A 18 kezdőszámú közérdekű tájékoztató és támogató szolgáltatásszámok és használatuk feltételei

Legutóbb frissítve: 2023. január 23.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről és az azonosítógazdálkodás rendjéről szóló 14/2020. (XII. 15.) NMHH rendelet 23. § (1) bekezdésének e) pontjában és 1. mellékletének 3.11.4. pontjában előírtak szerint az alábbiakban teszi közzé a közérdekű tájékoztató és támogató szolgáltatások számait, a számokon elérhető szolgáltatásokat és a számok használatának feltételeit.

A közérdekű tájékoztató és támogató szolgáltatások számai:

Hívószám Szolgáltatás
180 Pontos idő
185 Munkavonal
188 Autóklub segélyhívó
189 Kormányzati Ügyféltájékoztató Vonal
1811 Magyar Államkincstár központi hívószám
1812 Nemzeti Egészségügyi Telefonos Ügyfélszolgálat
1817 Vízi segélyhívó
1818 Kormányzati Telefonos Ügyfélszolgálat
1819 NAV Infovonal
1820 Betegszállítás rendelés
1824 Őrzött betegszállítás
1828 Fiatalkorúak dohányzásának visszaszorítása információs vonal
1830 Egységes alapellátási felnőtt és gyermek ügyelet
1840 Veszélyhelyzeti tájékoztató SMS

A közérdekű tájékoztató és támogató szolgáltatásszámok használatának feltételei

A 18 kezdőszámú közérdekű tájékoztató és támogató szolgáltatás hívószámokon valamely nagyobb közösség, vagy az egész társadalom érdekét szolgáló támogató vagy tájékoztató jellegű szolgáltatások nyújthatók.

A közérdekű tájékoztató és támogató számot - a 1840-es veszélyhelyzeti tájékoztató SMS-szolgáltatás szám kivételével - a hatóság közérdekű tájékoztató vagy támogató szolgáltatáshoz rendeli, a számokat és a számokhoz tartozó szolgáltatást internetes honlapján közzéteszi.

A közérdekű tájékoztató és támogató szám minden olyan szolgáltató számára kijelölhető, amely a számhoz tartozó szolgáltatás elérését és a hívások végződtetését biztosítja, és amelyet a hatóság helyhez kötött telefonszolgáltatás, vagy mobil rádiótelefon-szolgáltatás, vagy nomadikus telefonszolgáltatás nyújtására az elektronikus hírközlési szolgáltatásokról vezetett nyilvántartásába bejegyzett. A 1840-es veszélyhelyzeti tájékoztató SMS-szolgáltatás szám kijelölését a hivatásos katasztrófavédelmi szervvel kötött megállapodásra tekintettel a mobil rádiótelefon-szolgáltatást nyújtó elektronikus hírközlési szolgáltató kérelmezi.

A szolgáltató minden esetben nyilvánosságra hozza a szolgáltatás hívószámának közzétételével együtt a hívó fél által fizetendő, áfát tartalmazó díj mértékét is (hívásonkénti vagy percenkénti díj, vagy az üzenetküldés díja). A számokon emelt díjas szolgáltatás nem nyújtható.

Budapest, 2023. január 23.

Aranyosné dr. Börcs Janka
főigazgató