Mobilpiac: díjkorrekciók és új díjcsomagok

A nyilvános lakossági számlás mobiltelefon díjcsomag kínálat változásai – 2024. I. negyedév*

Közzétéve: 2024. július 1.

*Az elemzés ezúttal valamivel bővebb időszak piaci folyamatait mutatja be, mert az első negyedévben történt változások több szolgáltató esetében is az áprilisi, illetve májusi változtatások bevezetésével váltak teljessé, így ezeket is szükségesnek láttuk itt bemutatni.

Vezetői összefoglaló

Az NMHH kiemelt feladata a mobilpiaci verseny alakulásának nyomon követése és a mobilpiaci folyamatok elemzése, melynek egyik legfontosabb eleme a lakosság körében legnagyobb számban igénybe vett és legdinamikusabban változó részpiac, az előfizetéses mobiltelefon szolgáltatások kínálatának, tartalmának és tarifaváltozásainak vizsgálata.

Ez az elemzés, kapcsolódva a korábbi években készült publikációkhoz, a 2024. év első hónapjainak mobilpiaci változásait vizsgálja a három legjelentősebb mobilszolgáltató (a Magyar Telekom Nyrt., a Vodafone Magyarország Zrt. és a Yettel Magyarország Zrt.) nyilvános lakossági előfizetéses díjcsomag kínálatában bevezetett változások bemutatásával és összehasonlításával.

A mobil szolgáltatások piacán az utóbbi hónapok igen jelentős átrendeződést hoztak. Az év eleji kisebb-nagyobb mértékű adatkeret emeléseket követően – melyek elsősorban a teljes elérhető adatkeretből az EU-ban is felhasználható adatmennyiségeket érintették – március elejétől mindegyik jelentős mobilszolgáltató inflációkövető díjkorrekciót vezetett be, követve a 2023. év elejétől alkalmazott új gyakorlatát, majd alig egy-másfél hónapon belül sorra mindhárom nagy szolgáltató teljesen megújította az előfizetéses mobiltelefon díjcsomag kínálatát és többségében rövidesen le is zárta, vagy már bejelentette, hogy lezárja a korábban előfizethető, díjkorrekcióval megemelt havi díjú tarifacsomagjait.

Újdonságot jelent az előző évhez képest, hogy az inflációkövető díjkorrekció mértékét idén mindhárom nagy szolgáltató a KSH által számított fogyasztói árindexváltozás értékénél alacsonyabb mértékben határozta meg. A Vodafone 15,4%-kal, a Yettel 15,3%-kal, míg a Telekom 15%-kal emelte meg a havi előfizetési díjait 2024. március elejétől. Emellett a díjkorrekció ezúttal mindhárom nagy szolgáltató esetében csak a korábbi, rövidesen lezárandó díjcsomagokra vonatkozott, az új díjcsomagkínálat kialakítása során nem ezt az általános, azonos mértékű tarifaemelést alkalmazták a szolgáltatók. Egyes – a korábbiakhoz hasonló szolgáltatásokat nyújtó – díjcsomagok havi díjai lényegesen magasabb mértékben emelkedtek (akár 30-40%-kal is) a januári tarifákhoz képest, míg mások a díjkorrekció előtti, vagy annál alig magasabb tarifákkal, de olykor lényegesen bővebb tartalommal kerültek bevezetésre.

Az új díjcsomagok mindhárom nagy szolgáltató esetében nagymértékben hasonlítanak a korábbiakhoz, azonban szembetűnő változás az utóbbi évekhez képest, hogy a Vodafone és a Yettel jelenlegi kínálatában az eddigiektől eltérően kevesebb díjcsomag, és átláthatóbb szolgáltatáspaletta került bevezetésre. A Telekom megtartotta a nagy variációs lehetőséget biztosító hang- és adatcsomag kombináló rendszerét, azonban a hangcsomagoknál és az adatcsomagoknál itt is megfigyelhető az egyre átláthatóbb, egyszerűbben követhető választék. Különösen a Telekom és a Vodafone esetében szembetűnő a korlátlan hang-, illetve adatkeretek előtérbe kerülése a szolgáltatók díjcsomag kínálatában, de mindhárom nagy szolgáltató esetében jól látható tendencia, hogy egyre több szolgáltatást igyekeznek beépíteni a havi díj fejében nyújtott szolgáltatások körébe, hogy ezáltal minél alacsonyabb arányt képviseljenek az esetleges, forgalomfüggő tételek a bevételeik között.

Az utóbbi évek újdonsága emellett – melyben a Telekom járt az élen, majd a Yettel is követte már idén ebben –, hogy a klasszikus mobiltelefon szolgáltatások, a hang- és adatszolgáltatás mellett a havi díjba beépített választható lehetőségek között megjelentek a mozicsatorna előfizetések (HBO MAX, Netflix) és a netbiztonságot (’Biztonság’, ’Netpajzs’) kínáló szolgáltatások is.

A már hosszabb ideje állandósulni látszó kártyás díjcsomagkínálat esetében is történtek idén év elején kisebb változások, ezek azonban többnyire az EU-ban is felhasználható adatkeretek növekedését jelentették (a Telekom és a Vodafone esetében), illetve a Yettel vezetett be február végén a korábbiak helyett egy új díjcsomagot, új opciókat és kiegészítő szolgáltatásokat a kártyás kínálatának megújítására.

Az előfizetéses lakossági mobil díjcsomagkínálat változásai szolgáltatónként

A mobilpiaci változások egyik legfontosabb eleme a nyilvános előfizetéses díjcsomagkínálat szolgáltatás tartalmának és tarifáinak alakulása, hiszen ez a szolgáltatástípus érinti a lakosságot a legszélesebb körben. Az NMHH adatai szerint 2023. IV. negyedévében már 8,14 millió aktív lakossági mobil előfizetés volt érvényben Magyarországon, ami a teljes népességszámhoz viszonyítva, különösen, ha a kisgyermekeket, akik nem használnak még saját mobiltelefont nem számoljuk bele, igen magas arányt jelent. Így, ha nem is rendelkezik mindenki mobiltelefon előfizetéssel, szinte az egész lakosságot közvetlenül érintik a mobilpiacon zajló folyamatok, a szolgáltatások elérhetőségének, minőségének, tartalmának és tarifáinak az alakulása.

Mindemellett a növekvő adatigénynek, valamint az utóbbi évek jelentős tarifaemeléseinek köszönhetően a háztartások kiadásai között egyre jelentősebb összeget tesznek ki a mobil szolgáltatások igénybevételének költségei, így a korábban megfigyelhető kisebb érdeklődés és fogyasztói tudatosság helyett várhatóan egyre inkább elkezd majd növekedni a lakosság motivációja a mobil szolgáltatások közötti minél költséghatékonyabb választásra, ami a szolgáltatókat is újfajta kínálati és árazási stratégiák bevezetésére ösztönözheti.

A szolgáltatók közötti verseny és a szolgáltatások színvonalának alakulása pedig a piacon elérhető díjcsomagok tartalmának és tarifáinak alakulásán keresztül követhető a legközvetlenebb módon. Az alábbiakban a mobilpiac legjelentősebb szereplőinek a díjcsomagkínálatában és a szolgáltatásainak árazásában 2024. első hónapjaiban bekövetkezett változásokat mutatjuk be.

Vodafone

Az előző évben, 2023-ban a Vodafone jelentette be először a hazai szolgáltatók közül, hogy más szektorokhoz hasonlóan – mint a bank- és biztosítási szektor például – inflációkövető díjkorrekciót vezet be, és a tárgyévet megelőző naptári év augusztus 31. napja és az azt megelőző év szeptember 1. napja között a KSH által mért havi fogyasztói árindex változások átlagos mértékével korrigálja előfizetéses díjcsomagjai havi díjait. Tavaly a KSH által mért érték 9,39 % volt erre az időszakra, és a Vodafone elsőként, 2023. január 2-től legfeljebb ezzel a mértékkel (9,1% - 9,35%) emelte a havi díjait. A díjemeléssel egyidőben ugyanakkor a szolgáltató megemelte tavaly a belföldön korlátlan adathasználatot biztosító díjcsomagjainak az EU-ban felhasználható adatkereteit is. Akkor a két Red díjcsomag EU-ban felhasználható adatkerete 25 GB-ról 30 GB-ra nőtt. Szintén még tavaly, március 15-én új díjcsomagokat vezetett be a Vodafone, amelyek esetében egyes csomagoknál a korábbi, nagyon hasonló szolgáltatást nyújtó díjcsomagjaihoz képest tovább emelte az előfizetési díjakat (0 - 7,7%-kal) és részben átszabta a díjcsomagok előfizetési díjai ellenében nyújtott szolgáltatások körét, hol bővítve, hol szűkítve azokat, majd nem sokkal később, májusban kivezette a díjkorrekcióval megemelt tarifájú korábbi díjcsomagjait.

A Vodafone az idei év elején is nagyon hasonló módon korrigálta a kínálatát, azzal a különbséggel, hogy idén később, a többi nagy szolgáltatóval egyszerre, csak márciustól vezette be a díjkorrekcióval módosított árait. 2024. január 1-től – ahogy az előző évben – idén is tovább növelte, most már jelentősen nagyobb mértékben, 80 GB-ra a korlátlan belföldi adathasználatot biztosító Red díjcsomagjai esetében az EU-ban is felhasználható adatkereteket, majd február 2-től emelte a kártyás előfizetések esetében is a 20 GB és 500 GB egyszeri adatopciók mellett az EU-ban felhasználható adatkereteket 16 GB-ra, illetve 26 GB-ra.

Az inflációt követő díjkorrekcióra (január helyett) 2024-ben március 1-től került sor, és ebben az évben a Vodafone által figyelembe vett időszakra (2022. szeptember 1. és 2023 augusztus 31. között) a KSH által számított 22,1%-os fogyasztói árindextől eltérően a szolgáltató a díjkorrekció mértékét egy ennél lényegesen alacsonyabb értékben, legfeljebb 15,4 %-ban határozta meg (ténylegesen 15,29% - 15,38% között emelt), illetve a havi díjak megemelése mellett egyes kedvezmények mértékét is megemelte 15,4%-kal. A díjemelések abszolút mértékét és a díjkorrekció idején a szolgáltató által értékesített előfizetéses díjcsomagok jellemzőit, a díjcsomagok havi díját, a havi díjban foglalt szolgáltatásokat és az ezen felül elérhető szolgáltatások tarifáit az 1. táblázat tartalmazza.
1. táblázat: A Vodafone 2024. március 1-ei díjkorrekciója előtt és után is értékesített lakossági előfizetéses díjcsomagjai és főbb jellemzőik
Díjcsomag neve 2024. március 1-ig érvényes havi díj (1 év  hűségvállalással és e-Packkel) 2024. március 1-től érvényes havi díj (1 év  hűségvállalással és e-Packkel) A havi díjban foglalt felhasználható perc és/vagy SMS Saját hálózatból indított hívások percdíja EU roaming helyzetből indított hívások percdíja A havi díjban foglalt belföldön és EU roaming helyzetben felhasználható adatmennyiség Saját hálózatból küldött SMS-ek díja darabonként EU roaming helyetből küldött SMS-ek díja darabonként
Go Light+ 3 990 Ft 4 600 Ft Saját hálózatból bármely belföldi hálózatba vagy EU roaming helyzetből bármely belföldi hálózatba vagy az
EU-ba:
130 perc vagy SMS
A havi díjban foglalt percek felett bármely belföldi hálózatba:
40 Ft
EU-ba:
76 Ft
A havi díjban foglalt percek felett bármely belföldi hálózatba és az
EU-ba:
40 Ft
Belföldön:
3 GB görgethető
EU-ban:
3 GB
A havi díjban foglalt SMS-ek  felett bármely belföldi hálózatba:
40 Ft
EU-ba:
24 Ft
Bármely belföldi hálózatba és az EU-ba
40 Ft
Go Easy+ 4 990 Ft 5 755 Ft Saját hálózatból belföldi Vodafone-os mobilhálózatba, vagy EU roaming helyzetből magyar Vodafone-os mobilszámokra:
50 perc
Bármely belföldi hálózatba:
25 Ft
EU-ba:
76 Ft
Bármely belföldi hálózatba és az
EU-ba:
25 Ft
Belföldön:
20 GB görgethető
EU-ban:
20 GB
Bármely belföldi hálózatba:
25 Ft
EU-ba:
24 Ft
Bármely belföldi hálózatba és az EU-ba
25 Ft
Go Midi+ 6 590 Ft 7 600 Ft Saját hálózatból és EU roaming helyzetből magyar Vodafone-os mobilszámokra:
korlátlan perc és SMS
Saját hálózatból bármely más belföldi hálózatba vagy EU roaming helyzetből bármely más belföldi hálózatba vagy az
EU-ba:
150 perc vagy SMS
A havi díjban foglalt percek felett bármely belföldi hálózatba:
40 Ft
EU-ba:
76 Ft
A havi díjban foglalt percek felett bármely belföldi hálózatba és az
EU-ba:
40 Ft
Belföldön:
5 GB görgethető
EU-ban:
5 GB
A havi díjban foglalt SMS-ek  felett bármely belföldi hálózatba:
40 Ft
EU-ba:
24 Ft
Bármely belföldi hálózatba és az EU-ba
40 Ft
Go Super+ 9 990 Ft 11 525 Ft Saját hálózatból  bármely belföldi hálózatba és EU roaming helyzetből bármely belföldi hálózatba vagy az
EU-ba:
korlátlan perc és SMS 
Bármely belföldi hálózatba:
0 Ft
EU-ba:
76 Ft
0 Ft Belföldön:
7 GB görgethető
EU-ban:
7 GB
Bármely belföldi hálózatba:
0 Ft
EU-ba:
24 Ft
0 Ft
Red Free 5G 11 990 Ft 13 830 Ft Belföldön:
korlátlan
EU-ban:
80 GB
5 GB osztható adat
Red Max 5G 14 990 Ft 17 295 Ft Saját hálózatból és EU roaming helyzetből bármely belföldi hálózatba vagy az
EU-ba:
korlátlan perc és SMS 
0 Ft Belföldön:
korlátlan
EU-ban:
80 GB
5 GB osztható adat
0 Ft
Red Infinity 5G 17 990 Ft 20 755 Ft Saját hálózatból és EU roaming helyzetből bármely belföldi hálózatba vagy az
EU-ba, továbbá a Világ Napijegy érvényességi területéről Magyarországra és a Világ Napijegy érvényességén belüli országokba:
korlátlan perc és SMS 
Belföldön:
korlátlan
EU-ban:
80 GB
10 GB osztható adat

A Vodafone díjkorrekcióval megemelt havi díjú csomagjai azonban alig több, mint egy hónapig voltak mindössze elérhetőek a szolgáltató honlapján, mert 2024. április 2-től a Vodafone új díjcsomagokat vezetett be, és bár az ÁSZF-jében továbbra is szerepeltek – a negyedév végén is – előfizethető díjcsomagként a fenti, megemelt havi díjú díjcsomagok, a honlapon már nem jelentek meg a szolgáltató kínálatában elérhető tarifacsomagok között és május 31-től ki is vezette azokat a szolgáltató.

Az újonnan bevezetett csomagok ugyanakkor nagyon hasonlítanak a régebbiekre, de eltűntek a Go és Red előtagok, valamint a ’+’ jelölések a nevekből, csökkent a számuk (hétről ötre), illetve mind a havi díj ellenében nyújtott szolgáltatások, mind a hívástarifák, mind pedig az árazás tekintetében hoztak változást a korábbi kínálatban szereplő csomagokhoz képest. Mindezzel egyszerűbbé és átláthatóbbá is váltak a díjcsomagok, mind az elnevezéseiket, mind a tartalmukat tekintve.
2. táblázat: A Vodafone 2024. április 2-től értékesített új lakossági előfizetéses díjcsomagjai és főbb jellemzőik
Díjcsomag neve Havi díj (1 év  hűségvállalással és e-Packkel) A havi díjban foglalt felhasználható perc és/vagy SMS Saját hálózatból indított hívások percdíja EU roaming helyzetből indított hívások percdíja A havi díjban foglalt belföldön és EU roaming helyzetben felhasználható adatmennyiség Saját hálózatból küldött SMS-ek díja darabonként EU roaming helyetből küldött SMS-ek díja darabonként
Mini 4 990 Ft Saját hálózatból és EU roaming helyzetből magyar Vodafone-os mobilszámokra
korlátlan perc
Saját hálózatból bármely más belföldi hálózatba vagy EU roaming helyzetből bármely más belföldi hálózatba vagy az
EU-ba:
150 perc 
A havi díjban foglalt percek felett bármely belföldi hálózatba:
25 Ft
EU-ba:
76 Ft
A havi díjban foglalt percek felett bármely belföldi hálózatba és az
EU-ba:
25 Ft
Belföldön:
3 GB görgethető
EU-ban:
3 GB
A havi díjban foglalt SMS-ek  felett bármely belföldi hálózatba:
25 Ft
EU-ba:
24 Ft
Bármely belföldi hálózatba és az EU-ba
25 Ft
Easy 6 990 Ft 0 perc/SMS Bármely belföldi hálózatba:
25 Ft
EU-ba:
76 Ft
Bármely belföldi hálózatba és az
EU-ba:
25 Ft
Belföldön:
korlátlan
EU-ban:
25 GB 
bármely belföldi hálózatba:
25 Ft
EU-ba:
24 Ft
Bármely belföldi hálózatba és az EU-ba
25 Ft
Midi 8 590 Ft Saját hálózatból bármely belföldi hálózatba és EU roaming helyzetből bármely belföldi hálózatba vagy az
EU-ba:
korlátlan perc
Bármely belföldi hálózatba:
0 Ft
EU-ba:
76 Ft
0 Ft Belföldön:
6 GB görgethető
EU-ban:
6 GB
Bármely belföldi hálózatba:
25 Ft
EU-ba:
24 Ft
Bármely belföldi hálózatba és az EU-ba
25 Ft
Maxi 13 990 Ft Saját hálózatból és EU roaming helyzetből bármely belföldi hálózatba vagy az
EU-ba,  valamint a Világ Napijegy érvényességi területéről magyarországi és a Világ Napijegy érvényességén belüli országokba:
korlátlan perc és SMS 
Belföldön:
korlátlan
EU-ban:
50 GB 
Bármely belföldi hálózatba:
0 Ft
EU-ba:
24 Ft
0 Ft
Maxi+ 17 990 Ft Saját hálózatból és EU roaming helyzetből bármely belföldi hálózatba vagy az
EU-ba, valamint a Világ Napijegy érvényességi területéről magyarországi és a Világ Napijegy érvényességén belüli országokba:
korlátlan perc és SMS 
0 Ft Belföldön:
korlátlan
EU-ban:
62 GB
10 GB osztható adat
0 Ft

2024. április 2-től öt új díjcsomag került bevezetésre, a ’Mini’, az ’Easy’, a ’Midi’, a ’Maxi’ és a ’Maxi+’. A ’Mini’ nagyon hasonló a korábbi ’GoLight+’ csomaghoz. A Vodafone legalacsonyabb havi díjú előfizetéses díjcsomagjaként hálózaton belül korlátlan hívást és ezen felül belföldön bármely más alapdíjas irányban 150 perc lebeszélhetőséget biztosít a havi előfizetési díj fejében egy viszonylag alacsony adatkeret, mindössze 3 GB mellett, melyet azonban az EU-ban is fel lehet használni roaming helyzetben és görgethető is egy hónapig. Jelentős újdonság, hogy a Vodafone minden nem korlátlan belföldi lebeszélhetőséget nyújtó díjcsomagja esetében, így ennél a díjcsomagnál is csökkentette a belföldi hívások és SMS küldés díjait a korábbi 40 Ft-ról 25 Ft-ra. Ez a tarifa korábban csak a szolgáltató ’Go Easy+’ csomagjánál volt elérhető, áprilistól azonban minden új díjcsomagnál általánossá vált. Szembetűnő változás emellett, hogy a ’Go Easy+’ csomaghoz nevében és tartalmában is hasonló új ’Easy’ díjcsomagnál a havi díj már nem tartalmaz egyáltalán lebeszélhető perceket, de az új csomag belföldön korlátlan adatkeretet és 25 GB EU-ban is felhasználható adatmennyiséget biztosít. Fontos azonban megjegyezni, hogy a korlátlan belföldi adathasználat nem jelent ez esetben teljesen azonos szolgáltatást a szintén korlátlan belföldön felhasználható adatmennyiséget kínáló két Maxi csomaggal, hiszen az Easy csomag esetében ez egy lényegesen lassúbb, mindössze 5 Mbit/s letöltési sebességgel társul, míg a szintén korlátlan belföldi adatkeretet kínáló Maxi csomagnál a letöltési sebesség 100 Mbit/s, a Maxi+-t pedig „maximális letöltési sebességgel” kínálja a szolgáltató. A további három díjcsomag havi díja belföldön és EU roaming helyzetben is korlátlan beszélgetést tartalmaz, a ’Maxi’ csomag ugyanezen irányokban korlátlan számú SMS küldését is, a ’Maxi+’ csomag pedig már nemzetközi irányban is korlátlanságot ad, mind a híváspercek, mind az SMS küldés esetében. Az egyértelműen elhatárolható, különböző fogyasztói igények kiszolgálását látszik kielégíteni a szolgáltató azzal, hogy a ’Midi’ csomag esetében a korlátlan belföldi beszélgetés mellé csak egy kisebb, 6 GB-os adatmennyiség jár a havi díj fejében, míg a két Maxi csomagnál belföldön korlátlan adatmennyiséget ad a szolgáltató, jelentősebb, bár a Red csomagok 80 GB-os keretétől elmaradó 50 GB, illetve 62 GB EU-ban is felhasználható adatkerettel, melyhez a ’Maxi+’ csomag esetében kapcsolódik még 10 GB megosztható adat is.

Ami az új díjcsomagok havi díjait illeti, a hasonló szolgáltatást nyújtó tarifacsomagok esetében – a teljes korlátlanságot nyújtó ’Maxi+’ csomagot kivéve, melynek előfizetési díja megegyezik a szinte azonos ’Red Infinity 5G’ díjkorrekció előtti előfizetési díjával (amelytől mindössze az EU-ban is felhasználható adatkeret valamivel kisebb mennyiségében különbözik, 80 GB helyett 62 GB-ot ad) – elmondható, hogy a korábbi, hasonló díjcsomagokhoz képest az új csomagok esetében a Vodafone tovább korrigálta, emelte a havi díjait. A márciusban általánosan korrigált havi díjakhoz képest még további 1,16 - 21,46%-kal, vagyis az év eleji díjakhoz képest 16,7 - 40,1%-kal emelt valójában, a fenti kivételtől eltekintve, de az emelt havi díjakért cserében többnyire plusz szolgáltatásokat is nyújt: jelentősen csökkentette a belföldi hívások percdíjait, illetve az ’Easy’-nél korlátlan belföldi adatkeretet biztosít, míg a ’Midi’ csomagnál korlátlan belföldi és EU roaming hívást tesz lehetővé a magasabb havi díj ellenében.

A Vodafone esetében a fentiek alapján összességében az a törekvés látszik érvényesülni az évről-évre újonnan bevezetett díjcsomagok szolgáltatástartalmának és tarifáinak kialakítása során, hogy a szolgáltató egyre inkább a tényleges forgalomtól lényegében független, jól tervezhető bevételeket helyezi előtérbe a sokkal kevésbé kiszámítható, esetlegesen változó havi forgalmak tételes elszámolása és ingadozó bevételei helyett, így a korlátlan hang vagy adatkeretet biztosító díjcsomagok választása felé próbálja irányítani a nem minimál szolgáltatást kereső ügyfeleit.

Yettel

A Yettel, hasonlóan a Vodafone-hoz 2023-ban és idén, 2024-ben is élt ismét mind az inflációkövető díjkorrekció érvényesítésének, mind az új díjcsomagok bevezetésének eszközével, hogy teljes mértékben megújítsa kínálatát és átárazza szolgáltatásait. Mindkét évben előbb bevezette az új díjcsomagjait, majd rövidesen a korábbi, nem sokkal később értékesítés alól lezárandó díjcsomagok esetében előbb megszüntette a hűségvállalás lehetőségét a csomagok előfizetésénél, majd a díjkorrekció mértékével megemelte azok havi díjait, végül kivezette őket az előfizethető díjcsomagjai közül.

A múlt évben – első alkalommal – a Yettel pontosan az azt megelőző naptári év KSH által közzétett átlagos árszínvonal változásának szintjéhez igazította az inflációkövető díjkorrekciójának mértékét, és 14,5%-kal emelte meg díjait 2023. március 14-től. Idén azonban, bár szintén az előző naptári év fogyasztói árindexét vette alapul a díjkorrekciójához, hasonlóan a Vodafone-hoz, nem a KSH által közzétett 17,6%-kal emelt, hanem ennél valamivel alacsonyabb mértékben, 15,3%-kal korrigálta 2024. március 5-től a havi díjait. A Yettel esetében ez az emelés minden bevont díjcsomagot egyformán érintett, pontosan 15,3%-kal emelkedett meg mindegyik rövidesen, alig másfél hónap múlva, 2024. április 17-én lezárt előfizetéses lakossági mobiltelefon díjcsomag havi díja. Egyedül a szolgáltató kínálatában továbbiakban is megmaradó ’Digitális Jólét 3 GB’ csomag havi díja és hűségkedvezményes előfizetési lehetősége nem változott a korábbi díjcsomagok közül, ez azonban viszonylag keveseket érint, mert ezt a díjcsomagot kevesen veszik igénybe.
3. táblázat: A Yettel 2024. március 5-ei díjkorrekciója előtt és után is értékesített lakossági előfizetéses díjcsomagjai és főbb jellemzőik
Díjcsomag neve 2024. február 27-ig érvényes havi díj (11 hónap  hűségvállalással és e-Komforttal) 2024. március 5-ig érvényes havi díj  (e-Komforttal) 2024. március 5-től érvényes havi díj  (e-Komforttal) Havi díjban foglalt felhasznáható perc és/vagy SMS Saját hálózatból indított hívások percdíja EU roaming helyzetből indított hívások percdíja A havi díjban foglalt belföldön és EU roaming helyzetben felhasználható adatmennyiség Saját hálózatból küldött SMS-ek díja darabonként EU roaming helyetből küldött SMS-ek díja darabonként
Digitális Jólét 3 GB (2 év hűséggel) 3 820 Ft 3 820 Ft 3 820 Ft 0 Ft/SMS Bármely belföldi hálózatba:
40 Ft
EU-ba:
94,18  Ft
Nem elérhető 3 GB Belföldön Bármely belföldi hálózatba:
40 Ft
EU-ba:
29,74 Ft
Nem elérhető
Yettel XS+ 5 490 Ft 5 990 Ft 6 906 Ft Saját hálózatból bármely belföldi hálózatba vagy EU roaming helyzetből bármely belföldi hálózatba vagy EU-ba:
150 perc 
A havi díjban foglalt percek felett bármely belföldi hálózatba:
40 Ft
EU-ba:
94,18  Ft
A havi díjban foglalt percek felett bármely belföldi hálózatba és az
EU-ba:
40 Ft
5 GB Bármely belföldi hálózatba és az EU-ba:
40 Ft
Yettel S Net+ 8 490 Ft 9 490 Ft 10 942 Ft Saját hálózatból bármely belföldi hálózatba vagy EU roaming helyzetből bármely belföldi hálózatba vagy EU-ba:
50 perc 
50 GB
Yettel S Talk+ 8 490 Ft 9 490 Ft 10 942 Ft Saját hálózatból bármely belföldi hálózatba vagy EU roaming helyzetből bármely belföldi hálózatba vagy EU-ba:
korlátlan perc
Bármely belföldi hálózatba:
0 Ft
EU-ba:
94,18  Ft
Bármely belföldi hálózatba és az
EU-ba
0 Ft
5 GB
Yettel M Talk+ 11 990 Ft 13 490 Ft 15 554 Ft 25 GB
Yettel Prime+ 11 990 Ft 13 490 Ft 15 554 Ft Saját hálózatból bármely belföldi hálózatba vagy EU roaming helyzetből bármely belföldi hálózatba vagy EU-ba:
250 perc
A havi díjban foglalt percek felett bármely belföldi hálózatba:
40 Ft
EU-ba:
94,18  Ft
A havi díjban foglalt percek felett bármely belföldi hálózatba és az
EU-ba:
40 Ft
Belföldön:
korlátlan
EU-ban:
50 GB
Yettel Prime Plus+ 14 490 Ft 16 490 Ft 19 013 Ft Saját hálózatból bármely belföldi hálózatba vagy EU roaming helyzetből bármely belföldi hálózatba vagy EU-ba:
korlátlan perc
Bármely belföldi hálózatba:
0 Ft
EU-ba:
94,18  Ft
Bármely belföldi hálózatba és az
EU-ba
0 Ft
Belföldön:
korlátlan
EU-ban:
100 GB
Yettel Prime Max+ 18 990 Ft 22 490 Ft 25 931 Ft Saját hálózatból bármely belföldi hálózatba vagy EU roaming helyzetből bármely belföldi hálózatba vagy EU-ba:
korlátlan hang és SMS-forgalom
Belföldön és EU-ban: korlátlan Bármely belföldi hálózatba:
0 Ft
EU-ba:
29,74 Ft
Bármely belföldi hálózatba és az EU-ba:
0 Ft

A Yettel által 2024. február 27-től bevezetett új díjcsomagok elnevezésükben és tartalmukban is többé-kevésbé megfeleltethetőek a korábbi díjcsomagoknak, azonban a bevezetésükkel lehetőséget adtak a szolgáltatónak, hogy a minden tarifacsomagot egyformán kezelő díjkorrekciótól függetlenül, a piaci folyamatokat és saját üzleti politikáját követve szabadon változtathassa a díjcsomagokban foglalt szolgáltatások körét és differenciáltan emelhesse, korrigálja, alakíthassa ki az új tarifáit.

Az új tarifacsomagok elnevezéseit tekintve a Yettel – egyszerűsítve az eddigieket – két nagyobb csoportot vezetett be, a korábbi ’Yettel XS+’, ’Yettel S Net+’, ’ Yettel S Talk+’ és ’ Yettel M Talk+’ díjcsomag neveket kivezetve az új kínálatban a két legkisebb hang- és adatmennyiséget kínáló díjcsomag a ’Yettel Start’, illetve a ’Yettel Start Net’ elnevezést kapta, míg a havi díjaikban foglalt magasabb adatkereteket, vagy korlátlan lebeszélhetőséget kínáló díjcsomagok a ’Yettel Prime’ előtaggal kerültek bevezetésre, hol a korábbi csomagok neveinek egyértelműen megfeleltethető (’+’ nélküli), hol némileg eltérő elnevezésekkel.

Az új díjcsomagok havi díjának fejében nyújtott szolgáltatások kialakítása terén a Yettel az idén bevezetett változtatásokkal egészen más stratégiát követ, mint a Vodafone. Abban viszont láthatóan hasonlóan gondolkodik mindkét szolgáltató, hogy egyre inkább a magasabb vagy korlátlan hang- vagy adatkereteket biztosító díjcsomagok értékesítése a célja és egy-két kisebb hang- és adatkeretet kínáló minimál csomag mellett inkább a jól kiszámítható, jól tervezhető bevételeket biztosító, magasabb havi díjú, bővebb szolgáltatásokat nyújtó díjcsomagok kerülnek egyre inkább túlsúlyba a kínálatában.

A régi és az új díjcsomagok tarifáinak összehasonlítása során így mindenképpen érdemes figyelembe venni, hogy mi állhat az elsőre egyértelműnek látszó, jelentős díjemelések mögött és ennek fényében értékelni a változásokat.

4. táblázat: A Yettel 2024. február 27-től értékesített új lakossági előfizetéses díjcsomagjai és főbb jellemzőik
Díjcsomag neve Havi díj (11 hónap  hűségvállalással és e-Komforttal) Havi díjban foglalt felhasznáható perc és/vagy SMS Saját hálózatból indított hívások percdíja EU roaming helyzetből indított hívások percdíja A havi díjban foglalt belföldön és EU roaming helyzetben felhasználható adatmennyiség Saját hálózatból küldött SMS-ek díja darabonként EU roaming helyetből küldött SMS-ek díja darabonként
Yettel Start 3 990 Ft Saját hálózatból bármely belföldi hálózatba vagy EU roaming helyzetből bármely belföldi hálózatba vagy EU-ba:
100 perc 
A havi díjban foglalt percek felett bármely belföldi hálózatba:
40 Ft
EU-ba:
94,18 Ft
A havi díjban foglalt percek felett bármely belföldi hálózatba és az
EU-ba:
40 Ft
1 GB Bármely belföldi hálózatba:
40 Ft
EU-ba:
29,74 Ft
Bármely belföldi hálózatba és az EU-ba:
40 Ft
Yettel Start Net 7 490 Ft Saját hálózatból bármely belföldi hálózatba vagy EU roaming helyzetből bármely belföldi hálózatba vagy EU-ba:
150 perc 
10 GB
Yettel Prime Simple Net 10 990 Ft 50 GB
Yettel Prime Simple 10 990 Ft Saját hálózatból bármely belföldi hálózatba vagy EU roaming helyzetből bármely belföldi hálózatba vagy EU-ba:
korlátlan perc
Belföldi hálózatba:
0 Ft
EU-ba:
94,18  Ft
Bármely belföldi hálózatba és az
EU-ba:
0 Ft
10 GB
Yettel Prime Plus Talk 13 990 Ft Saját hálózatból bármely belföldi hálózatba vagy EU roaming helyzetből bármely belföldi hálózatba vagy EU-ba:
korlátlan perc
1. roaming díjzónában felhasználható:
10 db SMS
30 GB A havi díjban foglalt SMS-ek felett bármely belföldi hálózatba és az EU-ba:
40 Ft
Yettel Prime Plus 13 990 Ft Saját hálózatból bármely belföldi hálózatba vagy EU roaming helyzetből bármely belföldi hálózatba vagy EU-ba:
300 perc 
A havi díjban foglalt percek felett bármely belföldi hálózatba:
40 Ft
EU-ba:
94,18  Ft
A havi díjban foglalt percek felett bármely belföldi hálózatba és az
EU-ba:
40 Ft
Belföldön:
korlátlan
EU-ban:
50 GB
Bármely belföldi hálózatba és az EU-ba:
40 Ft
Yettel Prime Extra 16 990 Ft Saját hálózatból bármely belföldi hálózatba vagy EU roaming helyzetből bármely belföldi hálózatba vagy EU-ba:
korlátlan perc
és 50 db SMS
Belföldi hálózatba:
0 Ft
EU-ba:
94,18  Ft
Bármely belföldi hálózatba és az
EU-ba:
0 Ft
Belföldön:
korlátlan
EU-ban:
100 GB
A havi díjban foglalt SMS-ek felett bármely belföldi hálózatba:
40 Ft
EU-ba:
29,74 Ft
A havi díjban foglalt SMS-ek felett bármely belföldi hálózatba és az EU-ba:
40 Ft
Yettel Prime Max 22 990 Ft Saját hálózatból bármely belföldi hálózatba vagy EU roaming helyzetből bármely belföldi hálózatba vagy EU-ba:
korlátlan perc és SMS (HBO MAX, Yettel Netpajzs)
Belföldön és az EU-ban:
korlátlan
Bármely belföldi hálózatba: 0 Ft
EU-ba:
29,74 Ft
Bármely belföldi hálózatba és az EU-ba:
0 Ft

A Yettel nem változtatott az új díjcsomagok esetében a korábbi perc és SMS díjain és nagyon jelentős adatkeret változások sem történtek, legfeljebb 5 GB-tal emelte egyes korábbi díjcsomagok adatkereteit a hasonló új díjcsomagoknál. Ehhez képest azonban – a január eleji havi díjaihoz viszonyítva – a bejelentett díjkorrekció mértékénél lényegesen magasabb, összességében 16,68- 36,43%-os emelést hajtott végre a szolgáltató.

A jelentős díjemelések alól kivételt egyedül az újonnan bevezetett, legkevesebb havi díjban foglalt szolgáltatást nyújtó ’Yettel Start’ csomag jelent, amelynek havi díja mind a már korrigált díjú, mind a januári tarifájú legolcsóbb díjcsomag áránál lényegesen alacsonyabb, bár jelentősen kevesebb szolgáltatást is nyújt ezért. A korábbi ’Yettel XS+’ csomagban foglalt 150 perc azonos irányú lebeszélhetőség helyett csak 100 percet biztosít és a korábban legolcsóbb díjcsomag 5 GB-os adatkerete helyett csak 1 GB-ot kínál, így valójában ennek a díjcsomagnak a bevezetésével nem a korábbi legkedvezőbb tarifájú díjcsomagját tette olcsóbbá a Yettel, hanem bevezetett helyette egy újabb, kedvezőbb áron kevesebb szolgáltatást nyújtó minimál tarifacsomagot.

Nagyon vegyes a kép ugyanakkor a bővebb szolgáltatást kínáló díjcsomagok esetében, melyeknél a meglepően magas arányú emelés valójában több esetben sokkal inkább az új díjcsomagokba beépített többletszolgáltatások kiszámítható plusz költségeit takarja, és nem egyszerű tarifaemelést jelent, bár ez utóbbira is van szembetűnő példa.

A ’Yettel Start Net’ például a korábbi hasonló díjcsomag, a ’Yettel XS+’ januári havi díjához képest 36,43%-kal kerül többe mindössze 5 GB többlet adattal. Ezzel szemben a ’Yettel Prime Simple Net’ havi díja, ha levonjuk belőle a plusz 100 perc díját, amit a díjcsomag biztosít a korábbi, hasonló ’Yettel S Net+’-hoz képest – és feltételezzük, hogy ezt a 100 plusz lebeszélhető percet a csomag előfizetői ki is tudják használni –, akkor valójában 17,66%-kal kedvezőbb a korábbi hasonló díjcsomag év eleji, korrekciót megelőző díjánál is. A többi díjcsomag esetében is nagyon változatos a kép a megnövekedett havi díjban foglalt plusz lebeszélhető percek vagy SMS-ek miatt. Ha ezek költségével korrigáljuk az új díjcsomagok havi díjait, akkor már közel sem olyan nagy arányú az áremelés, mint azt az abszolút értékek mutatják. Egyes ’Prime’ csomagoknál a szolgáltatásbővülés értékét figyelembe véve (ha ezeket valóban ki is tudják használni az előfizetők) nem is emelkedtek vagy csak minimális mértékben a tarifák, a januári havi díjakhoz viszonyítva sem. A ’Yettel Prime Plus’ és a ’Yettel Prime Extra’ esetében például 0%, illetve utóbbinál 3,45% a növekedés mindössze, míg másoknál, főleg, ahol adatkeret bővülés történt, a díjkorrekció mértékénél lényegesen magasabb, akár 29,45%-os tarifaemelést is láthatunk. Jelentősen drágult látszólag a szolgáltató legbővebb szolgáltatást nyújtó ’Yettel Prime Max’ díjcsomagjának a havi előfizetési díja is, mind a korábbi hasonló díjcsomag januári előfizetési díjához képest, mind a bejelentett díjkorrekció mértékéhez képest. Az új díjcsomag 21,6%-kal kerül többe, mint a korábbi, díjemelés előtti ’Yettel Prime Max+’, de a megemelt díjért cserébe a Yettel két (mások számára díjköteles) ingyenesen igénybe vehető szolgáltatást, ’HBO MAX’ előfizetést és ’Yettel Netpajzs’ szolgáltatást is biztosít a díjcsomag előfizetőinek.

Összességében tehát elmondhatjuk, hogy a Yettel esetében inkább a díjcsomagok és szolgáltatások újra szabásáról beszélhetünk 2024 elején, mint a díjkorrekcióval és az új díjcsomagok bevezetésével elsőre jelentős, dupla áremelésnek tűnő lépésről. A sok esetben jelentősen megemelt havi díjak többnyire bővülő szolgáltatásokkal is együtt járnak, nem csak egyszerű tarifaemelést jelentenek és a szolgáltató azirányú törekvését látszanak jelezni, hogy az előfizetők és a szolgáltató számára is minél inkább jól tervezhető bevételeket, illetve kiadásokat jelentő havi díjakat vezessen be a sokkal kevésbé előre látható, havi szinten változó és sokkal kiszámíthatatlanabb, forgalomfüggő konstrukciók helyett.

Magyar Telekom

A Magyar Telekom a fenti két szolgáltatótól sok mindenben eltérően közelít a díjcsomagképzés és a kínálatváltoztatás, illetve a szolgáltatási díjai felülvizsgálatának kérdéséhez is. Ez az eltérő logika már az elmúlt években is jól nyomon követhető volt, hiszen a Telekom kínálatában a hang- és adatcsomagok szétválasztásával a szolgáltató nem a másik két nagy szolgáltatónál körvonalazódni látszó egyszerűsítés elvét követi a kínálatában szereplő díjcsomagok kialakításánál, hanem a különböző hangcsomagok és a hozzájuk kötelezően, bizonyos megkötések mellett választható változatos adatcsomagok nagy számú kombinációjával inkább a nagyon eltérő fogyasztói igények minél pontosabb kielégítését kívánja láthatóan kielégíteni.

A sokféle választható hang- és adatcsomag kombináció közötti eligazodást pedig a nagyon beszédes és könnyen követhető elnevezésekkel igyekszik biztosítani. A hangcsomagok a közismert ruházati méretszámozás jól áttekinthető rendszerét követik, a ’Mobil’ előtagot követő ’XS’, ’S’, ’M’, ’L’, illetve ’XL’ elnevezésekkel, míg az adatcsomagok jellemzően az adatcsomagban foglalt adatmennyiséget mutatják a ’Net’ előtagot követő (eddig) ’4 GB’, ’10 GB’, ’50 GB’ megjelölésekkel, illetve a korlátlan csomagoknál a ’Gigaerős Korlátlan Net’ előtagot követően jelennek meg még az egyes plusz szolgáltatásokra utaló kiegészítő elnevezések.

Az előfizetéses mobil díjcsomag struktúrájának eltérő kialakítása mellett a Telekom a tavaly minden nagyobb szolgáltató által általánosan bevezetett inflációkövető díjkorrekció kérdéséhez és a kínálatának és tarifáinak felülvizsgálatához is sok tekintetben másképp közelített. 2023-ban, hasonlóan a Yettelhez, pontosan az előző évi, KSH által meghatározott fogyasztói árindexváltozás mértékével, 14,5%-kal emelte meg március 1-től a havi díjait, azonban eltérően a másik két nagy szolgáltatótól, nem vezetett be új díjcsomagokat, a korábbi díjcsomag kínálatát lényegében változatlanul hagyva csak az előfizetési díjait emelte meg, és azoknál a díjcsomagjainál, amelyeknek nem a teljes adatkerete volt felhasználható EU roaming helyzetben, megnövelte előtte, már január 1-től, majd március 1-től ismét az EU-ban is felhasználható adatkereteket, illetve a díjkorrekcióval egy időben felemelte az ’e-Pack’ kedvezmény összegét is, 600 Ft-ról 690 Ft-ra.

A Telekom idén, 2024-ben is március 1-től érvényesítette a díjkorrekciót, melynek mértékét, hasonlóan a másik két nagy szolgáltatóhoz, a KSH által számított fogyasztói árindexnél ezúttal alacsonyabb, és a másik két szolgáltatóénál is valamivel kedvezőbb, 15%-os mértékben határozta meg. A díjcsomag kínálatán azonban ekkor, a díjkorrekció bevezetésekor és azt megelőzően sem változtatott, leszámítva a még év elején, január 1-től, illetve majd március 1-től két lépésben bevezetett adatkeret növeléseket, melyek hasonlóan az előző évhez, ezúttal is a teljes elérhető adatkeretből az EU-ban, roaming helyzetben is felhasználható adatkereteket érintették. A ’Net 50 GB’ adatcsomag esetében előbb 2024. január 1-től 24 GB-ról 26 GB-ra, majd március 1-től 30 GB-ra emelte az EU roaming helyzetben is felhasználható adatkeretet, a belföldön korlátlan adathasználatot biztosító ’Gigaerős Korlátlan Net Okosvilág’ és ’Szórakozás’ csomagoknál előbb 37 GB-ról 40 GB-ra, majd 46 GB-ra, a ’Gigaerős Korlátlan Net Utazás’ csomag esetében pedig 47 GB-ról 50 GB-ra, majd 56 GB-ra emelt. A díjkorrekcióval egy időben felemelte ezúttal is az elektronikus számlázáshoz és online fizetéshez kapcsolódó havi díjkedvezmény összegét, 690 Ft-ról 800 Ft-ra, így az egy év hűségvállalással és ’e-Pack’ kedvezménnyel számított új havi díjak a bejelentett díjkorrekciós emelés mértékétől összességében valamivel alacsonyabb mértékben emelkedtek. A ’Digitális Jólét Alap Mobilcsomag’ esetében pedig – melynek a havi díját nem érintette a díjkorrekciós emelés – a kedvezmény növekedése a havi előfizetési díj csökkenését hozta.

5. táblázat: A Telekom 2024. március 1-ei díjkorrekciója előtt és után is értékesített lakossági előfizetéses díjcsomagjai és főbb jellemzőik
Díjcsomag neve (hang+ adatcsomag) 2024. március 1-ig érvényes havi díj (1 év  hűségvállalással és e-Packkel) 2024. március 1-től érvényes havi díj (1 év  hűségvállalással és e-Packkel) A havi díjban foglalt felhasználható perc és/vagy SMS Saját hálózatból indított hívások percdíja EU roaming helyzetből indított hívások percdíja A havi díjban foglalt belföldön és EU roaming helyzetben felhasználható adatmennyiség Saját hálózatból küldött SMS-ek díja darabonként EU roaming helyetből küldött SMS-ek díja darabonként
Digitális Jólét Alap Mobilcsomag 2 600 Ft 2 490 Ft Belföldön bármely belföldi hálózatba és EU roaming helyzetből belföldre leforgalmazható: 50 perc vagy SMS A havi díjban foglalt percek felett bármely belföldi hálózatba és az EU-ba:
37 Ft
Az EU-ba és a havi díjban foglalt percek felett bármely belföldi hálózatba:
37 Ft
4 GB A havi díjban foglalt SMS-ek felett bármely belföldi hálózatba:
37 Ft
EU-ba:
25 Ft
Az EU-ba, és a havi díjban foglalt SMS-ek felett bármely belföldi hálózatba: 25 Ft
Mobil XS  Net 10 GB 5 240 Ft 6 010 Ft 0 perc/SMS A havi díjban foglalt percek felett bármely belföldi hálózatba és az EU-ba:
37 Ft
10 GB A havi díjban foglalt SMS-ek felett bármely belföldi hálózatba és az EU-ba:
25 Ft
Net 50 GB 8 790 Ft 10 090 Ft Belföldön: 50 GB EU-ban: 30 GB
Mobil S Net 4 GB 4 550 Ft 5 220 Ft 80 perc vagy
SMS
bármilyen
alapdíjas irányba
leforgalmazható
belföldről belföldre és
EU roaming
helyzetből belföldi és
EU irányba
4 GB
Net 10 GB 6 610 Ft 7 590 Ft 10 GB
Net 50 GB 10 160 Ft 11 670 Ft Belföldön: 50 GB EU-ban: 30 GB
Gigaerős Korlátlan Net Okosvilág/ Szórakozás 14 630 Ft 16 810 Ft Belföldön: korlátlan EU-ban: 46 GB
Gigaerős Korlátlan Net Utazás 14 630 Ft 16 810 Ft Belföldön: korlátlan EU-ban: 56 GB, EU-n kívül: 2 GB
Mobil M Net 4 GB 5 810 Ft 6 670 Ft Telekom mobil és
otthoni alapdíjas
irányba belföldön
korlátlan + 30  
perc vagy SMS

bármilyen alapdíjas
irányba
leforgalmazható
belföldről belföldre és
EU roaming helyzetből
belföldi és EU irányba
A havi díjban foglalt percek felett belföldről
belföldre
Telekom mobil
és otthoni
alapdíjas irányba: 0 Ft, belföldön más hálózatba és az EU-ba: 37 Ft
A havi díjban foglalt percek felett bármely belföldi hálózatba és az EU-ba:
37 Ft
4 GB
Net 10 GB 7 870 Ft 9 040 Ft 10 GB
Net 50 GB 11 420 Ft 13 120 Ft Belföldön: 50 GB EU-ban: 30 GB
Gigaerős Korlátlan Net Okosvilág/ Szórakozás 15 890 Ft 18 260 Ft Belföldön: korlátlan EU-ban: 46 GB
Gigaerős Korlátlan Net Utazás 15 890 Ft 18 260 Ft Belföldön: korlátlan EU-ban: 56 GB, EU-n kívül: 2 GB
Mobil L Net 4 GB 9 360 Ft 10 750 Ft Korlátlan hívás és
1000 db SMS

bármilyen alapdíjas
irányba belföldről
belföldre és EU
roaming helyzetből
belföldi és EU irányba
Belföldről bármely belföldi hálózatba: 0 Ft, belföldről az EU-ba:
37 Ft
Bármely belföldi hálózatba és az EU-ba:
0 Ft
4 GB
Net 10 GB 11 420 Ft 13 120 Ft 10 GB
Net 50 GB 14 970 Ft 17 200 Ft Belföldön: 50 GB EU-ban: 30 GB
Gigaerős Korlátlan Net Okosvilág/ Szórakozás 19 440 Ft 22 340 Ft Belföldön: korlátlan EU-ban: 46 GB
Gigaerős Korlátlan Net Utazás 19 440 Ft 22 340 Ft Belföldön: korlátlan EU-ban: 56 GB, EU-n kívül: 2 GB
Mobil XL Net 4 GB 12 450 Ft 14 300 Ft Belföldi és EU alapdíjas irányba, belföldről és EU roaming helyzetből korlátlan beszélgetés és belföli irányba korlátlan SMS. EU alapdíjas irányba 1000 db SMS küldhető díjmentesen 0 Ft 4 GB Bármely belföldi hálózatba: 0 Ft, a havi díjban foglalt SMS-ek felett az EU-ba:
25 Ft
0 Ft
Net 10 GB 14 510 Ft 16 670 Ft 10 GB
Net 50 GB 18 060 Ft 20 750 Ft Belföldön: 50 GB EU-ban: 30 GB
Gigaerős Korlátlan Net Okosvilág/ Szórakozás 22 530 Ft 25 890 Ft Belföldön: korlátlan EU-ban: 46 GB
Gigaerős Korlátlan Net Utazás 22 530 Ft 25 890 Ft Belföldön: korlátlan EU-ban: 56 GB, EU-n kívül: 2 GB

A Magyar Telekom tehát láthatóan a tavalyi mintát követte idén is a díjkorrekcióval megvalósított tarifaváltoztatás terén, azzal az eltéréssel, hogy idén a KSH által közzétett fogyasztói árindex változásnál valamivel alacsonyabb mértéket alkalmazott. Rövidesen azonban, alig másfél hónappal az emelés után, a másik két nagy szolgáltatóhoz hasonlóan a Telekom is szükségesnek tartotta felülvizsgálni a kínálatát és 2024. április 10-től új díjcsomagokat vezetett be, így nem sokkal a díjkorrekciót követően idén ezúttal ez a szolgáltató is jelentősen megújította az év elején a díjcsomag kínálatát. A korábbi, díjkorrekcióval megemelt havi díjú díjcsomagok (mind a hang-, mind az adatcsomagok) nevei egységesen a ’2022’ utótaggal bővültek és 2024. május 1-től a Telekom le is zárta ezeket a díjcsomagjait. A régebbi díjcsomagok közül egyedül a ’Digitális Jólét Alap Mobilcsomag’ maradt továbbra is a szolgáltató kínálatában, a már említett csökkent havi díjjal.

Az új díjcsomagok kialakítása során szembetűnő, hogy a Telekom is egyre inkább törekszik a hangcsomagjai egyszerű és átlátható rendszerének a kialakítására. A korábbi elnevezési logikát követő, ’2024’-es utótaggal kiegészített ’Mobil S 2024’ havi díja nem tartalmaz egyáltalán leforgalmazható perc vagy SMS mennyiséget, a ’Mobil M 2024’ belföldön Telekom irányba korlátlan hívást és 1000 db SMS-t, a ’Mobil L 2024’ belföldről belföldre és roaming helyzetben belföldi és EU irányba is korlátlan hívást és 1000 db SMS-t, a ’Mobil XL 2024’ hangcsomag pedig az EU-n belül (természetesen a belföldi irányokat is beleértve) korlátlan hívást és 1000 db SMS-t kínál. Jól láthatóan megjelenik itt is a korlátlanság minél szélesebb körű kiterjesztése az egzakt, forgalom alapú elszámolás vagy a perc kedvezmények differenciálása helyett. A perc és SMS díjak nem változtak, de ezek egyre kevésbé bírnak jelentőséggel a legtöbb díjcsomag esetében, hiszen a korlátlanság mellett mind az előfizetőknek, mint a szolgáltatónak nagyfokú kiszámíthatóságot biztosítanak az új hangcsomagok.

6. táblázat: A Telekom 2024. április 10-től értékesített új lakossági előfizetéses díjcsomagjai és főbb jellemzőik
Díjcsomag neve (hang + adatcsomag) Havi díj (1 év  hűségvállalással és e-Packkel) A havi díjban foglalt felhasználható perc és/vagy SMS Saját hálózatból indított hívások percdíja EU roaming helyzetből indított hívások percdíja A havi díjban foglalt belföldön és EU roaming helyzetben felhasználható adatmennyiség Saját hálózatból küldött SMS-ek díja darabonként EU roaming helyzetből küldött SMS-ek díja darabonként
Mobil S    2024  Net 15 GB 2024 6 690 Ft 0 perc/SMS Bármely belföldi hálózatba és az EU-ba: 37 Ft 15 GB Bármely belföldi hálózatba:
37 Ft
EU-ba:
25 Ft
Bármely belföldi hálózatba és az EU-ba:
25 Ft
Net 60 GB 2024 9 690 Ft

Belföldön: 60 GB
EU-ban: 30 GB

Mobil M 2024 Net 5 GB 2024 5 990 Ft Telekom mobil és
otthoni alapdíjas
irányba belföldön
korlátlan
hívás
és 1000 db SMS
A havi díjban foglalt percek felett belföldről
belföldre
Telekom mobil
és otthoni
alapdíjas irányba: 0 Ft, belföldön más hálózatba és az EU-ba: 37 Ft
Bármely belföldi hálózatba és az EU-ba:
37 Ft
5 GB A havi díjban foglalt SMS-ek felett bármely belföldi hálózatba:
37 Ft
EU-ba:
25 Ft
A havi díjban foglalt SMS-ek felett bármely belföldi hálózatba és az EU-ba:
25 Ft
Net 15 GB 2024 8 990 Ft 15 GB
Net 60 GB 2024 11 990 Ft Belföldön: 60 GB
EU-ban: 30 GB
Gigaerős Korlátlan Net Okosvilág 2024/ Biztonság 2024 16 090 Ft Belföldön: korlátlan EU-ban: 45 GB
Gigaerős Korlátlan Net Utazás 2024 16 090 Ft Belföldön: korlátlan EU-ban: 60 GB, EU-n kívül: 5 GB
Gigaerős Korlátlan Net Szórakozás 2024/Netflix 2024 17 090 Ft Belföldön: korlátlan EU-ban: 50 GB
Mobil L  2024 Net 5 GB 2024 9 890 Ft Korlátlan hívás és
1000 db SMS
bármilyen alapdíjas
irányba belföldről
belföldre és EU
roaming helyzetből
belföldi és EU irányba
Belföldről bármely belföldi hálózatba: 0 Ft, belföldről az EU-ba:
37 Ft
Bármely belföldi hálózatba és az EU-ba:
0 Ft
5 GB
Net 15 GB 2024 12 890 Ft 15 GB
Net 60 GB 2024 15 890 Ft Belföldön: 60 GB        EU-ban: 30 GB
Gigaerős Korlátlan Net Okosvilág 2024/ Biztonság 2024 19 990 Ft Belföldön: korlátlan EU-ban: 45 GB
Gigaerős Korlátlan Net Utazás 2024 19 990 Ft Belföldön: korlátlan EU-ban: 60 GB, EU-n kívül: 5 GB
Gigaerős Korlátlan Net Szórakozás 2024/Netflix 2024 20 990 Ft Belföldön: korlátlan EU-ban: 50 GB
Mobil XL 2024 Net 5 GB 2024 13 190 Ft Korlátlan hívás és
1000 db SMS
bármilyen alapdíjas
irányba belföldről
belföldre, belföldről
az EU-ba, és EU
roaming helyzetből
belföldi és EU irányba 
0 Ft 5 GB
Net 15 GB 2024 16 190 Ft 15 GB
Net 60 GB 2024 19 190 Ft Belföldön: 60 GB        EU-ban: 30 GB
Gigaerős Korlátlan Net Okosvilág 2024/ Biztonság 2024 23 290 Ft Belföldön: korlátlan EU-ban: 45 GB
Gigaerős Korlátlan Net Utazás 2024 23 290 Ft Belföldön: korlátlan EU-ban: 60 GB, EU-n kívül: 5 GB
Gigaerős Korlátlan Net Szórakozás 2024/Netflix 2024 24 290 Ft Belföldön: korlátlan EU-ban: 50 GB

Az új adatcsomagok esetében is megfigyelhető az eltolódás  a magasabb vagy korlátlan adatkeretek és az egyre bővülő körű beépített plusz szolgáltatások felé, de itt, ha meg is emelte a szolgáltató az adatkereteket, megtartott továbbra is három korlátos adat díjcsomagot is (’Net 5 GB 2024’, ’Net 15 GB 2024’ és ’Net 60 GB 2024’) a korlátlan belföldi és különböző más kedvezményekkel kombinált ’Gigaerős Korlátlan Net *** 2024’ adatcsomagok mellett, amelyek közül a legkisebb adatkeretű csomagot kivéve, hasonlóan a korábbi rendszerhez, mindegyik adatcsomag kombinálható mindegyik hangcsomaggal. Az új, ’Gigaerős Korlátlan Net’ előtaggal rendelkező ’2024’-es, havi díjukért belföldön korlátlan adatkeretet biztosító adatcsomagok vagy az EU roaming helyzetben (esetleg azon kívül is) is felhasználható adatkereteik nagyságában, vagy egyes plusz szolgáltatások elérhetőségében különböznek. Érdekes újdonság, hogy a Telekomnál idén már két korlátlan adat díjcsomagba is beépített a szolgáltató egy-egy alap mozicsatorna előfizetést. A piacon először a ’Gigaerős Korlátlan Net Szórakozás’ díjcsomagban jelent meg az HBO MAX előfizetés, mint plusz szolgáltatás, idén pedig már Netflix előfizetés is elérhető a szolgáltató díjcsomag kínálatában, a ’Gigaerős Korlátlan Net Netflix 2024’ tarifacsomagban.

A fenti táblázatok is jól mutatják, hogy a Telekom régi és új díjcsomagjai elég egyértelműen megfeleltethetőek egymásnak, azzal a kivétellel, hogy a hasonló elnevezésű hangcsomagok közül a korábbi ’Mobil XS’ helyett az új ’Mobil S 2024’ vette át a szolgáltatónál a korábbi legkisebb hangcsomag szerepét. Az új díjcsomagok esetében a korábbiakhoz képest egyértelműen látszik emellett az is, hogy minden hang- és adatcsomag kombináció esetében többletszolgáltatásokat kínál a szolgáltató. A hangcsomagoknál a korlátlanság dominál, ott is, ahol eddig csak kevesebb leforgalmazható percet kínált a havi díj ellenében – kivéve a ’Mobil S 2024’ tarifacsomagot, amely egyáltalán nem tartalmaz semmilyen leforgalmazható perc vagy SMS mennyiséget –, az adatcsomagoknál pedig nőttek mind a belföldön, mind az EU-ban felhasználható adatkeretek minden adatcsomag esetében, a korlátlan belföldi adatkeret kínáló adatcsomagok esetében pedig az EU-ban vagy azon kívül felhasználható adatkeretek emelkedtek.

A sok esetben jelentősen bővülő szolgáltatások mellett ugyanakkor a díjkorrekcióval emelt, március 1-től bevezetett havi díjakhoz képest egyetlen díjcsomag-kombinációt (a legolcsóbbat) kivéve minden díjcsomag esetében kedvezőbb havi díjakat hoztak az újonnan bevezetett tarifacsomagok. A szolgáltató 0,55-11,88% közötti mértékben mérsékelte a március elején megemelt havi díjait, legszembetűnőbb módon és legnagyobb mértékben a korlátlan adatcsomagokat tartalmazó csomag-kombinációk esetében.

Az új csomagok bevezetésével megvalósított újabb díjkorrekciójával a Telekom a március 1-jén bevezetett emelést megelőzően érvényes havi díjait bizonyos mértékig így is megemelte, de lényegesen kisebb mértékben, mint a bejelentett 15%-os díjkorrekció, és a kisebb mértékű emelések mellett többletszolgáltatásokat is kínál minden díjcsomagja esetében. Egyedül a legolcsóbb tarifacsomagjának, a ’Mobil S 2024’ és ’Net 15 GB 2024’ kombinációnak a havi díja nőtt jelentős mértékben, még a bővülő adatkeret mellett is, összességében 27,67%-kal. A többi díjcsomag-kombináció esetében (jellemzően a ’Net 15 GB 2024’ adatcsomagot tartalmazó kombinációkat kivéve, amelyeknél minden hangcsomaggal kombinálva 10% feletti volt ez az érték) jóval 10% alatt maradt a díjemelés mértéke, sőt a korlátlan csomagoknál sokszor egészen alacsony szinten, mindössze 1,26- 3,37% között alakult.

A kártyás mobiltelefon díjcsomag kínálat alakulása 2024 elején

Bár a mobilpiacnak csak kis részét fedi le és a lakosság lényegesen kisebb arányban veszi igénybe ezt a szolgáltatást, érdemes szót ejteni röviden mégis a jelenleg elérhető kártyás mobil díjcsomagokról és az ezek kínálatában bekövetkezetett változásokról is, hiszen az idei év eleje ezen a téren is hozott kisebb kiigazításokat.

A hazai kártyás díjcsomag kínálat hosszú ideje lényegében szinte változatlan, és a szolgáltatók jellemzően egy-két csomaggal és ezekhez több-kevesebb plusz kiegészítő szolgáltatással vannak csak jelen ezen a piacon. Láthatóan nem ezt a szegmenst tekintik a verseny és a jelentősebb, kiszámítható bevételeik fő terének, azonban egyes társadalmi csoportok és élethelyzetek továbbra is megkívánhatják egy egyszerűbb, olcsóbb, havidíj független mobil elérhetőség biztosítását, így ma is van még relevanciája ennek a típusú szolgáltatásnak is. Az egyes előfizetéses díjcsomagok esetében bevezetett jelentős tarifaemeléseket tekintve pedig bizonyos esetekben alternatívát is jelenthetnek a kisebb előfizetéses díjcsomagok kiváltására, így érdemes legalább röviden áttekinteni a három legjelentősebb hazai szolgáltató ajánlatait.

A Magyar Telekomnak egyetlen kártyás díjcsomagja van, a ’Domino Fix’, melynek van egy online és több személyesen, a Telekom üzleteiben, vagy más partner üzletekben megvásárolható formája is. A díjcsomaghoz elérhető ’Domino Extra’ SIM-kártya online 990 Ft-ba kerül, míg a Telekom üzletekben 1990 Ft egyszeri díjért vásárolható meg, és ezért a szolgáltató egy fizikai kártyát, 2 GB adatot és 40 perc alapdíjas belföldi vagy EU roaming helyzetből indított hívást kínál 366 nap rendelkezésre állási idővel. A szintén ehhez a díjcsomaghoz személyesen megvásárolható ’Domino’, illetve ’Domino Quick’ SIM-kártyák pedig egyszeri 990 Ft-os díjért 1 GB adatot, 20 perc hívást a fenti irányokba, illetve 120 nap rendelkezésre állási időt biztosítanak. A további feltöltésekkel mindegyik előbbi SIM-kártya esetében belföldön és EU roaming helyzetben EU-n belül és belföldi irányba 27 Ft/perc, nemzetközi irányba 81 Ft/perc tarifával lehet telefonálni, illetve belföldön és belföldről az EU-ba 27 Ft, az EU-ból belföldre vagy az EU-n belülre 25 Ft az SMS-küldés díja. A kártyákhoz sokféle adat és hang kiegészítő csomag és különböző kedvezmények, opciók társulhatnak, amelyekkel jelentős mértékben csökkenthetők a perc és SMS díjak, illetve egészen magas, akár korlátlan felhasználható adatmennyiség is elérhető. A nagyon sokféle igényt kielégítő kínálatán a Telekom idén csak annyiban változtatott, hogy tovább növelte a korlátlan belföldi internethasználatot biztosító kiegészítő szolgáltatás esetében az EU-ban is felhasználható adatkereteket a korábbi 29 GB-ról 32 GB-ra.

A Vodafone szintén egyetlen kártyás díjcsomagot kínál (’TUTI 100+’), mely kezdeti, egyszeri költségek nélkül, díjmentes adat- és beszédopcióval akár feltöltés nélkül is használható. Az aktiváláskor 1 GB adatot és 100 perc belföldön vagy EU roaming helyzetben belföldi és EU irányban lebeszélhető hívás lehetőséget biztosít, illetve 100 MB díjmentes adatot ad havonta, hétfőnként 60 perc ingyenes hívással a fenti irányokba. A további hívásdíjak belföldön és EU roaming helyzetből EU-n belül és belföldre 19 Ft/perc, nemzetközi irányba 76 Ft/perc, míg az SMS küldés díja az előbbi irányokba 25 Ft, az utóbbiba 24 Ft. A Vodafone esetében is többféle adat és hang kiegészítő szolgáltatás és opció érhető el, akár korlátlan beszéd és adatkeret is belföldi és EU roaming helyzetben. Idén a Vodafone szintén csak az EU-ban is felhasználható adatkereteit emelte két adatbővítő szolgáltatása esetében, 1-1 GB-tal, mást nem változtatott. 

A Yettel esetében – a másik két szolgáltató szinte alig változó kínálatával szemben – újdonságot jelentett az év elején, hogy február 27-tel, az új számlás díjcsomagjai bevezetésével egy időben ezúttal a kártyás kínálatát is megújította, és a két korábbi díjcsomagját lecserélte egy újra. Idén tavasztól így a Yettelnek is már csak egyetlen kártyás tarifacsomagja van, melyet attól függően, hogy a Yettel üzleteiben vagy más partnereknél vesz meg az ügyfél, eltérő néven kínál (’Yettel Feltöltőkártya’, illetve ’Yettel Feltöltőkártya Expressz’ elnevezéssel), de tartalmában és díjaiban, illetve a hozzájuk választható kiegészítőket és opciókat tekintve azonos feltételekkel vásárolhatóak meg. Mindkét esetben három alap ’hangjegy extra’ szolgáltatás választható kötelezően a kártyához , 500 Ft, 1500Ft, illetve 3000 Ft egyszeri díjért, melyekhez 30 Ft-os belföldi és EU roaming helyzetből EU-n belülre és belföldre irányuló hívás- és SMS díj, illetve a számlás előfizetések esetében is érvényes nemzetközi percdíjak társulnak. A Yettel esetében is több kiegészítő szolgáltatás és opció választható a kártyás csomagokhoz, azonban ezek sokkal szűkebb körűek, mint a másik két nagy szolgáltatónál, és a korábbi csomagokétól is lényegében csak a pár napon belül felhasználható plusz adatkereteket és roaming hívás kedvezményeket tekintve térnek el.

Általános trendek a mobil piacon

Rendkívül mozgalmasan indult tehát az év eleje a mobil piacon, azonban annak ellenére, hogy az előre bejelentett inflációkövető díjkorrekciók már előrevetítették a várható jelentős tarifaemeléseket, és mind a lakosság körében, mind a sajtó részéről a legnagyobb várakozás a KSH-indexre és az emelések tényleges mértékének bejelentésére fókuszált, valójában sokkal bonyolultabb átrendeződés volt megfigyelhető az év első hónapjaiban a mobilszolgáltatók előfizetéses mobiltelefon díjcsomag kínálatában és árazásában.

A díjkorrekció tavalyi bevezetése láthatóan nem érte el teljes mértékben azt az eredményt, amit a szolgáltatók vártak tőle. A Vodafone és a Yettel esetében ez már tavaly is jól látszott, hiszen nem sokkal azt követően, hogy az infláció mértékével megemelték az előfizetési díjaikat – illetve a Yettel esetében már azt megelőzően – új díjcsomagokat vezettek be, és valójában az új csomagok bevezetésével alakították ki az új díjcsomag kínálatukat és tarifáikat, akkor jellemzően tovább is emelve az áraikat ezzel a lépéssel.

Idén pedig, bár a tavalyihoz nagyon hasonlóan indult az inflációkövető díjkorrekciók alkalmazása mindegyik nagy mobilszolgáltatónál, az első újdonságot az jelentette, hogy a szolgáltatók láthatóan „sokallták” a KSH által közzétett érték alkalmazását és már egyik szolgáltató sem a KSH által kiszámított fogyasztói árindex növekedés mértékével emelte meg a havi díjait, függetlenül attól, hogy melyik indexálási időszakot követi, hanem egy ennél alacsonyabb szintet határozott meg, illetve az előző évtől eltérően ezúttal mindhárom nagy szolgáltató március elejére időzítette az emelést, többé-kevésbé azonos szintre beállítva annak mértékét is.

A díjkorrekció azonban láthatóan még így sem tudta minden szempontból azt az eredményt hozni, amelyet eredetileg a bevezetésekor várhattak tőle a szolgáltatók, mert ezúttal már mindhárom nagy szolgáltató a díjkorrekcióval közel egyidőben, vagy legfeljebb egy-másfél hónapos eltéréssel teljesen megújította kínálatát és új díjcsomagokat vezetett be, az inflációkövető emeléseket pedig kizárólag a korábbi, és az értékesítés alól rövidesen lezárandó díjcsomagok esetében alkalmazták. A díjkorrekciós emelések így szinte kizárólag a korábbi ügyfeleket és a korábbi, már nem előfizethető csomagokat érintették, illetve a régi díjcsomagokban benne ragadt ügyfelek havi díjait emelték meg jelentős mértékben. A szolgáltatók jelenleg elérhető, előfizethető díjcsomag kínálatára ugyanakkor lényegében nem voltak hatással, hacsak annyiban nem, hogy a korábbi díjcsomagok nagymértékben megnövekedett tarifái jelentős motivációt jelenthetnek a régebbi, már lejárt hűségidejű vagy határozatlan idejű előfizetéssel rendelkező ügyfeleknek az új csomagokra való váltásra.

Az inflációkövető, minden díjcsomag esetében azonos mértékű korrekció alkalmazásával szemben az újonnan bevezetett díjcsomagok esetében a szolgáltatók egészen más stratégiát követtek az árazás tekintetében. Bár az új csomagok sokban hasonlítanak a korábbi díjcsomagokhoz, és a havi díjaik is magasabbak többségében a korábbiakhoz képest, az „emelések” mértéke egyáltalán nem általános. Vannak olyan díjcsomagok, amelyek a díjkorrekció bevezetése előtti árszinten maradtak, vagy csak kevéssel, alig pár százalékkal emelkedett meg az áruk a korábbi hasonló díjcsomagokéhoz képest, vagy a beépített többletszolgáltatások árával növekedett csak, ha növekedett egyáltalán a tarifájuk, míg más csomagoknál a díjkorrekció mértékénél sokkal magasabb volt a díjnövekedés mértéke. A tarifák megemelése mindazonáltal a legtöbb esetben a havi díjban térített szolgáltatások körének vagy mennyiségének növekedésével is együtt járt idén.

Általános tendenciának tekinthető, függetlenül a szolgáltatók különböző árazási stratégiájától, hogy folyamatosan nő a díjcsomagokhoz tartozó belföldön, illetve az EU területén roaming helyzetben is felhasználható adatkeretek mérete, és egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a díjcsomagok kialakítása során a korlátlanságot kínáló csomagok, mind a hívás-, mind az adatforgalom tekintetében. A korábban sokszor nagyon átláthatatlan, sokféle eltérő kedvezményt és díjazási tételt, havi díjban foglalt kedvezményt biztosító csomagok helyett egyre inkább az egyszerűbb, átláthatóbb díjcsomag kialakítás kerül előtérbe, különösen a hangszolgáltatás tekintetében, és jól látható törekvésnek tűnik a legtöbb szolgáltató esetében, hogy igyekeznek minél kiszámíthatóbbá tenni a bevételeiket és minél több szolgáltatást beépíteni a havi díjakba, hogy a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák az esetleges, olykor nagy eltéréseket is mutató, forgalomfüggő tételeket a bevételeik között. Különösen szembetűnő ez a Vodafone esetében az új díjcsomagok kialakításánál, ahol minden új díjcsomag kínál valamilyen formában korlátlanságot, vagy a hívások vagy az adathasználat terén, de ugyanez elmondható a Telekom hangcsomagjairól is (egy kivétellel valamilyen irányba legalább korlátlan hívást kínálnak) és a Yettelnél is egyre inkább szembetűnő ez a tendencia – bár ez utóbbi szolgáltató még alkalmazza, ha jelentősen megemelt számokkal is a díjcsomag havi díjában foglalt percekkel való díjcsomag differenciálást.

A kártyás mobil piacon ez az egyszerűsítési folyamat már korábban lezajlott, itt a nagy szolgáltatók ma már csak egy-egy kártyás díjcsomagot kínálnak és inkább már csak az opciók, kiegészítő szolgáltatások terén biztosítanak bővebb választékot. Az egyes választható opciók, kiegészítő adat és hang szolgáltatások mellett egyes szolgáltatók ugyanakkor nagyon hasonló szolgáltatási palettát tudnak már nyújtani, mint az előfizetéses csomagok esetében, így az egyre jelentősebb rendszeres havi kiadást jelentő előfizetéses díjcsomagok választása helyett – azok számára, akiknek kevésbé állandó és kiszámítható a telefonálási és adathasználati igényük – a kártyás csomagok bizonyos esetekben reális alternatívát nyújthatnak.

Lábjegyzetek, hivatkozások

 1. Mobilpiac: a legolcsóbb díjcsomagok drágultak, de többet is nyújtanak érte;
  Mobilpiac: kismértékű árnövekedés, bővülő adatkeretek;
  Jelentős változások történtek a mobilszolgáltatók díjcsomagkínálatában;
  A nyilvános lakossági számlás mobiltelefon díjcsomag kínálat változásai 2023. I. negyedév

 2. Az előző években a Digi Kft. is szerepelt az elemzéseinkben, azonban mivel a cég 2024-ben már csak a meglévő előfizetőinek nyújt mobiltelefon szolgáltatást, új szerződés nem köthető, így idén már kikerült a bemutatott szolgáltatók köréből.
 3. Az EU roaming helyzetben felhasználható adatkeretek emeléseinek hátterében elsősorban az erre vonatkozó Európai Uniós szabályozás áll, miszerint: „Az alkalmazandó belföldi mennyiségi korlátozások sérelme nélkül korlátlan adatcsomag esetében a barangolást végző ügyfélnek biztosítani kell azt a lehetőséget, hogy időszakos Unión belüli utazásai során belföldi kiskereskedelmi áron vegyen igénybe legalább kétszer akkora volumenű kiskereskedelmi barangolásos adatátviteli szolgáltatást, mint amennyi az adott korlátlan adatcsomag teljes számlázási időszakra vonatkozó teljes, héa (áfa) nélküli belföldi kiskereskedelmi ára osztva a szabályozott barangolásos adattovábbítási szolgáltatásoknak az 531/2012/EU rendelet 12. cikkében említett nagykereskedelmi díjával.”(2016/2286 EU rendelet 4. cikk (2) pontja). Az adatkeretek évente változó előírt minimális nagyságának pontos meghatározásához az előbbi rendelet, illetve a 2022/612 EU rendelet 11. cikkében rögzített nagykereskedelmi árak szolgálnak alapul.
 4. Érdemes megjegyezni, hogy szintén az NMHH adatai szerint a 8,14 millió aktív, érvényes előfizetés közül 7,4 millió előfizetés volt, amelyen valamilyen (hívás, adat vagy SMS) forgalom is bonyolódott.
 5. A szolgáltató ÁSZF-jében valójában már valamivel korábban, a 2023. januári bevezetést megelőzően, 2022. végén megjelent a díjkorrekció alkalmazásának várható időpontja és formája.
 6. A „görgethető adatkeret” a Vodafone egyedi plusz szolgáltatása a nem korlátlan adatkeretet biztosító díjcsomagjai esetében. Azt jelenti, hogy az előfizető a tarifacsomagjához tartozó adatkeretének az adott hónapban fel nem használt részét átviheti és felhasználhatja a következő hónapban is. A görgetett adatkeret nem halmozható, az előző hónapról átvitt mennyiség a rákövetkező hónap végéig használható fel és a görgetés feltétele, hogy a felhasználó az adott hónapban legalább 1 Mbyte adatot felhasználjon a görgethető adatkeretéből.
 7. Az EU-n belül és aktív Világ Napijegy szolgáltatással annak érvényességi területén belüli országok esetében.
 8. A „megosztható adat” azt jelenti, hogy a Maxi+ díjcsomag előfizetői 10 GB adatot megoszthatnak két SIM kártya között egy ügyfélszámon belül a szintén előfizetéses Vodafone díjcsomaggal rendelkező családtagjaikkal, barátaikkal a mindenkori Roaming díjszabás szerinti 1. díjzónában, illetve aktív Világ Napijegy szolgáltatás mellett a Világ Napijegy érvényességi területén belül.
 9. Az e-Pack kedvezményt azok az előfizetők vehetik igénybe, akik elektronikus számlázást választanak és a számláikat online és időben befizetik.
 10. A ’2024’-es megjelölés csak az ÁSZF-ben szerepel, és a régi és az új díjcsomagok közötti megkülönböztetést szolgálja. A honlapon megjelenített díjcsomag neveknél nem tünteti fel a szolgáltató.
 11. A három hangjegy extra a ’Yettel 5 napos hangjegy extra’ 500 Ft egyszeri díjért 1000 Ft EU roaming lebeszélhetőséggel, a ’Yettel 3 GB 5 napos mobilnet extra’ 1500 Ft-ért 3000 Ft EU roaming lebeszélhetőséggel és a ’Yettel 10 GB 5 napos mobilnet extra’ 3000 Ft-ért 6000 Ft EU roaming lebeszélhetőséggel.