Adattörlő kód igénylése

Az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás biztosításával kapcsolatos eljárási szabályok meghatározásáról szóló 726/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban rendelet) szerinti tartós adathordozó eszköz vásárlásánál a kereskedő köteles a vásárlással egyidejűleg adattörlő kódot átadni.

„8. § (1) A kereskedő az adattörlő kódot
a)
a vásárlás megtörténtét igazoló számviteli bizonylaton történő rögzítésével, vagy
b)
a bizonylat átadásával egyidejűleg más módon [az a) és b) pont a továbbiakban együtt: adattörlő kód átadása]
a fogyasztó részére térítésmentesen átadja.„

Amennyiben a kereskedő a vásárlás során nem adott át adattörlő kódot, úgy azt a rendelet 9/A §-a alapján 2023. január 1-jétől fogyasztó az NMHH-tól igényelheti, a vásárlásról szóló eredeti bizonylat vagy másolata megküldésével.

Az igényléshez javasoljuk a lent található igénylőlap beszkennelt vagy papír alapú változatának beküldését. Kérjük, az igénylőlapon kért adatokat a kitöltés során pontosan adja meg, az adattörlő kódot az abban megadott e-mail címre fogjuk megküldeni.

Igénylését benyújthatja az NMHH-hoz:

  • e-papír szolgáltatás igénybevételével (https://epapir.gov.hu/), „Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyéb ügye” témacsoportot választva;
  • elektronikus levélben az info@nmhh.hu e-mail címre; (Kérjük, hogy abban az esetben, ha nem az igénylőlap kitöltésével küldi el igényét, levelében az igénylőlapon szereplő adatokat feltétlenül adja meg és ne feledkezzen meg a bizonylat csatolásáról.)
  • faxon a (06 1) 468 0680 számra;
  • vagy postai úton az alábbi címre küldött levélben:
    Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
    1376 Budapest Pf. 997.