2024-ben is kötelező az adatszolgáltatás a szélessávú szolgáltatás nyújtására alkalmas hálózatokról

Közzétéve: 2024. január 31.

2024. január 31-től kezdődően nyújthatják be a szélessávú szolgáltatás nyújtására alkalmas hírközlő hálózatokra vonatkozó adatokat a mobil, illetve helyhez kötött internet-hozzáférés szolgáltatás nyújtására alkalmas elektronikus hírközlő hálózaton 2023-ban internet-hozzáférés szolgáltatást nyújtó vagy ilyen hálózaton 2024-ben szolgáltatás nyújtását tervező elektronikus hírközlési szolgáltatók a 9/2020. NMHH rendeletben foglaltak alapján.

A nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok felmérésének részletes szabályairól szóló 9/2020. NMHH rendeletben(„Rendelet”) foglaltak alapján a mobil, illetve helyhez kötött internet-hozzáférés szolgáltatás nyújtására alkalmas elektronikus hírközlő hálózaton az időszakos adatszolgáltatás időpontját megelőző naptári évben internet-hozzáférés szolgáltatást nyújtó elektronikus hírközlési szolgáltatók vagy ilyen hálózaton az időszakos adatszolgáltatás benyújtásának naptári évében internet-hozzáférés szolgáltatás nyújtását tervező elektronikus hírközlési szolgáltatók (a továbbiakban: Adatszolgáltatók) adatszolgáltatásra kötelesek.

Az Adatszolgáltatók az adatszolgáltatást a Rendelet 8. § (1) bekezdése szerinti határidőnek megfelelően kötelesek teljesíteni. Az adatszolgáltatási kötelezettségnek az Adatszolgáltatók a Hatóság honlapján elérhető adatlapok kitöltésével és az Adatkapu rendszerben erre a célra rendszeresített űrlapon történő benyújtásával tehetnek eleget.

Az adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatlapokkal és az adatszolgáltatás teljesítésével kapcsolatos további, részletes információk az Adatkapu felületen és a Földrajzi felmérés című oldalunkon érhetők el.