K/23230-7/2023. számú határozat: ismételt elektronikus kereskedelmi bírság a Droppy Kft. hírlevélküldési gyakorlatával szemben

Közzétéve: 2024. július 2.

A Kérelmező 2023. október 31-én kérelmet nyújtott be a Hatósághoz, amelyben kéretlen elektronikus hirdetéssel kapcsolatos felügyeleti eljárás lefolytatását kezdeményezte az elektronikus elérhetőségére a bounce@mindenkupon.hu e-mail címről kéretlenül érkezett, csatolt elektronikus hirdetés miatt.

A Hatóság a Kérelmező által benyújtott adatokból, elsősorban az üzenet fejlécéből megállapította, hogy a Kérelmező a bounce@mindenkupon.hu emailcímről kapta a kéretlen hirdetést, és az  Ügyfél maga is elismerte, hogy a kéretlen hirdetést ő küldte.

A Hatóság a tavalyi év során kérelemre indított eljárásban hasonló jogszabálysértések miatt megtiltotta az Ügyfélnek, hogy a K/16793-6/2022. határozat véglegessé válását követően az elektronikus hirdetések jogsértő küldését folytassa és felhívta az Ügyfél figyelmét, hogy amennyiben a jövőben ismét megsérti a Grt. 6. §-át, úgy akár ötszázezer forintig terjedő elektronikus kereskedelmi bírsággal is sújtható. Ezt követően a hatóság ismételten megtiltotta Ügyfélnek a fenti tevékenységet a K/12262-12/2023. számú határozatában és Ügyfelet 300.000 Ft bírsággal sújtotta.

A jogsértés ismételt elkövetése miatt a Hatóság jelen eljárásban a bírság összegét 400 000 (azaz négyszázezer) forintban határozta meg.

A Hatóság a bírság összegének mérlegelése és a jogkövetkezmények megállapítása során figyelembe vette, hogy az Ügyfélnek egy éven belül már harmadik alkalommal tiltotta meg a Hatóság a kéretlen hirdetések kiküldését és a leiratkozási szabályok betartására többszörösen felszólította.