Egyoldalúság és módszertani buktatók a magyarországi médiaszabadságról szóló nemzetközi jelentésekben

Közzétéve: 2023. november 24.

Tárgyi tévedések, módszertani következetlenség és egyoldalúság érhető tetten több nemzetközi szervezet által publikált, a magyarországi sajtószabadságot és médiaviszonyokat elemző jelentésben is – olvashatjuk a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) e jelentéseket elemző tanulmányában.

Az NMHH minden olyan kezdeményezést örömmel fogad, amely a médiaszabadság helyzetét kívánja felmérni. Emellett azonban fontos felhívni a figyelmet arra is, ha az ilyen jelentésekkel, rangsorokkal kapcsolatban szakmai és módszertani aggályok merülnek fel. A hatóság tanulmánya szerint tárgyi tévedések, módszertani következetlenség és egyoldalúság érhető tetten több nemzetközi szervezet által publikált, a magyar médiaviszonyokat elemző jelentésben is. A 2011 óta megjelent számos jelentés áttekintése után megállapítható, hogy a rangsorok sokszor megkérdőjelezhető módszertant alkalmaztak, gyakran előfordult, hogy csak néhány szakértőt kérdeztek meg, ami így kevéssé megalapozott indokolást eredményez, sok esetben a pozitív jelenségek elhallgatása mellett.  

Néhány példa a felmerülő problémákra

A jelentésekben többször is szó szerint ugyanaz a szöveges indokolás olvasható, annak ellenére, hogy különböző éveket mutatnak be. Az EU által támogatott Média Pluralizmus Monitor jelentéseinél például szinte ugyanazt a szöveges indokolást fűzték a 2017-es felmérésben a kisebbségek médiahozzáférését vizsgáló indikátor 75 százalékos magas kockázati minősítéséhez, mint 2016-ban, amikor 25 százalékos kockázatot állapítottak meg.

Bizonyos esetekben az indokolások nem is az általuk vizsgált időszakban bekövetkezett eseményeket értékelik. A 2021-es Média Pluralizmus Monitor jelentésében számonkérik például egy 2022-ben elfogadott EU-rendelet végrehajtását. A Freedom House 2011-es évet vizsgáló sajtószabadság-jelentése pedig az akkor még meg sem alakult Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal kapcsolatban előre azt állította, hogy az korlátozza majd az információszabadságot.

A jelentések elkészítésében részt vevő szerzők és szakértői csoportok kiegyensúlyozottsága vagy kellő sokszínűsége is megkérdőjelezhető. A Média Pluralizmus Monitor esetében a jelentéseket író és egyben a pontozást végző személyek köre több alkalommal is egy-egy egyetemi tanszék vagy szerkesztőség munkatársaira korlátozódott, miközben a független szakértők számára nem biztosítottak érdemi befolyást az értékelésre. Hasonló példát szolgáltatnak a Freedom House internetszabadságot vizsgáló jelentései, amelyekben Magyarország pontozását és szöveges értékelését az elmúlt két évben a hazai helyzettel szembeni korántsem elfogulatlan kritikáiról ismert Társaság a Szabadságjogokért egyetlen munkatársa végezte el. A Riporterek Határok Nélkül pedig nem is közöl információt a jelentések készítőiről.

A riportokat alátámasztó forrásoknál is egyoldalúság figyelhető meg: a jelentések láthatóan nem törekednek arra, hogy körültekintően, több nézőpontból vizsgálódjanak. További szakmai hiányosság, hogy például a Freedom House Freedom in the World jelentései 2015–2020 között egyetlen magyar forrásként a politics.hu weboldalra hivatkoztak, Az internetszabadságról szóló jelentés pedig egy, mindössze néhány piacvezető médium árbevételét figyelembe vevő tanulmány alapján von le következtetést a teljes online médiapiacon tapasztalható politikai befolyás mértékére nézve.

Az NMHH honlapjáról letölthető tanulmányban további példák is olvashatóak a Freedom House, a Riporterek Határok Nélkül, a Média Pluralizmus Monitor, az UNESCO és mások Magyarországot érintő jelentéseivel kapcsolatban. A hatóság bízik benne, hogy konstruktív kritikájával hozzájárul, hogy a jövőben szakmailag megalapozottabb és kiegyensúlyozottabb, a valósághoz közelítő jelentések szülessenek a magyar médiaviszonyokról.