Adattörlés

Általános információk

Személyes adataink védelmében a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) – nem hatósági hatáskörében – ingyenes adattörlési szolgáltatást nyújt a fogyasztóknak. Az adattörlő alkalmazás a tartós adathordozó eszközök – például mobiltelefonok és laptopok – széles körénél teszi lehetővé az eszközön tárolt adatok biztonságos és visszavonhatatlan törlését.

Az NMHH az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás biztosításával kapcsolatos eljárási szabályok meghatározásáról szóló 726/2020. (XII. 31.) számú kormányrendelet alapján látja el az adattörlő alkalmazással kapcsolatos feladatokat.

A szolgáltatás a 2022. évben továbbfejlesztésre került, melynek következtében 2023. december 31. napjával az adattörlő kódot tartalmazó címke fogyasztó részére történő átadása megszűnik. Ez a jövőben nem érinti a korábban – 2021. december 1. és  2023. december 31. között – kiadott címkéken lévő adattörlő kódok felhasználhatóságát.

Felvétel az adattörlő kódot tartalmazó címkéről

A kereskedőknek az adattörlő kódot 2022. december 15-től elektronikus úton, formanyomtatvány kitöltésével kell igényelniük a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (NAV). A kereskedők a címkéket, illetve az adattörlő kódokat a tartós adathordozó eszközt vásárló fogyasztók számára ingyenesen biztosítják. Az adattörlő kódot a számlán vagy nyugtán történő rögzítéssel, illetve ettől eltérő, egyéb módon (így különösen papír alapon) adják át a fogyasztók részére. Egy címkével, illetve egy adattörlő kóddal egyetlen tartós adathordozó eszköz adatainak egyszeri törlésére nyílik lehetőség.

Amennyiben a fogyasztó tartós adathordozó vásárlásakor nem kapott adattörlő kódot a kereskedőtől, úgy azt 2023. január 1-jétől az NMHH-tól igényelheti a vásárlásról szóló eredeti bizonylat vagy másolata megküldésével. További információk: Adattörlő kód igénylése (fogyasztó)

A fogyasztó az adattörlő alkalmazást az adattörlő kóddal – az átvételétől számított két hét elteltével – tudja aktiválni a kereskedő által a NAV részére teljesítendő, a rendelet 9. § (3) bekezdése szerinti adatszolgáltatást követően.

Az alkalmazás használatához kapcsolódó tájékoztatás biztosítása érdekében a hatóság létrehozta a veglegestorles.hu weboldalt. Ezen elérhető a szolgáltatás indulásának napjától:

  • az alkalmazás használatához szükséges közérthető, felhasználóbarát, akadálymentes használati útmutató és felhasználási feltételek,
  • az adattörlő alkalmazással törölhető eszközök részletes listája,
  • tájékoztatás a szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó ügyfélszolgáltatási elérhetőségekről,
  • az adattörlő alkalmazás használata.

Kereskedőknek szóló információk

A kereskedőknek az adattörlő kódot 2022. december 15-től elektronikus úton, formanyomtatvány kitöltésével kell igényelniük a NAV-tól.
A fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi, hogy a kereskedő a címkét, illetve az adattörlő kódot a fogyasztónak szabályosan adta-e át, a rendelkezések betartásával vezeti-e a nyilvántartást, valamint azt, hogy a fogyasztók részére történő tájékoztatási kötelezettségének eleget tett-e.

Kapcsolat

Adattörlő portál

Ügyfélszolgálati elérhetőségek (kormányhivatalok, Miniszterelnökség)

Felügyeleti szervek elérhetőségei