Építésfelügyelet

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.) 10. § (1) bekezdésének 12. pontja az építésfelügyeleti ellenőrzési feladatokat Hatóság hatáskörébe utalja.

Ellenőrzéseinket az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012 (XI.8.) Korm. rendelet - alapján végezzük.

A rendelet hatálya kiterjed az Eht. 188. § 12. pontjában meghatározott elektronikus hírközlési építmények, mint sajátos építmények létesítésével és bontásával kapcsolatban (az antenna és antennatartó szerkezetekre és az azokhoz tartozó műtárgyakra is):

  1. azok építtetőjére, építési műszaki ellenőrére, kivitelezőjére, felelős műszaki vezetőjére, építésvezetőjére, tervezőjére;
  2. betervezett és felhasznált építési célú termékekre, anyagokra, szerkezetekre, berendezésekre ezek teljesítményére, építési módszerekre és eljárásokra, ezek használatára, illetőleg
  3. az országos szakmai követelményekben és más építésügyi, hírközlési tárgyú jogszabályban megfogalmazott követelmények teljesülésére.

Az építésfelügyeleti bírságok tekintetében az Eht. 50/B. §-a, valamint az építésfelügyeleti bírságokról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az irányadó.