Bizalmi szolgáltatások

Az elektronikus aláírással kapcsolatos jogszabályi változások, melyek 2016. július elsején léptek hatályba, az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatók és szolgáltatások nyilvántartásában is lényegi változásokat idéznek elő. Az új, immár "bizalmi szolgáltatásoknak" minősülő szolgáltatók és szolgáltatások nyilvántartása, július 1-jét követő bejegyzései itt, a bizalmi szolgáltatások nyilvántartásában érhetők el.

A korábbi elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatások nyilvántartása itt érhető el, 2016. június 30-án lezárt tartalommal annak érdekében, hogy a korábbi elektronikus aláírások kapcsolatos szolgáltatók nyilvántartási információi elérhetőek legyenek az ellenőrzések érdekében, illetve annak érdekében, hogy az elektronikus ügyintézésről szóló 2015. évi CCXXII. törvényben biztosított átmeneti időszak alatt a korábbi, 2016. június 30-áig nyilvántartásba vett szolgáltatók adatai visszakereshetőek legyenek.

A törvényben biztosított hazai átmenet értelmében azok a szolgáltatók, amelyek  az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatást nyújtó szolgáltatók, akik 2016. június 30-án egyes elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatásuk tekintetében - ide nem értve a természetes személyek számára kibocsátott minősített tanúsítványokat - a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság nyilvántartásában minősített szolgáltatóként szerepeltek (a továbbiakban az általuk nyújtott szolgáltatás együtt: Eat. szerinti minősített szolgáltatás), az Eat. szerinti minősített szolgáltatásuknak az eIDAS Rendelet 22. cikke szerinti bizalmi listán való feltüntetéséig, de legkésőbb 2017. június 30-ig jogosultak ezen Eat. szerinti minősített szolgáltatásaikat nyújtani.

Az átmeneti időszak alatt az Eat. szerinti minősített szolgáltatások és az azok alapján kibocsátott tanúsítványok, a tanúsítványon alapuló elektronikus aláírások és időbélyegek Magyarország területén továbbra is rendelkeznek mindazon jogszabály által előírt joghatással, amellyel 2016. június 30-án rendelkeztek, feltéve, hogy az átmeneti időszak alatt az Eat. 2016. június 30-i rendelkezései szerinti követelményeknek megfelelnek.