Multilaterális együttműködések

A VRFGI – mint a nem polgári célú frekvenciagazdálkodásért felelős igazgatóság – fontos szerepet tölt be az NMHH nemzetközi kapcsolataiban.

Elsősorban azon nemzetközi szervezetek munkájában vesz részt, melyek tevékenysége hatással van, vagy lehet a nem polgári célú frekvenciahasználatra Magyarországon, továbbá a szövetséges (NATO) frekvenciahasználati érdekekre.

A VRFGI kijelölt szakértői, a kitűzött célok nemzetközi szinten történő megvalósítása érdekében, rendszeresen részt vesznek az érintett szervezetek tevékenységeiben és munkájában, nevezetesen az ITU, CEPT, EDA tanulmányozó, munka- és projektcsoportokban vagy a NATO szakmai csoportjaiban (ld. még a következő linket: Az NMHH nemzetközi kapcsolatai). Ezek a szervezetek, többek között, az alábbi területekkel foglalkoznak:

  • Frekvenciafelosztási tervek kidolgozása különböző rádiószolgálatok és alkalmazások részére, valamint javaslatok készítése a Rádiótávközlési Világértekezletekre (WRC);
  • Európai frekvenciaharmonizációval kapcsolatos témák kidolgozása;
  • Katonai és polgári-katonai együttműködés a frekvenciagazdálkodás vonatkozásában;
  • NATO állásfoglalás kidolgozása a Rádiótávközlési Világértekezletekre (WRC).

A fenti tevékenységek során, a VRFGI képviseli a nem polgári frekvenciahasználati érdekeket Magyarországon, az adott kérdésre vonatkozó NATO állásfoglalás figyelembevételével. A NATO képviselői általában megfigyelői státusszal vesznek részt az érintett üléseken, így nem rendelkeznek szavazati joggal.

Ebből adódóan a katonai szövetség tagállamai képviselőik által felelősek a szövetségi frekvenciahasználati érdekek érvényesítéséért.