Február 28-án sorsolják a Közszolgálati Testület jelölőszervezeteit

Az esemény helyszíne: az NMHH Ostrom utca épülete, földszinti tárgyalók
1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Az esemény időpontja: 2023. február 28.
13:30–14:30

Tájékoztató a Közszolgálat Testület a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 1. számú mellékletének 3. pontjában meghatározott, nyilvántartásba vett jelölőszervezetek sorsolásáról.

A Közszolgálati Testület jelenlegi, 2020. március 31-én delegált tagjainak megbízatási ideje 2023. március 31-én lejár.

Az Mttv. rendelkezései szerint a Közszolgálati Testület 15 tagból áll, akiket az Mttv. 1. számú mellékletének 1. pontjában felsorolt Jelölő Szervezetek delegálhatnak.

A Nemzeti Média– és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH) a honlapján 2022. december 8-án jelentkezési felhívást tett közzé a Közszolgálati Testületbe, melyre az Mttv. 1. számú mellékletének 4. pontja alapján 16 Jelölő Szervezet jelentkezett, melyeket az NMHH Hivatala nyilvántartásba vett.

Az egy csoportba tartozó Jelölő Szervezetek közül csak egy szervezet jelölhet tagot a Közszolgálati Testületbe. Az Mttv. 1. számú mellékletének 4. pontja szerint „az egyazon pont alatt megjelölt és regisztrált szervezetek egymással megállapodhatnak a delegált személyt illetően. Amennyiben ilyen megállapodás nem születik, a Hivatal sorsolással dönti el, hogy melyik szervezet jelöltje delegálható.

Az Mttv. 1. számú mellékletének 1. pontja szerinti i), j), l) és m) kategóriákban a Hivatal egy-egy Jelölő Szervezetet vett nyilvántartásba, így e csoportokban sorsolás tartása nem indokolt, azonban a sorsolás napján ezen Jelölő Szervezeteknek is szükséges regisztrálniuk.

A Hivatal a további kategóriákban a sorsolást közjegyző jelenlétében, 2023. február 28-án 13 óra 30 perckor tartja az NMHH székhelyén (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25., földszint, 1-3. tárgyaló).

A sorsoláson csak az a szervezet vehet részt, amelynek képviselője, illetve meghatalmazottja regisztrált. Meghatalmazott vagy egyéb képviselő esetében – a személyazonosság igazolása mellett – okirattal is igazolni szükséges a sorsoláson való részvételi jogosultságot a Jelölő Szervezet nevében.

A regisztráció a rendezvényt megelőzően 12 óra 30 perctől 13 óra 30 percig tart.

Az Mttv. 1. számú mellékletének 1. pontja szerinti egyes kategóriákban a Hivatal által nyilvántartásba vett Jelölő Szervezetek az alábbiak:

i) Magyarország települési önkormányzatainak szövetségei, illetve szervezetei

 1. Kisvárosok Szövetsége

j) a magyarországi nemzetiségek országos önkormányzatai

 1. Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége Egyesület

k) Magyarországgal szomszédos államokban bejegyzett, száz főnél nagyobb taglétszámú magyar kulturális szervezetek

 1. Centrum Studiorum Egyesület
 2. Students Without Boundaries Egyesület
 3. „Pro Iuventute” Szocio-kulturális Egyesület
 4. Magyar Ifjúsági Központ Egyesület
 5. Igen, tessék! -Da, Pofititi! Egyesület

l) a családok érdekeit védő és képviselő, Magyarországon bejegyzett, az egyesülési törvény hatálya alá tartozó érdekvédelmi szervezetek, amelyek alapszabályából a működési kör országos jellege megállapítható

 1. Nagycsaládosok Országos Egyesülete

m) a fogyatékkal élő személyek Magyarországon bejegyzett, az egyesülési törvény hatálya alá tartozó érdekvédelmi szervezetei, amelyek alapszabályából a működési kör országos jellege megállapítható

 1. Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

n) az irodalom, a színház-, a film-, az előadó-, a zene-, a tánc-, a képző- és az iparművészet területén működő, Magyarországon bejegyzett, az egyesülési törvény hatálya alá tartozó szakmai szervezetek, amelyek alapszabályából a működési kör országos jellege megállapítható, és amelyek tagsága elsősorban a felsorolt területeken tevékenységet folytató személyekből vagy szervezetekből áll

 1. Kertész László Hajdúsági Irodalmi Kör Közhasznú Egyesület
 2. Tokaji Írótábor Egyesület
 3. Magyar Írószövetség
 4. FOKUSZ, A Kárpát-medencei Kulturális Kapcsolatokért Közhasznú Egyesület
 5. Írott Szó Alapítvány
 6. Arany János Alapítvány
 7. Telegdy Polgár István Alapítvány