A 135 és 136 kezdőszámú adománygyűjtő számok és a számok használatának feltételei

Legutóbb frissítve: 2019. december 6.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről szóló 3/2011. (IX. 26.) NMHH rendelet 1. számú mellékletének 3.8.3. pontjában, valamint az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóival kapcsolatos gazdálkodás rendjéről szóló 2/2011. (IX. 26.) NMHH rendelet 3. § (3) bekezdés c) és e) pontjában előírtak szerint az alábbiakban teszi közzé az adománygyűjtő számokat, a számokhoz tartozó adománygyűjtő illetve közvetítő szervezet adatait és honlapjának elérhetőségét, számok használatának feltételeit, valamint az elektronikus hírközlési szolgáltatók által felszámítható hívásköltséget.

Az adománygyűjtő számok használatának feltételei

A 135d kiemelt adománygyűjtő számokon közcélú adománygyűjtésre a Karitatív Tanács tagszervezetei jogosultak. A 135d rövid számok elérhetőségének biztosítása érdekében a rövid számhoz rendelt szervezet felkérése esetén az elektronikus hírközlési szolgáltatót a felkéréstől számított 30 napon belül szerződéskötési kötelezettség terheli.

A 1357 rövid szám a „Nemzeti Összefogás Vonala”, egy kormányhatározatban megjelölt nemzeti katasztrófa esetén elinduló adományvonal.

A 13600-13609 számokon az a szervezet jogosult adományok közvetítésére közhasznú, vagy kiemelten közhasznú szervezetek felé, amellyel a hatóság által kijelölt előfizetői számok 60%-ával együttesen rendelkező hírközlési szolgáltatók megállapodást kötöttek a hívószámok elérhetőségének biztosításáról.

A 13610-13699 számokon az a közhasznú, vagy kiemelten közhasznú szervezet jogosult adománygyűjtésre, amely legalább egy elektronikus hírközlési szolgáltatóval az adománygyűjtésről megállapodást kötött.

Az adománygyűjtő szervezet köteles honlapján az alábbi adatokat közzétenni:

  • a beérkezett hívásokból és üzenetekből származó adomány teljes összege (a)
  • ebből a telefonszolgáltatók részére átadott díj (b)
  • az adománygyűjtő szervezet által saját működési költségre felhasznált keret (a következő részletezettséggel: raktározási költség, karbantartási költség, hirdetési költség, bérköltség, bérjárulékok) (c)
  • a szervezet által a rászorulók megsegítésére felhasználható összeg (d) [d = a – b – c)]
  • adományban részesítettek száma (fő)
  • a gyűjtésből befolyt adomány felhasználása, a tevékenység részletes bemutatása

Az adománygyűjtést közvetítő szervezet a honlapján köteles közzétenni az adománygyűjtő számokon belül az egyes kódokhoz tartozó adománygyűjtő szervezet adatait és honlapjának elérhetőségét, valamint köteles gondoskodni az általa közvetített adományok fenti adatainak az adománygyűjtő szervezet általi közzétételéről.

A 135d és 136de számokra az emelt díjas, díjkorlátos szolgáltatásra előírt feltételeket kell alkalmazni. Amennyiben az előfizető az adománygyűjtő számok elérhetőségének letiltását kérte, a szolgáltatónak a letiltást díjmentesen biztosítania kell a 135d és 136de rövidszámokra.

A hívó fél által fizetendő bruttó díj mértékét a szolgáltatónak minden esetben a szolgáltatás számának közzétételével együtt nyilvánosságra kell hozni.

A felszámítható hívásköltség mértéke:

Az elektronikus hírközlési szolgáltatók az adománygyűjtés hívásonkénti illetve üzenetenkénti költségére legfeljebb a hatóság elnöke által a 135d illetve 136de számtartományokra megállapított és a hatóság honlapján közzétett – évente felülvizsgált – összeget számíthatják fel.

A hívásonkénti illetve üzenetenkénti felszámítható hívásköltség mértéke:

  • 135d kiemelt hívószámok esetén 10 Ft
  • 136de közcélú adománygyűjtő számok esetén 15 Ft
Az adománygyűjtő számok és a hozzá tartozó szervezetek
Adománygyűjtő szám Adománygyűjtő illetve közvetítő szervezet Szervezet székhelye Web
1350 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58-60. http://www.maltai.hu
1353 Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 1116 Budapest, Tomaj u. 4. http://www.segelyszervezet.hu
1355 Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány 2481 Velence, Szabolcsi út 3. http://www.baptistasegely.hu
1356 Katolikus Karitász 1111 Budapest, Bartók Béla út 30. http://www.karitasz.hu
1357 Nemzeti Összefogás Vonala 1054 Budapest, Akadémia u. 3. http://www.kormany.hu
1358 Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány 1146 Budapest, Hungária krt. 200. http://www.jobbadni.hu
1359 Magyar Vöröskereszt 1051 Budapest, Arany János u. 31. http://www.voroskereszt.hu
13600 Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány 1122 Budapest, Maros u. 23. mfsz. 1. http://www.niok.hu
13610 Könnycsepp Nélkül a Beteg Gyermekekért Alapítvány 1193 Budapest, Vécsey u. 33. http://www.konnycseppnelkul.hu
13611 Minden Gyerek Lakjon Jól Alapítvány 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9-11. http://mindengyereklakjonjol.hu
13613 Nemzeti Segélyvonal Alapítvány 1027 Budapest, Csalogány u. 23-33. IV. em. 400. http://www.nsv.hu
13616 Együtt az Autistákért Alapítvány 2120 Dunakeszi, Hársfa u. 32. http://www.utamosolyert.hu
13619 Autisták Országos Szövetsége 1053 Budapest, Fejér György u. 10. 1. em. 3. a.  http://www.aosz.hu
13620 Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány 1027 Budapest, Jurányi u. 1. https://hintalovon.hu
13630 Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány 1134 Budapest, Váci út 35. VII. emelet http://erzsebettaborok.hu
13633 TeleMedia az Informatika Jövőjéért Alapítvány 1092 Budapest, Ráday u. 32. http://www.telemediaalapitvany.hu
13636 MÁTRIX Közhasznú Alapítvány 6720 Szeged, Roosevelt tér 5. http://www.matrixalapitvany.hu
13644 Segítsetek Gyógyítani Alapítvány 1094 Budapest, Tűzoltó út 7-9. http://www.segitsetekgyogyitani.hu
13655 WWF Magyarország Alapítvány 1141 Budapest, Álmos vezér útja 69/a. http://www.wwf.hu
13660 Kutyával az Emberért Alapítvány 2040 Budaörs, Kovács u. 19. http://www.kea-net.hu
13666 UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány 1027 Budapest, Varsányi Irén u. 26-34. http://www.unicef.hu
13670 Vodafone Magyarország Társadalmi Esélyegyenlőségért Alapítvány 1069 Budapest, Lechner Ödön fasor 6. http://www.vodafone.hu/vodafonerol/tarsadalmi-felelossegvallalas/vodafone-a-tarsadalomert/alapitvanyunk
13677 Béres Alapítvány a Teljes Életért 1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4. http://www.beres.hu
13680 Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány 1039 Budapest, Petőfi u. 9/b. https://cselekves.org
13690 BonumTV Közhasznú Nonprofit Kft. 1086 Budapest, Baross u. 127. V. em. 1. http://www.bonumtv.hu