2024-től nyilvántartást vezet az NMHH a reklámeszközökről

Közzétéve: 2024. január 2.

Az NMHH Hivatala közreműködik az országos településképvédelmi feladatok ellátásában, e feladatkörében vezeti az országos reklámkatasztert.

Azokat a reklámeszközöket, amelyek kihelyezésére településkép-védelmi szempontból szabályszerűen került sor, az NMHH – a reklámeszköz tulajdonosának kérelmére – felveszi az általa vezetett nyilvántartásba (országos reklámkataszter). Nem helyezhető el reklám – 2024. július 1-jétől – olyan reklámeszközön, amely az országos reklámkataszterben nem szerepel.

A reklámeszköz bejelentése kizárólag elektronikus úton tehető meg 2024. február 1-jéig.

Az elektronikus út igénybevételére az alábbiak szerint kerülhet sor:

  • gazdálkodó szervezet tulajdonos esetén a Hatóság Adatkapu felületén;
  • természetes személy tulajdonos esetén e-Papír benyújtása útján.

Gazdálkodó szervezet tulajdonos esetén a bejelentés kezdeményezésének első lépése a Hatóság Adatkapu felületén történő regisztráció, az NMHH Adatkapu regisztráció - REKLÁMESZKÖZ kérelem benyújtásával.

Január 18-tól rendszerünk elektronikus levélben értesíti az érintetteket (Adatkapu képviselők) a bejelentéssel kapcsolatos további teendőkről.

Az országos reklámkataszter vezetésének részletes szabályait NMHH rendelet állapítja meg.

A reklámeszköz bejelentésről az NMHH konzultációt tart a szakmai érdekelteknek 2024. január 15-én 14:00 órai kezdettel az NMHH Esztergomi úti épületében (1133 Budapest, Esztergomi út 9.) A konzultáción kizárólag előzetes regisztráció alapján lehet részt venni. Az érdekelteknek a konzultáción történő részvételi szándékukat és a résztvevő(k) nevét legkésőbb 2024. január 10-én 12 óráig be kell jelenteniük az info@nmhh.hu e-mail címen. A konzultáción természetes személyt, gazdálkodó szervezetet legfeljebb két személy képviselhet.

Tájékoztató az NMHH Adatkapu működéséről