszakok és a Praktika negyedévente, míg a Szabad Föld Kalendárium évente jelenik meg.

Napilapok weboldalainak látogatottsága (átlagos napi Real users)

A Real users paraméter azt mutatja, hogy hány belföldi internetező látogatta meg az adott weboldalt – jelen esetben az újság hivatalos oldalát. Csak azok a nyomtatott sajtótermékek szerepelnek a listában, amelyek weboldalának közönségmérési adatai elérhetőek az EDME-Gemius adatbázisában. Módszertani okokból a kéthetente publikált lapok esetén a heti, az egy hónapnál ritkábban megjelenő periodikáknál a havi időintervallumot vettük alapul.

A napilapoknál átlagos napi elérést vizsgáltunk, mely 2021-ben a 27 vizsgált weblap esetében – figyelembe véve az átfedéseket, vagyis a keresztfogyasztást - napi 1,38 millió felhasználót jelentett, de 2022-ben ez a szám már meghaladta az 1,61 millió főt. A listavezető Blikk.hu (Blikk) 961 ezer embert ért el napi szinten 2022-ben, míg ez az érték 2021-ben 704 ezer volt. A Bors.hu(Bors) látogatottsága isnőtt (2021: 294 ezer, 2022: 461 ezer fő), míg a harmadik leglátogatottabb weboldal, a Nemzetisport.hu (Nemzeti Sport) átlagos napi felhasználóinak száma valamelyest csökkent (2021: 247 ezer, 2022: 211 ezer fő).

Sávdiagram. Napilapok weboldalainak látogatottsága (átlagos napi Real users)
Napilapok weboldalainak látogatottsága (forrás: Gemius–EDME, belföld – 2022)
Kiadvány címe Napilapok weboldalainak látogatottsága (átlagos napi Real users)
24 Óra 27319
Békés Megyei Hírlap 20204
Blikk 960661
Bors 461467
Délmagyarország 23993
Dunaújvárosi Hírlap 7382
Észak-Magyarország 26569
Fejér Megyei Hírlap 22738
Hajdú-Bihari Napló 33252
Heves Megyei Hírlap 20770
Kelet-Magyarország 69275
Kisalföld 42482
Magyar Hírlap 10225
Magyar Nemzet 101941
Metropol 108527
Napló 18454
Nemzeti Sport 210663
Népszava 102141
Nógrád Megyei Hírlap 7658
Petőfi Népe 25265
Somogyi Hírlap 12426
Tolnai Népújság 21981
Új Dunántúli Napló 21663
Új Néplap 17522
Vas Népe 22103
Világgazdaság 121348
Zalai Hírlap 29964

Hetilapok weboldalainak látogatottsága (átlagos heti Real users)

A 2021-es forgalmi adatokhoz képest az átlagos heti felhasználószám közel százezerrel nőtt a Nők Lapja, kétszázezerrel a 168 Óra, a Mandiner és a Ripost, illetve háromszázezerrel a Story weboldala esetében tavaly. A Ripost.hu (Ripost7) és a Hvg.hu (HVG) kiemelkedik a vizsgált oldalak közül, hiszen 1,37 és több mint 1,73 millió ember kereste fel őket hetente, bár a két listavezető internetes lap helyet cserélt 2021-hez viszonyítva. A Kiskegyed.hu (Kiskegyed) is bekerült a Gemius adatbázisába, melynek heti olvasótábora 0,94 milliós.

Sávdiagram. Hetilapok weboldalainak látogatottsága (átlagos heti Real users)
Hetilapok weboldalainak látogatottsága (forrás: Gemius–EDME, belföld – 2022)
Kiadvány címe Hetilapok weboldalainak látogatottsága (átlagos napi Real users)
168 Óra 638366
AutóMotor* 15149
Figyelő 1941
Hévizi Forás* 308
HVG 1370109
Kanizsai Maraton 590
Kiskegyed  936836
Körmendi Híradó* 349
Magyar Hang 209629
Magyar Narancs 95901
Mandiner 732368
Meglepetés 46695
Nők Lapja 236269
Ripost7 1733811
Story 313866
Szabad Föld 4639
Szuperinfó 6382
Várpalotai Hírek 766
Veszprémi 7 Nap 1105
Zalaegerszegi 7 Nap 754
Az AutóMotor, a Hévízi Forrás és a Körmendi Híradó kéthetente jelenik meg.

Havilapok és ritkábban megjelenő lapok weboldalainak látogatottsága (átlagos havi Real users)

Annak ellenére, hogy a megfigyelt weblapok listája négy weboldallal szegényebb lett a tavalyi esztendőben, a 2021-es 370 ezres havi megtekintők átlagos száma 488 ezerre emelkedett. A legnagyobb változást a Joy.hu(Joy) könyvelhette el közel félmilliós növekedéssel, így kerülve a lista első helyére, de a Marieclaire.hu(Marie Claire) oldalát is havonta átlagosan majdnem 400 ezerrel többen látogatták, mint 2021-ben.

Sávdiagram. Havilapok és ritkábban megjelenő lapok weboldalainak látogatottsága (átlagos heti Real users)
Havilapok és ritkábban megjelenő lapok weboldalainak látogatottsága (forrás: Gemius–EDME, belföld – 2022)
Kiadvány címe Havilapok weboldalainak látogatottsága (átlagos napi Real users)
Agrárágazat 55137
Bravo 4173
Cívis Café 275162
Diéta és Fitnesz 55828
Éva* 764286
FORBES 946498
Gépmax* 29433
Glamour* 1326238
GyártásTrend 4624
InStyle* 622959
Joy* 1412286
Képmás családmagazin 252329
Kreatív 51198
Lakáskultúra 137031
Marie Claire 955224
Marketing és Média* 15572
Médiapiac* 4675
MezőHír 62339
MiFérfiak* 5474
Múlt-kor* 227636
Otthonok és Megoldások* 297647
PC Guru 195092
PC World 415735
Pharma Tribune* 14586
Piac & Profit* 381089
Roadster* 699363
Runner's World 115424
SZAKma 4414
Transpack* 24134
Turista 144387
Vidék Íze 61126
Vitorlázás* 4856
A Gépmax, a Médiapiac, a Piac & Profit, a Transpack és a Vitorlázás kéthavonta, a Hammer World és a Glamour évente tízszer, a Marketing és Média évente kilencszer, a Múlt-kor évente ötször, az Éva, az InStyle, a Joy, a MiFérfiak, az Otthonok és Megoldások, a Pharma Tribune és a Roadster pedig évente négyszer jelenik meg.

A napilapok olvasottsága és weboldaluk látogatottsága közti különbségek

A következőkben azt kívánjuk bemutatni, hogy milyen mértékben térnek el egymástól a print sajtótermékek olvasottságai és a lapokhoz tartozó weboldalak látógatóinak számai. Bizonyos sajtótermékek esetében vitathatatlan a hagyományos nyomtatott formátum előnye a digitális weboldallal szemben, azonban egyes lapok az online világban is nagy népszerűségnek örvendenek. Csak azok a médiumok szerepelnek a listán, melyekről mind a NOK, mind a Gemius–EDME adatbázisa rendelkezik elegendő információval.

A print sajtótermékeknél a recent olvasottságot tüntettük fel, mely az egy példányra jutó olvasók számát jelzi. A napilapok esetében napi, a hetilapoknál heti, a havilapoknál pedig havi átlagos Real user értékekkel dolgoztunk.

A napi szinten megjelenő sajtótermékek többsége nyomtatott formában több emberhez jut el, mint online formában a weboldalán keresztül, igaz, kivételt képez a Blikk és a Bors, ahol közel kétszer annyian látogatták átlagosan a weblapot, mint amennyien a nyomtatott újságot olvasták. A Nemzeti Sportnál a két olvasótábor szinte megegyezett.

Sávdiagram. A napilapok olvasottsága és weboldaluk látogatottsága közti különbségek.
A napilapok olvasottsága és weboldaluk látogatottsága közti különbségek (forrás: Gemius–EDME, belföld – 2022; NOK)
Kiadvány neve Recent olvasottság Webes látogatók
24 Óra 30827 27319
Békés Megyei Hírlap 37955 20204
Blikk 511609 960661
Bors 252208 461467
Délmagyarország 78137 23993
Fejér Megyei Hírlap 86554 29582
Észak-Magyarország 83714 26569
Hajdú-Bihari Napló 82512 33252
Heves Megyei Hírlap 37586 20770
Kelet-Magyarország 98718 69275
Kisalföld 98744 42482
Napló 54514 18454
Nemzeti Sport 208227 210663
Petőfi Népe 29602 25265
Somogyi Hírlap 40804 12426
Tolnai Népújság 26536 21981
Új Dunántúli Napló 38639 21663
Új Néplap 40067 17522
Vas Népe 68660 22103
Zalai Hírlap 79658 29964

A hetilapok, havilapok és a ritkábban megjelenő lapok olvasottságának és weboldaluk látogatottságának különbségei

Sávdiagram. A hetilapok, havilapok és a ritkábban megjelenő lapok olvasottságának és weboldaluk látogatottságának különbségei.
A hetilapok, havilapok és a ritkábban megjelenő lapok olvasottságának és weboldaluk látogatottságának különbségei (forrás: Gemius–EDME, belföld – 2022; NOK)
Periodicitás Kiadvány neve Recent olvasottság Webes látogatók
Hetente, kéthetente AutóMotor 91563 15149
Hetente, kéthetente HVG 250278 1370109
Hetente, kéthetente Kiskegyed 384686 936836
Hetente, kéthetente Meglepetés 226420 46695
Hetente, kéthetente Nők Lapja 494522 236269
Hetente, kéthetente Story 436594 313866
Hetente, kéthetente Szabad Föld 92485 4639
Havonta vagy ritkábban Szuperinfó 1349636 6382
Havonta vagy ritkábban Glamour 129091 1326238
Havonta vagy ritkábban Lakáskultúra  112492 137031
Havonta vagy ritkábban Vidék Íze  76288 61126
  • Az AutóMotor kéthetente, a Glamour évente tízszer jelenik meg.
  • A Kiskegyed weboldaláról csak április 8-át követően állnak rendelkezésre adatok.