Felhívás a Gyermekvédelmi Internet-kerekasztal tagjainak jelölésére

Közzétéve: 2014. február 7.

null
A kiskorúak védelmével foglalkozó szakmai és civil szervezetek, továbbá a médiatartalom-szolgáltatók, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatók és az elektronikus hírközlési szolgáltatók szakmai érdekképviseleti és önszabályozó szervezetei 2014. február 17-ig tehetnek javaslatot a Gyermekvédelmi Internet-kerekasztal tagjaira.

Az Országgyűlés 2013 decemberében elfogadta az egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosításáról szóló 2013. évi CCXLV. törvényt, amely az interneten a gyermekekre leselkedő veszélyekkel szembeni hatékony fellépést igyekszik tovább erősíteni.

A törvény életre hívja a Gyermekvédelmi Internet-kerekasztalt (Kerekasztal), amely a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (Hatóság) elnökének a kiskorúak egészséges fejlődését biztosító jogszabályi előírások elfogadását és hatályosulását elősegítő javaslattevő, véleményező, tanácsadó testülete (ld. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 4/A–4/D. §-ait). A törvény értelmében a Kerekasztalt 2014. március 1-ig kell megalakítani.

A Kerekasztal elnökből és húsz tagból áll. A húsz tag közül nyolc tagra a kiskorúak védelmével foglalkozó, országos működési területű, legalább három éve működő szakmai és civil szervezetek, további nyolc tagra a médiatartalom-szolgáltatók, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatók és az elektronikus hírközlési szolgáltatók országos működési területű, legalább három éve működő szakmai érdekképviseleti és önszabályozó szervezetei tehetnek javaslatot. A Hatóság elnöke a javasolt személyek közül nevezi ki a Kerekasztal elnökét és tagjait, három évre.

A fentiekben megfogalmazott feltételeknek eleget tevő szervezetek – amennyiben a Kerekasztal egy tagjának személyére javaslatot kívánnak tenni − jelöltjük nevét elektronikus úton az internet-kerekasztal@nmhh.hu e-mail címre, vagy postai úton a 1088 Budapest, Reviczky utca 5. címre küldjék meg 2014. február 17-ig.