Gyakori kérdések (kereskedők)

A címkék átvételéhez és megőrzéséhez kapcsolódó kérdések

Hová kell menni a címkéért?

A rendelet 6. § (1) bekezdése alapján a címkék kereskedőnek való átadásáról az illetékességi területén a járási (Budapesten fővárosi kerületi) hivatal gondoskodik.

Mit kell magával vinnie a címkék átvételéhez?

A fővárosi kormányhivatal (BFKH) tájékoztatása szerint a kereskedelmi tevékenység végzésére jogosító okirattal – jegyzőtől kapott működési engedély vagy igazolás bemutatásával – lehet igazolni a kereskedelmi tevékenység végzésének jogosultságát.

A kereskedő oldaláról ki veheti át a címkéket?

Az a munkavállaló, akit a cégjegyzésre jogosult kereskedő ezzel meghatalmaz – akár több személy is lehet. Javasolt a meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratként kiállítani, és a hatályát a munkaviszony időtartamához igazodóan visszavonásig megadni.

Címkék elérhetőségéről hol érdeklődhet a kereskedő?

A székhely vagy a telephely szerint illetékes járási hivatalnál.

Mi a teendő a hibás vagy sérült címkékkel?

Hibás vagy sérült címkét nem szabad átadni a fogyasztónak vagy kérésére vissza kell venni tőle, ezután pedig vissza kell szolgáltatni a járási hivatalnak. Célszerű lehet a visszaszolgáltatásra ugyanazon személyi kört felhatalmazni, mint a címkék átvételére. Az adatszolgáltatás részletszabályainak kialakítása a BFKH, illetve a megyei kormányhivatalok feladatkörébe tartozik.

Mennyi a minimum és a maximum címkeszám, amit egy kereskedő kérhet?

A BFKH tájékoztatása szerint ezt a járási hivatal fogja eldönteni a címkefogyás figyelembevételével.

A járási hivatal rögzíti-e a kapcsolattartókat, kijelölnek-e dedikált hivatali ügyintézőt?

A BFKH tájékoztatása szerint nem lesz kijelölve szolgáltatónként hivatali ügyintéző.

Hol lehet időpontot foglalni?

A járásnál a helyben szokásos módról kell majd érdeklődni, alapvetően nincs előzetes időpontfoglalás.

A címkéket hogyan lehet átvenni?

A BFKH egyelőre manuális formában végzi a nyilvántartásvezetést, a kereskedők részére előreláthatólag 2022 márciusától lesz elektronikus – webes felületen elérhető – nyilvántartás. Átadás-átvételi jegyzőkönyvvel kell a címkéket átvenni, ezért javasolt, hogy a kereskedő a helyszínen ellenőrizze, hogy mit vett át.

Mi történik, ha eltérés van a tételes lista és a fizikai vonalkódok/azonosítók között?

Érdemes a kereskedőnek a helyszínen ellenőriznie az átvett címkék sorszámát. Az eltérés kezelését közvetlenül a járási hivatallal kell egyeztetni, mind a címketöbblet, mind a címkehiány, mind a címkesorszám átvételi jegyzőkönyvtől való eltérésekor.

Mi a címkék tárolására, felhasználhatóságára vonatkozó gyártói ajánlás?

A címkéket napfénytől, tűztől és egyéb fizikai vagy kémiai behatástól védve, 10 és 30 Celsius fok között kell tárolni, a lekaparható rész sérülékenysége miatt lehetőség szerint fóliában vagy papírtasakban. A tárolási ajánlást betartva a címke ragasztó anyaga a matricát 10-30 Celsius fok közötti hőmérsékleten, nedvességtől-tűztől-egyéb fizikai/kémiai behatástól védve a megfelelő tapadást 3 évig biztosítja, a címke fogyasztó által való felhasználhatóságát legalább 5 évig, az adattörlő kód olvashatóságát 10 évig biztosítja.

A címkék fogyasztónak való átadásához kapcsolódó kérdések

Mihez kell biztosítani a címkét?

Az adattörlő alkalmazás által támogatott tartós adathordozó eszközök köre: Tartós adathordozó eszközök

A címkeátadás teljesítésének igazolásával kapcsolatban mit kell tudni?

A rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a címke átadásával a fogyasztó az adattörlő alkalmazás felhasználására jogosult felhasználóvá válik, a címke a tulajdonába kerül. Ettől kezdve a címke nem osztja a termék jogi sorsát. Ha a terméket cserélni elállás miatt vissza kell szolgáltatni vagy javítani kell, az nem azt jelenti, hogy a fogyasztónak a címkét is vissza kell adnia a kereskedőnek. Ha a kereskedő a címkét mégis átveszi, akkor megsemmisítésre át kell adnia a járási hivatalnak.

A rendelet 8. § (5) bekezdése szerint a jótállási vagy szavatossági jogok gyakorlása esetén a kereskedő a fogyasztótól csak a sértetlen fedőréteggel ellátott címkét veheti át. A 8. § (6) bekezdése alapján a címke önállóan nem forgalomképes, tehát eszköztől függetlenül újabb címke nem is adható ki.

A tartós adathordozó eszköz megvásárlásakor a kereskedő köteles a címkét a fogyasztónak átadni, ettől eltérő okból – jogcímen – történő átadás esetén nincs ilyen jog vagy kötelezettség.
A rendelet nem tárgyalja, hogy a fogyasztó köteles lenne a címkét is visszaszolgáltatni, ezért a kereskedő erre nem is kötelezheti a fogyasztót.

A címke fel nem használt állapota hogyan ellenőrizhető?

A címke felhasználását a fedőréteg eltávolítása bizonyítja, a felhasználás sikertelenségéről pedig a fogyasztó nyilatkozik.

Mi a teendő elálláskor, készülékcsere vagy tulajdonoscsere esetén?

A rendelet 8. § (5) bekezdése szerint a jótállási vagy szavatossági jogok gyakorlása esetén a kereskedő a fogyasztótól csak a sértetlen fedőréteggel ellátott címkét veheti át. A 8. § (6) bekezdés alapján a címke önállóan nem forgalomképes, tehát nem is adható át újabb címke eszköztől függetlenül.

A tartós adathordozó eszköz megvásárlásakor a kereskedő köteles a címkét a fogyasztónak átadni. Ha azt más okból – jogcímen – adja át, nincs ilyen jog vagy kötelezettség.

A rendelet nem tárgyalja, hogy a fogyasztó köteles lenne a címkét is visszaszolgáltatni, ezért a kereskedő erre nem is kötelezheti a fogyasztót.

A rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a címke átadásával a fogyasztó az adattörlő alkalmazás felhasználására jogosult felhasználóvá válik, a címke a tulajdonába kerül. Ettől kezdve a címke nem osztja a termék jogi sorsát. Ha a terméket cserélik, elállnak a vásárlástól vagy javítják, az nem jelenti azt, hogy a fogyasztónak a címkét is vissza kell adnia a kereskedőnek. Ugyanakkor, ha a fogyasztó mégis megteszi, akkor a kereskedő át kell, hogy adja megsemmisítésre a címkét a járási hivatalnak.

Mi történik, ha a fogyasztó a címkét elveszti, kidobja, vagy nem találja?

A címke egy szolgáltatás igénybevételének lehetőségét biztosítja a fogyasztónak, ezért egy megvásárolt jegyhez vagy belépőhöz hasonlóan, a címkét is a tényleges felhasználásig meg kell őrizni. Ha valaki elveszíti vagy kidobja a címkét, azt a megtalálója is felhasználhatja. Ha a fogyasztó ugyan nem vesztette el a címkét, de nem találja, akkor az adattörlő alkalmazást sem tudja használni. Az elvesztett, kidobott vagy eltűnt címkét a kereskedő nem tudja pótolni.   

Milyen ellenőrzési kötelezettsége lesz a kereskedőnek?

A kereskedőt nem terheli külön ellenőrzési kötelezettség. A címke felhasználását a fedőréteg eltávolítása bizonyítja, a felhasználás sikertelenségéről pedig a fogyasztó nyilatkozik.

Van-e kereskedői felelősség vagy valamilyen biztonsági intézkedés, amit fontos betartani?

A címkék szigorú számadású nyomtatványok, ezért a kereskedő köteles azokat ennek megfelelően kezelni és sértetlenül megőrizni. Ez a kötelezettség a kereskedőt a járási hivataltól történő átvételtől a fogyasztónak való átadásig terheli.

A havonta esedékes adatszolgáltatást hogyan kell megtenni? A kereskedőnek meg kell-e őriznie a nyilvántartást?

A nyilvántartás és az adatszolgáltatás részletszabályainak kialakítása a BFKH, illetve a megyei kormányhivatalok feladatkörébe tartozik.