A 116 kezdőszámú harmonizált közérdekű szolgáltatások számainak használata és kijelölése

Legutóbb frissítve: 2021. május 7.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről és az azonosítógazdálkodás rendjéről szóló 14/2020. (XII. 15.) NMHH rendelet 23. § (1) bekezdésének b) pontjában, (3) bekezdésének b) pontjában és a rendelet 1. számú mellékletének 3.3 pontjában előírtak szerint az alábbiakban teszi közzé a 116 kezdőszámú harmonizált közérdekű szolgáltatások harmonizált számait, a számok használatának és kijelölésének feltételeit, valamint a hívott szervezetek felé elszámolható legmagasabb hívásköltséget.

A bevezetett 116 kezdőszámú harmonizált közérdekű szolgáltatásszámok és a hozzájuk tartozó szervezetek

Hívószám Szolgáltatást nyújtó szervezet Szervezet székhelye Web
116000 Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 1124 Budapest, Deres u. 11. http://www.kek-vonal.hu
116111 Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 1124 Budapest, Deres u. 11. http://www.kek-vonal.hu
116123 Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége 5600 Békéscsaba, Wlassits sétány 4. http://www.sos116-123.hu/

A 116 kezdőszámú harmonizált közérdekű szolgáltatásszámok és a számok használatának specifikus feltételei

116000

Eltűnt gyermekek felkutatására fenntartott forróvonal

A szolgáltatás leírása

A szolgáltatás

 1. fogadja az eltűnt gyermekekkel kapcsolatos hívásokat és közvetíti azokat a rendőrség felé;
 2. útmutatást és támogatást nyújt az eltűnt gyermek gondviselői számára;
 3. segíti a nyomozást.

A szám használatának specifikus feltételei

Folyamatosan rendelkezésre álló szolgáltatás (azaz a nap 24 órájában, a hét minden napján, az ország egész területén).

116006

Segélyvonal bűncselekmények sértettjei számára

A szolgáltatás leírása

A szolgálat bűncselekmények sértettjeinek nyújt lelki támaszt, tájékoztatja őket jogaikról és jogaik érvényesítésének módjairól, valamint a megfelelő szervezetekhez irányítja őket.

Kifejezett tájékoztatást nyújt továbbá

a) a helyi rendőrségi és büntetőjogi eljárásokról, valamint

b) a kártérítési és biztosítási lehetőségekről.

Egyéb segélyforrások felkutatásában is segítséget nyújt az arra rászoruló sértetteknek.

A szám használatának specifikus feltételei

Amennyiben a szolgáltatás nem folyamatos (azaz nem érhető el a nap 24 órájában, a hét minden napján, az ország egész területéről), a szolgáltatónak gondoskodnia kell a rendelkezésre állásra vonatkozó információk közzétételéről és könnyű hozzáférhetőségéről, hogy a szolgáltatáson kívüli időszakban betelefonálók maradéktalan tájékoztatást kapjanak a kapcsolatfelvétel legközelebbi lehetséges időpontjáról.

116111

Gyermekek segélyvonala

A szolgáltatás leírása

A szolgáltatás az elesett, védelemre szoruló gyermekek számára nyújt segítséget, eljuttatja őket a megfelelő szolgáltatókhoz és segélyforrásokhoz; lehetőséget nyújt a gyermekeket foglalkoztató kérdések kifejezésére, az őket közvetlenül érintő ügyek megvitatására és vészhelyzetben a kapcsolatfelvételre.

A szám használatának specifikus feltételei

Amennyiben a szolgáltatás nem folyamatos (azaz nem érhető el a nap 24 órájában, a hét minden napján, az ország egész területéről), a szolgáltatónak gondoskodnia kell a rendelkezésre állásra vonatkozó információk közzétételéről és könnyű hozzáférhetőségéről, hogy a szolgáltatáson kívüli időszakban betelefonálók maradéktalan tájékoztatást kapjanak a kapcsolatfelvétel legközelebbi lehetséges időpontjáról.

116117

Nem sürgősségi orvosi ügyeleti segélyvonal

A szolgáltatás leírása

A szolgálat a megfelelő egészségügyi szakellátókhoz irányítja azokat a hívókat, akiknek állapota nem életveszélyes, de gyors orvosi ellátást igényel. A szolgáltatást elsősorban – de nem kizárólag – a hivatalos rendelési időn túl, hétvégén vagy ünnepnapokon lehet igénybe venni. A hívásokat képzett és technikai háttérrel támogatott ügyeleti munkatárs, illetve közvetlenül orvos vagy kórházi szakorvos fogadja.

A szám használatának specifikus feltételei

Amennyiben a szolgáltatás nem folyamatos (azaz nem érhető el a nap 24 órájában, a hét minden napján, az ország egész területéről), a szolgáltatónak gondoskodnia kell a rendelkezésre állásra vonatkozó információk közzétételéről és könnyű hozzáférhetőségéről, hogy a szolgáltatáson kívüli időszakban betelefonálók maradéktalan tájékoztatást kapjanak a kapcsolatfelvétel legközelebbi lehetséges időpontjáról.

116123

Lelki segélyvonal

A szolgáltatás leírása

A szolgáltatásnak köszönhetően a hívó fél egy embertársával oszthatja meg problémáit, elfogadó, nem ítélkező légkörben. A szolgáltatás lelki támaszt nyújt magányos, lelki traumát átélő vagy az öngyilkosságot fontolgató hívók számára.

A szám használatának specifikus feltételei

Amennyiben a szolgáltatás nem folyamatos (azaz nem érhető el a nap 24 órájában, a hét minden napján, az ország egész területéről), a szolgáltatónak gondoskodnia kell a rendelkezésre állásra vonatkozó információk közzétételéről és könnyű hozzáférhetőségéről, hogy a szolgáltatáson kívüli időszakban betelefonálók maradéktalan tájékoztatást kapjanak a kapcsolatfelvétel legközelebbi lehetséges időpontjáról.

A 116 kezdőszámú harmonizált közérdekű szolgáltatásszámok használatának és kijelölésének feltételei

A 116 kezdőszámú, harmonizált közérdekű szolgáltatások harmonizált száma azon szolgáltató számára jelölhető ki, amelyet

 • a hatóság az Eht. 76.§-ának megfelelően az elektronikus hírközlési szolgáltatókról vezetett nyilvántartásba bejegyzett, és
 • a harmonizált közérdekű szolgáltatás nyújtására jogosult szolgáltató felkért.

A használat feltételei az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről és az azonosítógazdálkodás rendjéről szóló 14/2020. (XII. 15.) NMHH rendelet 1. mellékletének 3.3.3 pontjában hivatkozott Európai Bizottsági határozatok alapján:

 • a szolgáltatás a tájékoztatás vagy segítségnyújtás, illetve az állampolgári bejelentés eszköze, vagy ezek tetszőleges kombinációja,
 • a számon nyújtott szolgáltatás keretében reklám, szórakoztatás, továbbá áru, szolgáltatás értékesítését célzó üzletszerzési vagy tájékoztatási tevékenység nem folytatható,
 • a szolgáltatás előzetes regisztráció nélkül bárki számára - az ország területén belül bárhonnan – legyen elérhető,
 • a szolgáltatás nem köthető időhatárokhoz,
 • a szolgáltatás igénybevételének nem előfeltétele fizetési kötelezettség vagy kötelezettségvállalás,
 • a hívás díját a számhasználó fizeti.

A felszámítható hívásköltség mértéke

Az az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről és az azonosítógazdálkodás rendjéről szóló 14/2020. (XII. 15.) NMHH rendelet 1. számú mellékletének 3.3.3. pontjában foglaltak alapján az elektronikus hírközlési szolgáltatók a 116def számokon történő hívások, illetve üzenetek költségére a rövid számhoz tartozó szervezet részére legfeljebb az érintett szolgáltatókkal történő egyeztetést követően a 116def számtartományra megállapított és a hatóság internetes honlapján közzétett összeget számíthatják fel.

A hívásonkénti felszámítható költség mértéke (áfa nélküli összeg):

 • vezetékes hálózatból 4,37 Ft/perc
 • mobil hálózatból 9,56 Ft/perc

Budapest, 2021. április 29.

Aranyosné dr. Börcs Janka
főigazgató