A 135 és 136 kezdőszámú adománygyűjtő számok és a számok használatának feltételei

Legutóbb frissítve: 2024. május 6.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről és az azonosítógazdálkodás rendjéről szóló 14/2020. (XII. 15.) NMHH rendelet 23. § (1) bekezdés c) és (3) bekezdés a) pontjában, valamint 1. számú mellékletének 3.8.3. pontjában előírtak szerint az alábbiakban teszi közzé az adománygyűjtő számokat, a számokhoz tartozó adománygyűjtő, illetve közvetítő szervezet adatait és honlapjának elérhetőségét, a számok használatának feltételeit, valamint az elektronikus hírközlési szolgáltatók által felszámítható hívásköltséget.

Az adománygyűjtő számok és a számokhoz tartozó szervezetek

Adománygyűjtő szám

Adománygyűjtő illetve közvetítő szervezet

Szervezet székhelye

Web

1350

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58-60.

http://www.maltai.hu

1353

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet

1116 Budapest, Tomaj u. 4.

http://www.segelyszervezet.hu

1355

Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány

2481 Velence, Szabolcsi út 3.

http://www.baptistasegely.hu

1356

Katolikus Karitász

1111 Budapest, Bartók Béla út 30.

http://www.karitasz.hu

1357

Nemzeti Összefogás Vonala

1054 Budapest, Akadémia u. 3.

http://www.kormany.hu

1358

Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány

1146 Budapest, Hungária krt. 200.

http://www.jobbadni.hu

1359

Magyar Vöröskereszt

1051 Budapest, Arany János u. 31.

http://www.voroskereszt.hu

13600

Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány

1122 Budapest, Maros u. 23. mfsz. 1.

http://www.niok.hu

13611

Minden Gyerek Lakjon Jól Alapítvány

1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9-11.

http://mindengyereklakjonjol.hu

13613

Országos Jótékonysági Vadászat Közhasznú Nonprofit Kft.

8000 Székesfehérvár, Király sor 30.

https://ojv.hu/

13616

Együtt az Autistákért Alapítvány

2120 Dunakeszi, Hársfa u. 32.

http://www.utamosolyert.hu

13620

Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány

1027 Budapest, Jurányi u. 1.

https://hintalovon.hu

13630

Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány

1134 Budapest, Váci út 35. VII. emelet

http://erzsebettaborok.hu

13636

MÁTRIX Közhasznú Alapítvány

6720 Szeged, Roosevelt tér 5.

http://www.matrixalapitvany.hu

13650

Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért

1026 Budapest, Pasaréti út 59.

http://www.regoczialapitvany.hu

13655

WWF Magyarország Alapítvány

1141 Budapest, Álmos vezér útja 69/a.

http://www.wwf.hu

13660

Kutyával az Emberért Alapítvány

2040 Budaörs, Kovács u. 19.

http://www.kea-net.hu

13666

UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány

1027 Budapest, Varsányi Irén u. 26-34.

http://www.unicef.hu

13670

Vodafone Magyarország Alapítvány

1069 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.

https://www.vodafone.hu/vodafonerol/vodafone-a-tarsadalomert

13680

Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány

1039 Budapest, Petőfi u. 9/b.

https://cselekves.org

13690

BonumTV Közhasznú Nonprofit Kft.

1086 Budapest, Baross u. 127. V. em. 1.

http://www.bonumtv.hu

Az adománygyűjtő számok használatának feltételei

A 135d kiemelt adománygyűjtő számokon közcélú adománygyűjtésre a Karitatív Tanács tagszervezetei jogosultak. A 135d rövid számok elérhetőségének biztosítása érdekében a rövid számhoz rendelt szervezet felkérése esetén az elektronikus hírközlési szolgáltatót a felkéréstől számított 30 napon belül szerződéskötési kötelezettség terheli.

A 1357 rövid szám a „Nemzeti Összefogás Vonala”, egy kormányrendeletben kihirdetett veszélyhelyzet esetén elinduló adományvonal.

A 13600-13609 számokon az a szervezet jogosult adományok közvetítésére közhasznú vagy kiemelten közhasznú szervezetek felé, amellyel a hatóság által kijelölt előfizetői számok 60%-ával együttesen rendelkező hírközlési szolgáltatók megállapodást kötöttek a hívószámok elérhetőségének biztosításáról.

A 13610-13699 számokon az a közhasznú vagy kiemelten közhasznú szervezet jogosult adománygyűjtésre, amely az adománygyűjtésről megállapodást kötött egy vagy több elektronikus hírközlési szolgáltatóval, amely rendelkezik, vagy amelyek együttesen rendelkeznek a hatóság által kijelölt előfizetői számok legalább 5%-ával.

Amennyiben az előfizető az adománygyűjtő számok elérhetőségének letiltását kérte, a szolgáltatónak a letiltást díjmentesen biztosítania kell a 135d és 136de rövidszámokra.

A 135d és 136de számokra a szolgáltató a hívó fél által fizetendő legmagasabb díjat úgy határozza meg, hogy az ne haladja meg az érintett szolgáltatókkal történő egyeztetést követően megállapított, az emelt díjas díjkorlátos szolgáltatásra vonatkozó, a hatóság internetes honlapján közzétett díjat.

A felszámítható hívásköltség mértéke

Az elektronikus hírközlési szolgáltatók az adománygyűjtés hívásonkénti, illetve üzenetenkénti költségére legfeljebb a 135d, illetve 136de számtartományokra megállapított és a hatóság internetes honlapján közzétett összeget számíthatják fel.

A hívásonkénti, illetve üzenetenkénti felszámítható hívásköltség mértéke:

  • 135d kiemelt hívószámok esetén 10 Ft
  • 136de közcélú adománygyűjtő számok esetén 15 Ft

Budapest, 2023. augusztus 7.

Aranyosné dr. Börcs Janka
főigazgató