Gyakori kérdések (kereskedők)

A címkék kezeléséhez kapcsolódó kérdések

Mi a teendő a hibás vagy sérült címkékkel?

Hibás vagy sérült címkét nem szabad átadni a fogyasztónak vagy kérésére vissza kell venni tőle, ezután pedig vissza kell szolgáltatni a járási (Budapesten fővárosi kerületi) hivatalnak. Célszerű lehet a visszaszolgáltatásra ugyanazon személyi kört felhatalmazni, mint a címkék átvételére. Az adatszolgáltatás részletszabályainak kialakítása a BFKH, illetve a megyei kormányhivatalok feladatkörébe tartozik.

Mi a címkék tárolására, felhasználhatóságára vonatkozó gyártói ajánlás?

A címkéket napfénytől, tűztől és egyéb fizikai vagy kémiai behatástól védve, 10 és 30 Celsius fok között kell tárolni, a lekaparható rész sérülékenysége miatt lehetőség szerint fóliában vagy papírtasakban. A tárolási ajánlást betartva a címke ragasztó anyaga a matricát 10-30 Celsius fok közötti hőmérsékleten, nedvességtől-tűztől-egyéb fizikai/kémiai behatástól védve a megfelelő tapadást 3 évig biztosítja, a címke fogyasztó által való felhasználhatóságát legalább 5 évig, az adattörlő kód olvashatóságát 10 évig biztosítja.

Meddig lehet címkét átadni a fogyasztónak?

A rendelet 13. § (1) bekezdése alapján a fogyasztó részére 2023. december 31-ig lehet címkét átadni.

A címkék visszaszolgáltatásához kapcsolódó kérdések

Mi a teendő az át nem adott címkékkel?

A rendelet 14. § (1) bekezdése alapján a kereskedő a fogyasztó részére 2023. december 31-ig át nem adott címkéket – ideértve a sérült címkéket is – 2024. január 31-ig köteles a székhelye vagy telephelye szerinti illetékes járási (Budapesten fővárosi kerületi) hivatal részére visszaszolgáltatni. Az ezzel kapcsolatos kérdésekkel a járási (Budapesten fővárosi kerületi) hivatalhoz fordulhatnak.

A címkék, illetve adattörlő kódok fogyasztónak való átadásához kapcsolódó kérdések

Mihez kell biztosítani a címkét, illetve az adattörlő kódot?

Az adattörlő alkalmazás által támogatott tartós adathordozó eszközök köre: Tartós adathordozó eszközök

A címke, illetve az adattörlő kód átadás teljesítésének igazolásával kapcsolatban mit kell tudni?

A tartós adathordozó eszköz megvásárlásakor a kereskedő köteles a címkét, illetve az adattörlő kódot a fogyasztónak átadni, ettől eltérő okból – jogcímen – történő átadás esetén nincs ilyen jog vagy kötelezettség.
A rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a címke, illetve az adattörlő kód átadásával a fogyasztó az adattörlő alkalmazás felhasználására jogosult felhasználóvá válik, a címke, illetve az adattörlő kód a tulajdonába kerül. Ettől kezdve a címke, illetve az adattörlő kód nem osztja a termék jogi sorsát.

A címke fel nem használt állapota hogyan ellenőrizhető?

A címke felhasználását a fedőréteg eltávolítása bizonyítja, a felhasználás sikertelenségéről pedig a fogyasztó nyilatkozik.

Mi a teendő a címkék vonatkozásában elálláskor, készülékcsere vagy tulajdonoscsere esetén?

A módosított rendelet 13. § (1) bekezdése szerint a címke felhasználására a rendelet 2022. december 31-ig hatályos rendelkezései az irányadóak. A rendelet 8. § (5) bekezdése szerint a jótállási vagy szavatossági jogok gyakorlása esetén a kereskedő a fogyasztótól csak a sértetlen fedőréteggel ellátott címkét veheti át. A 8. § (6) bekezdés alapján a címke önállóan nem forgalomképes, tehát nem is adható át újabb címke eszköztől függetlenül.

A tartós adathordozó eszköz megvásárlásakor a kereskedő köteles a címkét a fogyasztónak átadni. Ha azt más okból – jogcímen – adja át, nincs ilyen jog vagy kötelezettség.

A rendelet nem tárgyalja, hogy a fogyasztó köteles lenne a címkét is visszaszolgáltatni, ezért a kereskedő erre nem is kötelezheti a fogyasztót.

A rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a címke átadásával a fogyasztó az adattörlő alkalmazás felhasználására jogosult felhasználóvá válik, a címke a tulajdonába kerül. Ettől kezdve a címke nem osztja a termék jogi sorsát. Ha a terméket cserélik vagy elállnak a vásárlástól, az nem jelenti azt, hogy a fogyasztónak a címkét is vissza kell adnia a kereskedőnek. Ugyanakkor, ha a fogyasztó mégis megteszi, akkor a kereskedő át kell, hogy adja megsemmisítésre a címkét a járási hivatalnak.

Mi a teendő az adattörlő kódok vonatkozásában elálláskor, készülékcsere vagy tulajdonoscsere esetén?

A rendelet nem tárgyalja az adattörlő kódokkal kapcsolatban az elállás kérdéskörét, illetve azt, hogy elállás esetén a fogyasztó köteles lenne az adattörlő kódot is visszaszolgáltatni, ezért a kereskedő erre nem is kötelezheti a fogyasztót.

A tartós adathordozó eszköz megvásárlásakor a kereskedő köteles az adattörlő kódot a fogyasztónak átadni. Ha azt más okból – jogcímen – adja át, nincs ilyen jog vagy kötelezettség.

A rendelet 3. § (1) bekezdése szerint az adattörlő kód átadásával a fogyasztó az adattörlő alkalmazás felhasználására jogosult felhasználóvá válik, az adattörlő kód a tulajdonába kerül. Ettől kezdve az adattörlő kód nem osztja a termék jogi sorsát. Ha a terméket cserélik vagy elállnak a vásárlástól, az nem jelenti azt, hogy a fogyasztónak az adattörlő kódot is vissza kell adnia a kereskedőnek.

Mi történik, ha a fogyasztó a címkét, illetve az adattörlő kódot elveszti, kidobja, vagy nem találja?

A címke, illetve az adattörlő kód egy szolgáltatás igénybevételének lehetőségét biztosítja a fogyasztónak, ezért egy megvásárolt jegyhez vagy belépőhöz hasonlóan, a címkét, illetve az adattörlő kódot is a tényleges felhasználásig meg kell őrizni. Ha valaki elveszíti vagy kidobja a címkét, illetve az adattörlő kódot, azt a megtalálója is felhasználhatja. Ha a fogyasztó ugyan nem vesztette el a címkét, illetve az adattörlő kódot, de nem találja, akkor az adattörlő alkalmazást sem tudja használni. Az elvesztett, kidobott vagy eltűnt címkét, illetve az adattörlő kódot a kereskedő nem tudja pótolni.

Van-e kereskedői felelősség vagy valamilyen biztonsági intézkedés, amit fontos a címkék vonatkozásában betartani?

A címkék szigorú számadású nyomtatványok, ezért a kereskedő köteles azokat ennek megfelelően kezelni és sértetlenül megőrizni. Ez a kötelezettség a kereskedőt a járási hivataltól történő átvételtől a fogyasztónak való átadásig terheli.

A címkék vonatkozásában a havonta esedékes adatszolgáltatást hogyan kell megtenni? A kereskedőnek meg kell-e őriznie a nyilvántartást?

A nyilvántartás és az adatszolgáltatás részletszabályainak kialakítása a BFKH, illetve a megyei kormányhivatalok feladatkörébe tartozik.

Az adattörlő kódok vonatkozásában esedékes adatszolgáltatást hogyan kell megtenni?

Az adatszolgáltatás részletszabályainak kialakítása a NAV feladatkörébe tartozik. Az ezzel kapcsolatos kérdésekkel a NAV-hoz fordulhatnak.

Az adattörlő kód bevezetése kapcsán felmerülő kérdések

Az adattörlő kódra történő átálláshoz szükség van-e fejlesztésre?

Amennyiben a kereskedő az adattörlő kódot a számviteli bizonylaton helyezi el, akkor az egyszeri fejlesztési kötelezettséget jelent számára. Az ezzel kapcsolatos kérdésekkel a NAV-hoz fordulhatnak.

Hogyan igényelhető a NAV-tól az adattörlő kód?

A kereskedőknek az adattörlő kódot 2022. december 15-től elektronikus úton, a SORSZIG-nyomtatvány kitöltésével kell igényelniük, melyen egyszerre 100.000 db adattörlő kód igényelhető. Egy kereskedő egyidejűleg több SORSZIG-nyomtatványt is benyújthat.