Ügyintézési lehetőségek a bizalmi szolgáltatásokkal összefüggésben

Legutóbb frissítve: 2017. május 10.

A bizalmi szolgáltatásokkal összefüggő ügyintézés történhet:

  • személyesen a Hatóság Ügyfélszolgálatán (1133 Budapest, Visegrádi utca 106.)
  • írásban  az E-szolgáltatás-felügyeleti osztálynak címezve (1525 Budapest, Pf. 75.)

A bizalmi szolgáltatásokat érintő hatósági eljárásokkal kapcsolatosan információ kérhető az E-szolgáltatás-felügyeleti osztálytól a

(+36-1) 457-7100 telefonszámon,

illetve

a (+36 -1) 356-5520 telefax számon.

A Hatóság eljárásaira a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv rendelkezései az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben megfogalmazott eltérésekkel alkalmazandók. A Hatóság érdemi döntését a kérelem előterjesztésétől számított két hónapon belül köteles meghozni. A Hatóság határozatai ellen a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályainak megfelelően fellebbezésnek van helye, amelyet a Hatóság elnökéhez kell címezni, de az elsőfokú határozatot hozó szervnél kell benyújtani.

A Hatóság eljárásaiért a 25/2016. (VI. 30.) BM rendeletben meghatározott különös, illetve az illetékekről szóló 1990. XCIII. törvény szerinti általános igazgatási eljárási díjat, illetve eljárási illetéket kell fizetni.